DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 11. isim Anlamı ve Fazileti

Esma-i idrisiyye Şerhi 11. isim “Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi'l ukulü livasfi azameti.” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 11. isim “Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi’l ukulü livasfi azameti.” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 11. isim Anlamı ve Havasları

“Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi’l ukulü livasfi azameti.”

Cenabı Hakkın Esmai Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerifi de «El-Kebir»dir. Kibriya ve azamet sahibi demektir. Kibriya kemali Zâtı ecelli âlâdan ibaretdir.

Anlamı: Ey ezelî, ebedî Kibriya sahibi olan Allahım! Öyle azamet ve kibriya sahibisin ki; zümre-i irfanın kalblerini hidayet nurunla safi ve basiret gözlerini mucellâ (parlak) edersin. Evsaf-ı azametin ve kibriya-i celâletin müşahedesiyle haz ve nasibalırlar ve gönülleri vasf-ı azametle vüs’atleri (genişlikleri) miktarı dolar.

Havass ve Esrarı:

Bir kimsenin borcu çok olsa; bu ismi devamlı okusa, Allah Teâlâ borcunu ödetir. Hiç ümit etmediği yerden dünyalık gelir.

Cenabı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

Bir kimse tenha bir yerde 40 gün halvet edip (yalnız kalıp) her gün günde 1000 kere bu ismin zikri ile meşgul olsa; maksadı her ne ise hâsü olur. Ve müvekkel olan melâike hazır olup muti, münkat ve hükmüne râm olur.

Bir beldenin vali ve hâkiminin şan ve şerefi düşse; 3 gün oruçlu olup hayvanatdan ve ondan hasıl olanlardan perhiz ederek günde 1000 defa bu ismi zikretse; insanlar arasında şan ve şerefi artar ve mehabet (heybet) peyda olur.

Bir kimse bu ism-i şerifi gecede ve gündüzde 20.000 kere zikir etmeğe devam eder olsa; Azamet sahibi olan yüce Allah evliyasına ettiği kerametle mükerrem eder. Yani evliyasına verdiği kerameti ona ela verir.

Bir kimse günde 232 kere zikir etse; ni’meti artar. Vakti hoş geçer. Allah’ın inâyetlyle insanlar arasında şanı yüce ve bulunduğu yerin eşrefi olur.

Günü: Çarşamba Gecesi: Pazar

Ulvi Meleği: Dağşabuaiyle

Süfli Meleği: Çağzatatişin

Buhuru: Lisanı Usfur

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştiren

“Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün