GündemYaşam

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü

8 Kasım Dünya şehircilik günü nedir? 2020 dünya şehircilik günü teması, tarihçesi ve etkinlikleri, 2020 yılı 44. Şehircilik kolokyumu

Bugün 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, Peki Dünya şehircilik günü veya diğer adıyla Şehir Planlama günü nedir? 2020 dünya şehircilik günü tarihçesi, 2020 teması ve etkinlikleri, 44. Şehircilik kolokyumu genel bilgileri. Şehircilik nedir? Yeni şehircilik ve kolokyum ne demek?

71 yıldır kutlanan ve refahın ve mutlu bir yaşamın temeli olan Dünya Şehir Planlama Günü olarak da bilinen Dünya Şehircilik Günü nereden geliyor, tarihçesi nedir ve bu yıl hangi etkinlikler yapılıyor?

Şehircilik Nedir?

Şehircilik tanımına geçmeden önce Şehir; belli bir plana göre hazırlanmış sınırları belli, nüfusu 10.000 üzerinde olan, tarımın çalışan nüfusun çoğunun ticaret, sanayi ve hizmet sektöründe olduğu çok nüfuslu yerleşim ve yaşam merkezleridir.

Şehircilik, kasaba ve şehirler gibi kentsel alan sakinlerinin yapılı çevre ile nasıl etkileşime girdiğinin incelenmesidir. Şehircilik artık günümüzde hayati bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, bazı uluslararası litaratürde şehircilik, kentsel planlama ile eş anlamlıdır ve şehircilik, bir şehir planlamacısını ifade eder.

Dünya çapındaki şehir planlamacıları, modern şehirlerde havayı, güneşi ve bitki örtüsünü geri kazanmanın gerekli olduğu sonucuna varmışlardır. Nihai hedef, kentin yerleşik toprakla yakın bir şekilde birleşmesini sağlamak ve kentsel inşaatın hareketsiz kitleleri arasında doğaya geniş bir açıklık sağlamak olarak belirlenmiştir.

Yeni Şehircilik Ne Demek?

Yeni Şehircilik, geniş bir yelpazede konut ve iş türleri içeren yürümeye uygun komşuluklar sunan çevre dostu alışkanlıkları teşvik eden bir kentsel tasarım hareketidir.

Kolokyum Nedir?

Kolokyum kelime anlamı olarak, bilimsel bir sorunun ya da siyasal, ekonomik, diplomatik sorunların ele alındığı, tartışıldığı bilimsel toplantı anlamına gelir.

Bir konuda geniş bilgi ve deneyimi olan bir uzmanın, aynı alanda çalışan diğer kişiler veya uzmanlar önünde, kendileriyle ilgili bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini açıklaması amacıyla düzenlenen ancak dinleyici durumundaki uzmanların da görüş belirtebildikleri tartışmalı toplantıdır.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü

Dünya Şehir Planlama Günü Nedir? (World Urbanism Day – World Town Planning Day)

Her yıl dünya genelinde ‘Dünya Şehir Planlama Günü’ veya daha çok bilinen adıyla ‘Dünya Şehircilik Günü’  8 Kasım tarihinde dört kıtada 30’dan fazla ülkede kutlanan bir gündür.

Uluslararası bir organizasyon olan Dünya Şehircilik Günü, Paris’teki Institut d’Urbanisme Üniversitesi mezunu olan Güney Amerikalı Profesör Carlos Maria della Paolera tarafından şehir planlamasına kamu ve profesyonel ilgiyi artırmak amacıyla 1949 yılında kurulmuştur.

Dünya Şehir Planlama Günü Neden Kutlanıyor?

Buenos Aires Üniversitesi’nde profesör olan Carlos Maria della Paolera tarafından 1949’da oluşturulan bu günün, hem yerel hem de uluslararası düzeyde planlama konusunda profesyonel ve halkın ilgisini artırması amaçlanmaktadır.

Şehircilik günü, Dünya çapında kentsel ve bölgesel planlamanın amaçlarına, hedeflerine ve ilerlemesine dikkat çekmek için toplumu ve yerelde yaşayan vatandaşları ve yetkilileri planlamanın değeri konusunda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmaktadır.

Dünya Şehircilik Günü, şehirlerin ve bölgelerin gelişiminden kaynaklanan çevresel etkilere dikkat çekmeyi ve çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Dünya çapında kentsel ve bölgesel planlamanın amaçlarına, hedeflerine ve ilerlemesine dikkat çekmek.
 • Yerel vatandaşları ve yetkilileri şehir planlamanın önemi konusunda bilgilendirmek ve genel olarak toplumu şehir planlamasına ve şekillendirilmesine teşvik etmek.
 • Doğru ve sağlam planlamanın küresel insan yaşamının kalitesine ve çevrelerine yaptığı önemli ve değerli katkıları vurgulamak.
 • Kentsel ve bölgesel planlamanın ideallerini sadece ilgili meslekler içinde değil, aynı zamanda halk arasında da dünya çapında bilinirliğini sağlamak.

Dünya Şehircilik Günü Tarihçesi

Dünya çapında, İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda bir kargaşa, iyileşme ve değişim dönemi yaşanmaktaydı.  Her bölgedeki uluslar ve toplumlar, büyük yıkım ve zorlu bir çatışmadan çıktıkları için, şehirleri yeniden inşa etmeye ve ideal olarak daha önce olanları iyileştirmeye yönelmişti.

Uluslararası düzenin gelişmesiyle, Birleşmiş Milletler 1945’te ve İngiliz Milletler Topluluğu 1949’da kurulmuştu. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1948’de Paris’teki BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmişti.

İmparatorluklar dağıldıkça, demokrasinin ve eşit hakların yayılması, dünya üzerindeki her bölgedeki insanların hayat ve yaşam koşullarının iyileştirme ihtiyacının bilincini artırıyordu.

Güney Amerika doğumlu, Arjantin’li Carlos Maria della Paolera, 1921-1928 yılları arasında eğitim aldığı Institut d’Urbanisme Üniversitesinin Şehircilik Enstitüsü bitirdi. Savaş bittiğinde 50’li yaşlarının ortasında, 1929-1933 yılları arasında Arjantin’deki Rosario ve Buenos Aires Mimarlık Okullarında ilk şehircilik kürsüsünü kurarak, arkasında seçkin bir kariyeri bıraktı.

1946 yılında da Buenos Aires Üniversitesi Mimarlık Okulu’nda Yüksek Şehircilik Enstitüsü’nü kurdu. Arjantin’deki çalışmalarında, gecekondu mahallelerinin büyümesini önlemek için ihtiyaç duyulacak iyileştirmelere – özellikle hava ve su kalitesine – odaklandı.

Uluslararası bir bilinçle çalışan Paolera, 1935’te, uluslararası Şehircilik Kongresi’nde, bugün hala kullanımda olan şehircilik bayrağının oluşturulmasında etkin yer almıştı.

Şehircilik Bayrağı

Savaş sonrası yıllarda, uluslararası ilişkilerin büyümesiyle birlikte planlama bilgisinin de yaygınlaştırılması ve kutlanması gerektiğini fark ederek, bir “Jour Mondial De L’Urbanisme” – “Dünya Şehircilik Günü” fikrini ortaya attı.

İlk Dünya Şehircilik Günü’nün kutlanması

İngiliz planlamacılar Thomas Sharp (eski bir Şehir Planlama Enstitüsü başkanı) ve Sir Frederic Osborn (Şehir ve Ülke Planlama Derneği ​​başkanı) da dahil olmak üzere uluslararası meslektaşları tarafından desteklenen ve teşvik edilen Paloera, 1948’de Dünya Şehircilik Daimi Sekreterliği’ni kurdu. Ertesi yıl 1949, 8 Kasım’da günümüzde daha çok Dünya Şehir Planlama Günü olarak bilinen, ilk Dünya Şehircilik Günü’nü başlattı.

“Dünya Şehircilik Günü,” hem yerel hem de yurtdışında şehir planlamasında kamu ve profesyonel ilgiyi artırmak ve yaşanabilir topluluklar oluşturmak için planlamanın rolünü ve önemini tanımak ve tanıtmak için özel bir gün kabul edildi.

Paolera’nın bir sonraki yıl için çağrısı, yaklaşık 50 şehir tarafından kabul edildi ve bu ülkelerde de etkinlikler düzenlendi.

Sonraki on yıllarda WTPD (Dünya Şehir Planlama Günü), dikkate değer olarak Türkiye istisnası dışında daha az bilinir oldu. Dünya Şehir Planlama Günü, yine de benzer küresel anma günlerinin oluşturulmasına liderlik etmiştir.

 • 22 Nisan Dünya Günü (1970),
 • 5 Haziran Dünya Çevre Günü (1972),
 • 24 Eylül Güney Afrika “Miras Günü”
 • 4 Ekim Dünya Mimarlık Günü (2005) ve diğerleri…

1990’larda Uluslararası Şehir ve Bölge Planlayıcıları Derneği (ISOCARP) Dünya Şehir Planlama gününün daha etkin  kutlanmasına yardımcı oldu. 1999’da 50. yıldönümünde Dünya Şehircilik Günü yaklaşık 30 ülkede ve dört kıtada etkinliklerle kutlandı.

2020 Dünya Şehircilik Günü Teması

2020 Dünya Şehircilik Günü Teması ne oldu?

Türkiye’de 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 44`üncüsü düzenlenen kolokyum, “KRİZ” temasıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye’de Şehircilik Günü

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, Türkiye’de mesleki örgütler ve akademik düzeyde üniversitelerin katılımıyla kutlanıyor.

Bu kapsamda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı il odaları ile üniversitelerin şehir plancılığı bölümlerinin ortaklaşa düzenlediği kolokyum etkinlikleriyle Dünya Şehircilik Günü kutlanmaktadır.

Geleneksel olarak her yıl 8 Kasım’ı da içine alan üç gün boyunca Türkiye’de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde kolokyumlar ve 5 yılda bir de Türkiye Şehircilik Kongresi düzenlenmektedir.

Dünyada ve özellikle Türkiye’de sağlıklı kentleşme ve planlama gündemini yakından ilgilendiren konularda yapılan etkinlikler TMMOB Şehir Plancıları Odası öncülüğünde, ev sahipliği de bir üniversitenin şehir ve bölge planlama bölümü tarafından üstlenilmektedir.

Şehir Plancıları Odası tarafından organize edilen Dünya Şehircilik Günü 44. Kolokyumu, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle bu yıl sanal ortamda gerçekleştiriliyor.

TMMOB Şehir Plancıları Odasının açıkladığı bilgilere göre bu yıl 5-8 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kolokyumda;

 • Kentleşmenin ve Planlamanın Krizi,
 • Büyüme Odaklı Kalkınma Paradigmasının Krizi,
 • Kırsal Alanların Krizi,
 • Gıda ve Gıdaya Erişimin Krizi,
 • Ekolojik Kriz,
 • Afetler, Koru(yama)ma Krizi,
 • Yönetim ve Meşruiyet Krizi,
 • Merkezi ve Yerel Yönetim İlişkilerinin Krizi,
 • Kamusal Hizmet Sunumunun Krizi,
 • Ulaşım İlişkileri,
 • Hareketlilik ve Pandemi,
 • Pandemi Sürecinde Kentsel Yaşam (sağlık, psikoloji, vb.)

gibi konu başlıkları ve bildiriler ile yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin tartışılması hedeflenmiştir.

2020 Dünya Şehircilik Günü Ne Zaman, Hangi Gün?

Dünya Şеhircilik Günü Dünya’da ve Türkiyе’dе her yıl 8 Kasım tarihindе kutlanır. 2020 yılı itibariyle Şehircilik günü 8 Kasım Pazar günüdür.

Şehirlerin beton yığınlarına dönüşmediği, planlı kentleşmenin yaygınlaştığı ve hep birlikte daha yaşanabilir şehirler oluşması umuduyla 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kutlu olsun.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu