GündemYaşam

Dünya Şehircilik Günü, 2023 Teması ve Etkinlikleri

Bugün 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, Peki Dünya şehircilik günü veya diğer adıyla Şehir Planlama günü nedir? Dünya şehircilik günü nasıl ortaya çıktı, tarihçesi nedir?

Bugün 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, Peki Dünya şehircilik günü veya diğer adıyla Şehir Planlama günü nedir? Dünya şehircilik günü nasıl ortaya çıktı, tarihçesi nedir? 2023 Dünya Şehircilik Günü Teması ne oldu? Şehir planlaması ne zaman ortaya çıktı? İlk şehir planlama konferansı ne zaman ve nerede yapıldı?

Türkiye’de Şehircilik Günü Etkinlikleri nelerdir? Peki Şehircilik nedir? Yeni şehircilik ve kolokyum ne demek? 2023 Dünya Şehircilik Günü hangi gün?

Dünya genelinde 74 yıldır kutlanan ve refahın ve mutlu bir yaşamın temeli olan Dünya Şehir Planlama Günü olarak da bilinen Dünya Şehircilik Günü nereden geliyor, tarihçesi nedir ve bu yıl hangi etkinlikler yapılıyor?

Şehircilik Nedir?

Şehircilik tanımına geçmeden önce Şehir; belli bir plana göre hazırlanmış sınırları belli, nüfusu 10.000 üzerinde olan, tarımın çalışan nüfusun çoğunun ticaret, sanayi ve hizmet sektöründe olduğu çok nüfuslu yerleşim ve yaşam merkezleridir.

Şehircilik, kasaba ve şehirler gibi kentsel alan sakinlerinin yapılı çevre ile nasıl etkileşime girdiğinin incelenmesidir. Şehircilik artık günümüzde hayati bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, bazı uluslararası litaratürde şehircilik, kentsel planlama ile eş anlamlıdır ve şehircilik, bir şehir planlamacısını ifade eder.

Dünya çapındaki şehir planlamacıları, modern şehirlerde havayı, güneşi ve bitki örtüsünü geri kazanmanın gerekli olduğu sonucuna varmışlardır. Nihai hedef, kentin yerleşik toprakla yakın bir şekilde birleşmesini sağlamak ve kentsel inşaatın hareketsiz kitleleri arasında doğaya geniş bir açıklık sağlamak olarak belirlenmiştir.

Yeni Şehircilik Ne Demek?

Yeni Şehircilik, geniş bir yelpazede konut ve iş türleri içeren yürümeye uygun komşuluklar sunan çevre dostu alışkanlıkları teşvik eden bir kentsel tasarım hareketidir.

Kolokyum Nedir?

Kolokyum kelime anlamı olarak, bilimsel bir sorunun ya da siyasal, ekonomik, diplomatik sorunların ele alındığı, tartışıldığı bilimsel toplantı anlamına gelir.

Bir konuda geniş bilgi ve deneyimi olan bir uzmanın, aynı alanda çalışan diğer kişiler veya uzmanlar önünde, kendileriyle ilgili bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini açıklaması amacıyla düzenlenen ancak dinleyici durumundaki uzmanların da görüş belirtebildikleri tartışmalı toplantıdır.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü

Dünya Şehir Planlama Günü Nedir? (World Urbanism Day – World Town Planning Day)

Her yıl dünya genelinde ‘Dünya Şehir Planlama Günü’ veya daha çok bilinen adıyla ‘Dünya Şehircilik Günü’ 8 Kasım tarihinde dört kıtada 30’dan fazla ülkede kutlanan bir gündür.

Uluslararası bir organizasyon olan Dünya Şehircilik Günü, Paris’teki Institut d’Urbanisme Üniversitesi mezunu olan Güney Amerikalı Profesör Carlos Maria della Paolera tarafından şehir planlamasına kamu ve profesyonel ilgiyi artırmak amacıyla 1949 yılında kurulmuştur.

Modern toplum sürdürülemez kalkınma, iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi sorunlarla karşı karşıya olduğu için kentsel planlamanın önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri tipik olarak ulusal ve yerel planlama dernekleri tarafından düzenlenmektedir. Kentsel ve bölgesel planlamanın amaçlarına ve ilerlemesine dikkat çekmeye, planlamanın insan yerleşimlerinin kalitesine yaptığı katkıları vurgulamaya, dünya çapında kentsel ve bölgesel planlama ideallerini desteklemeye odaklanırlar.

Dünya Şehircilik Günü Teması

Her yıl 8 Kasım’da dünyada dört kıtada 30’dan fazla ülkede kutlanan Dünya Şehircilik Günü’nün 2023 Teması Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası tarafından “Yeni Yüzyılda Planlama” olarak belirlendi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından planlama meslek alanının gündeminde bulunan veya öne çıkan konu başlıklarını tüm boyutlarıyla değerlendirmek ve bu konularda kamusal bilgi üretmek hedefiyle düzenlenen 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu’nun 47’ncisi bu yıl Ankara’da gerçekleşecek.

Yeni Yüzyılda;

 • Doğa olaylarının etkilerine karşı dirençli kentler ve yaşam alanları
 • Yeni yüzyılda yeniden bölge planlama
 • Planlamanın kurumsal yapısı (Mevzuat, plan üretim süreçleri ve yönetsel yapı)
 • Planlama meslek alanı; aktörler, süreçler ve olanaklar
 • Planlamada dijital dönüşüm
 • Yerel yönetimler, katılım ve demokrasi
 • Kentsel mekan ve erişilebilirlik
 • Miras ve şehircilik: Kaybettiklerimiz ve yeni yüzyıla aktaracaklarımız
 • Mekanda/Toplumda Adalet ve Kentsel Politika
 • Kentsel tasarım uygulamaları ve yeni yüzyılda nitelikli kentsel mekanlar
 • Antroposen çağında ekoloji, kentleşme ve kırsal alanlar
 • Kentlerde demografik hareketlilik: çözülmeler, sorunlar, fırsatlar

Belirtilen konu başlıklarına dair oturumların ve farklı meslek disiplinlerinden çağrılı konuşmacıların yer alacağı Kolokyuma dair Çağrı metni, Bilim Kurulu gibi detaylara TMMOB Şehir Plancıları Odası web sitesinde (https://www.spo.org.tr/) yer alan “Etkinlikler-Kolokyumlar” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Yıllara Göre Dünya Şehircilik Günü Temaları

 • 2023 – Yeni Yüzyılda Planlama
 • 2022 – Toplumda ve Mekanda Adalet
 • 2021 – Planlamanın Birikimi, Zemini ve Ufku
 • 2020 – Kriz

BM Genel Sekreteri António Guterres’in Mesajı

Şehirler, inovasyon ve insan zekası merkezleridir ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini uygulamak ve sıfır karbonlu, iklime dayanıklı ve sosyal olarak adil bir dünya inşa etmek için dönüştürücü eylem için potansiyel merkezlerdir. Bu yılki Dünya Şehirler Günü’nün teması olan ‘Şehirleri İklim Dayanıklılığa Uyarlamak’ olduğundan şehirlerin her zamankinden daha dayanıklı olması gerektiği bir zamanda geliyor. Aynı zamanda şehirler bu dönemde COVID-19 pandemisinin merkez üssü oldular ve iklim krizinin ön saflarındalar.

Dünya Şehir Planlama Günü Neden Kutlanıyor?

Buenos Aires Üniversitesi’nde profesör olan Carlos Maria della Paolera tarafından 1949’da oluşturulan bu günün, hem yerel hem de uluslararası düzeyde planlama konusunda profesyonel ve halkın ilgisini artırması amaçlanmaktadır.

Şehircilik günü, Dünya çapında kentsel ve bölgesel planlamanın amaçlarına, hedeflerine ve ilerlemesine dikkat çekmek için toplumu ve yerelde yaşayan vatandaşları ve yetkilileri planlamanın değeri konusunda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmaktadır.

Dünya Şehircilik Günü, şehirlerin ve bölgelerin gelişiminden kaynaklanan çevresel etkilere dikkat çekmeyi ve çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Dünya çapında kentsel ve bölgesel planlamanın amaçlarına, hedeflerine ve ilerlemesine dikkat çekmek.
 • Yerel vatandaşları ve yetkilileri şehir planlamanın önemi konusunda bilgilendirmek ve genel olarak toplumu şehir planlamasına ve şekillendirilmesine teşvik etmek.
 • Doğru ve sağlam planlamanın küresel insan yaşamının kalitesine ve çevrelerine yaptığı önemli ve değerli katkıları vurgulamak.
 • Kentsel ve bölgesel planlamanın ideallerini sadece ilgili meslekler içinde değil, aynı zamanda halk arasında da dünya çapında bilinirliğini sağlamak.

Dünya Şehircilik Günü Tarihçesi

Dünya çapında, İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda bir kargaşa, iyileşme ve değişim dönemi yaşanmaktaydı.  Her bölgedeki uluslar ve toplumlar, büyük yıkım ve zorlu bir çatışmadan çıktıkları için, şehirleri yeniden inşa etmeye ve ideal olarak daha önce olanları iyileştirmeye yönelmişti.

Kentsel planlama, 1900’lerde bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıktı. Büyük Britanya’da ilk akademik planlama programı 1909’da Liverpool Üniversitesi’nde başladı ve ilk Kuzey Amerika programı 1924’te Harvard Üniversitesi’nde kuruldu.

Uluslararası düzenin gelişmesiyle, Birleşmiş Milletler 1945’te ve İngiliz Milletler Topluluğu 1949’da kurulmuştu. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1948’de Paris’teki BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmişti.

İmparatorluklar dağıldıkça, demokrasinin ve eşit hakların yayılması, dünya üzerindeki her bölgedeki insanların hayat ve yaşam koşullarının iyileştirme ihtiyacının bilincini artırıyordu.

Güney Amerika doğumlu, Arjantin’li Carlos Maria della Paolera, 1921-1928 yılları arasında eğitim aldığı Institut d’Urbanisme Üniversitesinin Şehircilik Enstitüsü bitirdi. Savaş bittiğinde 50’li yaşlarının ortasında, 1929-1933 yılları arasında Arjantin’deki Rosario ve Buenos Aires Mimarlık Okullarında ilk şehircilik kürsüsünü kurarak, arkasında seçkin bir kariyeri bıraktı.

1946 yılında da Buenos Aires Üniversitesi Mimarlık Okulu’nda Yüksek Şehircilik Enstitüsü’nü kurdu. Arjantin’deki çalışmalarında, gecekondu mahallelerinin büyümesini önlemek için ihtiyaç duyulacak iyileştirmelere – özellikle hava ve su kalitesine – odaklandı.

Uluslararası bir bilinçle çalışan Paolera, 1935’te, uluslararası Şehircilik Kongresi’nde, bugün hala kullanımda olan şehircilik bayrağının oluşturulmasında etkin yer almıştı.

Şehircilik Bayrağı

Savaş sonrası yıllarda, uluslararası ilişkilerin büyümesiyle birlikte planlama bilgisinin de yaygınlaştırılması ve kutlanması gerektiğini fark ederek, bir “Jour Mondial De L’Urbanisme” – “Dünya Şehircilik Günü” fikrini ortaya attı.

İlk şehir planlama konferansı ne zaman yapıldı?

Amerika’daki ilk şehir planlama konferansı 1898’de New York’ta yapıldı. Amerika’nın ilk kentsel planlama konferansında bir İngiliz plancı, kendisinin ve meslektaşlarının güzel insanlar mı yoksa güzel şehirler için mi çabaladığını sordu. Kentsel planlama, fiziksel tasarımla mı ilgili, yoksa kentsel mekanlarımızda yaşayan insanlar için işleri kolaylaştırmakla mı ilgili?

Bu, 20. yüzyılın başlarına kadar gerçekten doğmamış olan alan için önemli bir soruydu.

O zamandan önce, bir şehrin nasıl görünmesi ve işlemesi gerektiğini düşünen üç tür insan vardı: mimarlar, halk sağlığı görevlileri ve sosyal hizmet uzmanları. Her grup şehir inşası sorununa çok farklı yaklaştı.

İlk Dünya Şehircilik Günü’nün kutlanması

İngiliz planlamacılar Thomas Sharp (eski bir Şehir Planlama Enstitüsü başkanı) ve Sir Frederic Osborn (Şehir ve Ülke Planlama Derneği ​​başkanı) da dahil olmak üzere uluslararası meslektaşları tarafından desteklenen ve teşvik edilen Paloera, 1948’de Dünya Şehircilik Daimi Sekreterliği’ni kurdu. Ertesi yıl 1949, 8 Kasım’da günümüzde daha çok Dünya Şehir Planlama Günü olarak bilinen, ilk Dünya Şehircilik Günü’nü başlattı.

“Dünya Şehircilik Günü,” hem yerel hem de yurtdışında şehir planlamasında kamu ve profesyonel ilgiyi artırmak ve yaşanabilir topluluklar oluşturmak için planlamanın rolünü ve önemini tanımak ve tanıtmak için özel bir gün kabul edildi.

Paolera’nın bir sonraki yıl için çağrısı, yaklaşık 50 şehir tarafından kabul edildi ve bu ülkelerde de etkinlikler düzenlendi.

Sonraki on yıllarda WTPD (Dünya Şehir Planlama Günü)

, dikkate değer olarak Türkiye istisnası dışında daha az bilinir oldu. Dünya Şehir Planlama Günü, yine de benzer küresel anma günlerinin oluşturulmasına liderlik etmiştir.

 • 22 Nisan Dünya Günü (1970),
 • 5 Haziran Dünya Çevre Günü (1972),
 • 24 Eylül Güney Afrika “Miras Günü”
 • 4 Ekim Dünya Mimarlık Günü (2005) ve diğerleri…

1990’larda Uluslararası Şehir ve Bölge Planlayıcıları Derneği (ISOCARP) Dünya Şehir Planlama gününün daha etkin  kutlanmasına yardımcı oldu. 1999’da 50. yıldönümünde Dünya Şehircilik Günü yaklaşık 30 ülkede ve dört kıtada etkinliklerle kutlandı.

Türkiye’de Şehircilik Günü

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, Türkiye’de mesleki örgütler ve akademik düzeyde üniversitelerin katılımıyla kutlanıyor.

Bu kapsamda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı il odaları ile üniversitelerin şehir plancılığı bölümlerinin ortaklaşa düzenlediği kolokyum etkinlikleriyle Dünya Şehircilik Günü kutlanmaktadır.

Geleneksel olarak her yıl 8 Kasım’ı da içine alan üç gün boyunca Türkiye’de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde kolokyumlar ve 5 yılda bir de Türkiye Şehircilik Kongresi düzenlenmektedir.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 46. Kolokyumu

Ülkemizde her yıl TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Etkinlikleri kapsamında Şehircilik Kolokyumu’nun bu yıl 46`ncısı Oda Genel Merkezi sekreteryasında ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6-7-8 Kasım 2022 tarihlerinde “Toplumda ve Mekanda Adalet” temasıyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl “Toplumda ve Mekanda Adalet” temasıyla 6-7-8 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan 46. Şehircilik Kolokyumu programı kapsamında aşağıda belirtilen konu başlıklarının tartışılması hedefleniyor:

Adalet; Doğa ve İklim:

 • Ekolojik Adalet; Çevre Hakkı, Döngüsel Ekonomi, Enerji ve Altyapı, Ekolojik Yurttaşlık, DoğaTemelli Krizler ve Çözümler, Ekolojik Hukuk/Çevre Hukuku, Kentsel Ekolojik Sistemler.
 • İklim Adaleti; İklim Krizi ve Etkileri, Gıda Egemenliği, Suya Erişim, Ekososyalizm, Politik Ekoloji, Agroekoloji ve Müşterekler, İklim Mülteciliği.

Adalet; Mekan ve Toplum:

 • Kent Hakkı; Toplumsal Hareketler, Barınma Hakkı, Kamusal Hizmetlere Adil Erişim, Demokrasi ve Karar Alma Süreçlerine Adil Katılım, Adil Kent Yönetimi.
 • Mekansal Adalet; Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Piyasası, Konut Politikaları, İmar Hukuku, Kamusal-Özel Mekan Diyalektiği, Göç Ve Nüfus Dağılımı, Kırsal Alanlar, Eşitsiz Bölgesel Gelişim, Kentsel Estetik.
 • Adil Kent; Kentsel Refah, Sağlıklı Kentler, Kır-Kent Dengesi, Erişilebilirlik, Kentsel Yoksulluk, Sosyal Ayrışma.

2023 Dünya Şehircilik Günü Ne Zaman, Hangi Gün?

Dünya Şеhircilik Günü Dünya’da ve Türkiyе’dе her yıl 8 Kasım tarihindе kutlanır. 2023 yılı itibariyle Şehircilik günü 8 Kasım Çarşamba günüdür.

 • 2023 – 8 Kasım Çarşamba
 • 2024 – 8 Kasım Cuma
 • 2025 – 8 Kasım Cumartesi
 • 2026 – 8 Kasım Pazar

Şehirlerin beton yığınlarına dönüşmediği, planlı kentleşmenin yaygınlaştığı ve hep birlikte daha yaşanabilir şehirler oluşması umuduyla 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kutlu olsun.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir;

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün