Dualarİslam Alimleri

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye Nedir?

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye Nedir? Hz. İdris Aleyhisselama indirilen her biri ism-i azam kuvvetinde 40 İsm-i Şerif'ten oluşan Esmalar Anlamı, Açıklaması, Fazileti

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye Nedir? Hz. İdris Aleyhisselama indirilen her biri ism-i azam kuvvetinde 40 isimden oluşan Esmalar Anlamı, Açıklaması, Fazileti

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye

Erbaîn-i İdrisiyye – Hz. İdris Aleyhisselama İndirilen Kırk İsm-i Şerif:

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştiren

“Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif

ERBAİN-İ İDRİSİYE DUASI

Esma-i Erbaîn-i İdrisiyye adlı dua, Şeyh Suhreverdî Hazretleri’nin bir münacatıdır. Allah’ın değişik isim ve sıfatları zikredilerek yapılan bir duadır.

Allâh-u Te’âlâ, İdris (Aleyhisselâm)a kırk ism-i şerîf öğretmiştir.

Fakat bu ism-i şerifler kendilerine şerh yazan Şeyh Suhreverdî Hazretleri’ne nispet edilmeleriyle meşhur olmuşlardır.

Bunlardan her biriyle yapılan duaya icâbet çok çabuk olacağından her biri ism-i âzam kabul edilmiştir.

Bu ism-i şerifler ulemâ, evliyâ ve kutuplar nezdinde hızlı ve etkili tesirleriyle meşhur olmuştur.

Evliyâullâhtan birçoğu en yüksek makamlara sadece bu isimlerin bereketiyle vâsıl olmuşlardır.

Bu isimleri zikretmekle meşgul olanların üzerinde bu isimlerin bereketi süratle belirgin olur. Ancak bunun şartı takvâya riâyet ve hâlis niyettir.

Allâh-u Teâlâ  bu isimleri İdris (Aleyhisselâm)’a indirmiş, bunların bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona iman ve ittibâ ederek felah bulmuşlardır.

Sonra İdris (Aleyhisselâm) göklere kaldırılınca Allâhü Teâlâ bu ism-i şerifleri onun ümmetinde bırakmış, onlar da bu ism-i şerifleri okuyup istifâdeye devam etmişlerdir.

Birbirinden veraset yoluyla bu isimler İsâ (Aleyhisselâm)’a intikal etmiştir. O da bu ism-i şeriflerle ölüleri diriltmiş, körü ve alacalıyı iyileştirmiş ve bir nice mûcize izhâr etmiştir. On iki bin Yahudi kendisini öldürmek için bulunduğu yeri kuşattıklarında Allâh-u Teâlâ bu isimler bereketiyle onu göklere kaldırmıştır..

Böylece İsâ (Aleyhisselâm)’ın göğe kaldırılışından sonra Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gönderilinceye kadar dünya bu isimlerden hâli (boş) kalmıştır.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gönderilip gazâlar başlayınca Hendek Muharebesi’nde Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) büyük sıkıntıya düşmüş, o zaman Allâh-u Teâlâ bu ism-i şerifleri Habîbi (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e tekrar inzal buyurmuş ve kendisine bu ism-i şeriflerle gizlice dua etmesini emir buyurmuştur. Rasûlüllâh(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de bu ism-i şerifleri okumuş, Allâh-u Teâlâ bu ism-i şerifler hürmetine kendisini ve ashabını kâfirlere gâlip kılmıştır.

Şeyh Suhreverdî Hazretleri Kimdir?

Şeyh Suhreverdî Hazretleri (ks) evliyânın büyüklerinden olup, büyük bir fıkıh âlimidir. Tam adı, Ömer bin Muhammed bin Abdullah bin Muhammed es-Sühreverdî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Ebû Nasr ve Ebü’l-Kâsım Sûfî de denilmektedir. Soyu veya nesebi Ebû Bekr-i Sıddîk ( radıyallahü anh )’den gelmektedir. Suhreverdî Hazretleri 539 (miladi 1144) senesinde Sühreverd’de doğmuş, 632 (miladi 1234) senesi Muharrem ayında vefât etmiştir.

 

“Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye” adı ile maruf bulunan bu esmalar Hazreti İdris (a.s.)’ın zikirlerindendir. Şeyh Suhreverdî Hazretleri bu esmalara devam ederek büyük makamlara ulaşmıştır. Muhyiddin Arabi Hazretleri de bu esmalara devam edenlerdendi. Bu “Esma-i İdrisiyye” yi okumaya devam edenler belalardan uzak olur. Mal ve mülklerine zarar gelmesinden korunurlar. Manevi yönden derece almak isteyenler bu esmaları okumaya devam etsinler. (Mecmuatu’l-Ahzab,363)

Sihabüddün Sühreverdi (k.s.) bu esmalar için vasiyetinde şöyle demiştir;

“Bu isimleri bilen kardeşlerin bunları güvenmedikleri ve layık olmayan kimselere vermeleri ve emanet etmeleri haramdır.”

“Herkes biliyor ki Haram islerde tecrübe edilmesi caiz değildir. Kim haramda tecrübe ederse, Allah onu öyle bir derde mübtela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz. Kıyamet gününde Hak Teala onun hasmı olur.”

 

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye / Esma-i idrisiyye Şerhi – 1. Esma

“Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahimehü sübhaneke”

“Ey her şeyin Rabbi, varisi, razıkı ve rahimi olan Allah, seni tesbih ediyorum, senden başka ilah yoktur.”

(Mecmuatu’l-Ahzab,  Şazelî cildi, s. 362-364)

Bir kimsenin bir kimseden dünyalık haceti olsa; Pazar günü güneş doğarken haceti için niyet edip 24 kez bu şerefli ismi (duayı) okusa o haceti yerine gelir.

MECMUATÜ’L-AHZAB

Nakşibendî ve Hâlidî şeyhlerinden olan âlim Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevî Hazretlerinin üç ciltlik; iki bin sayfadan oluşan dua kitabıdır. Din ilimlerini öğrenme ve sünnete uyma konusu üzerinde hassasiyetle duran Gümüşhânevî hazretleri, tekkesinde hadis okutmaya ağırlık vermiştir. Tekkelerde görülen yozlaşmaya karşı çıkmış, ulemâ ve meşâyih arasındaki anlaşmazlıkları birleştirici bir tavır sergilemiştir. Evrâd ve ahzâbın derlemesinden oluşan Mecmuatü’l-Ahzab eseriyle bu özelliğini ortaya koymaktadır.

 

Cübbeli Ahmet Hoca Erbeîn-i İdrisiyye Kitabı’nın önsözünde şöyle demektedir:

Sufiyye ve Meşayıh hazaratının beyanları vechile; Allahu teala, İdris (as.) a kırk ismi şerif öğretmiştir. Fakat bu ismi şerifler kendilerine şerh yazan Ebun Necip Es Sühreverdi hazretlerine nispet edilmeleriyle meşhur olmuşlardır.

Bunlardan her biriyle yapılan duaya icabet çok çabuk olacağından her biri ismi azam kabul edilmiş, mecmuuna (Hepsine) ise Esma-i Azam (En büyük isimler) adı verilmiştir.

Bu ismi şerifler ulema, evliya ve kutuplar nezdinde sürati tesirle meşhur olmuştur. Evliyaullahtan birçoğu en yüksek makamlara sadece bu isimlerin bereketiyle vasıl olmuşlardır.

Ebu Talip Elmekki ks. bu isimleri Cuma günü okunacak dört kıymetli zikirden biri olarak beyan etmiştir.

Bu isimleri zikretmekle meşgul olanların üzerinde bu isimlerin bereki süratle belirgin olur. Ancak bunun şartı takvaya riayet ve halis niyettir.

[display-posts]

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün