Esmaül Hüsna

El-Ehad Esmasının Zikri, Faziletleri ve Faydaları

El-Ehad Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Ehad ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Ehad Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Ehad ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

Ehad ne anlama gelir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Ehad kaç defa çekilmeli? Ehad kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir? Ya Ehad Esması Türkçe Anlamı ve Ya Ehad Zikrinin Fazileti

El-Ehad

“Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan yegâne zât”, “Zâtında şeriki olmayan” anlamlarına gelmektedir.

Vahid ve Ehad isimlerinin her ikisi de Allah’ın birliğini ifade ederler.

El-Ehad esmasını Anlamı: Zâtında şeriki olmayan, tek olan, kendinden başka ilah olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan, her şeyde birliğini ve ehadiyetini gösteren.

El-Ehad Esması El-Vâhid ile aynı anlamları taşır.

Ehadiyet Allahu Teala’nın zatının birliğidir. Allah’ın her bir varlıkta kendine ait bir mührü, bir tecellisi bulunur.

Vâhidiyet ise Zatında ortaklığı reddeder. Bütün kâinatta ve bütün eşyada Allahu Teala’nın zatının birlik tecellisidir.

Yâ Ehad Esmasının Arapça Yazılışı: يَٓا اَحَدُ 

Allah Ehad’dir, zâtı birdir. Her mâhlukuna müstakil bir zât ve ona mahsus sıfatlar takmış ve o mâhlukunun her ihtiyacını bizzat görmekte ve onda birçok esmâsını tecelli ettirmektedir.

El-Ehad esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :
Ebced değeri ve zikir sayısı; 13
Zikir günü; Cuma
Zikir saati ; Merih (Tam cuma namazı saati. Gece okumalarında yatsıdan sonra ve sabah namazının girmesiyle başlayan ve güneş doğana kadar)

“Ehadiyet zâtın birliğidir, Vahidiyet ise sıfatta ortaklığı red içindir.” 

El-Ehad isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

Her gün bin defa Ya Ehad, Ya Vâhid Celle Celalühü ism-i şeriflerini okuyan her türlü murat ve isteklerine kavuşurlar.

Her gün 13 kere “Ya Ehad Celle Celalühü” ya da her namazdan sonra  13 defa “Ya Ehad Celle Celalühü” ism-i şerifini zikr etmeye devam ederse mutlaka  faydasını görecektir. Özellikle Cuma günü (13×13=169)  kere zikrederse çok faziletlidir.

“Yâ Vâhid” ism-i şerifini her gün 1000 defa okuyanın kalbindeki boş arzular ve düşünceler yerini Allah sevgisine bırakır.

Allahu Tealanın “EL-EHAD” ismi ile meşgul olan kimseler, nefsâni arzularını terk ederler. Kötü arkdaşları ile arkadaşlığını bırakır. Kalp ve gönüllerinde ilahi zevkler, ruhani lezzetler  meydana gelir.

Her gün 19 defa “Yâ Vâhid” ism-i şerifini okuyanın kalbi nur ile dolar, hayırlı her türlü murat ve istekleri yerine gelir.

 Ya Allah, Ya Ehad, Ya Vahid Duası

“Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! , Ya Ehad! Ya Ehad! Ya Ehad! , Ya Vâhid! Ya Vâhid! Ya Vâhid!

Ürzûgni minhüm şey’en ve in hüm ebev.”

Risale-i Nur Külliyatı‘nda Vahidiyet ve Ehadiyet için şöyle denmektedir:

“Vâhidiyet ise, bütün mevcudat Birinindir ve Birine bakar ve Birinin icadıdır demektir. Ehadiyet ise, herbir şeyde, Hâlık-ı Külli Şey’in ekser esmâsı tecellî ediyr demektir.

Meselâ, güneşin ziyası bütün zeminin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle, vâhidiyet misalini gösterir. Ve herbir şeffaf cüzde ve su katrelerinde, güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması, ehadiyet misalini gösterir. Ve herbir şeyde, hususan zîhayatta ve bilhassa herbir insanda, Sâniin ekser esmâsı’nda tecellî ettiği cihetle, ehadiyeti gösterir.” (Said Nursî, Mektubat)

“Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme.

Çünki Sultan-ı Kâinat birdir, herşeyin anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir; herşey O’nun emriyle halledilir.” (Mektûbat)

El-Ehad Esmasının Geçtiği Kuran Ayetleri

İhlâs Suresi 1. Ayet:  “De ki: O, Allah birdir.”

Saffat Suresi 4. Ayet:  “Yemin ederim ki, ilâhınız birdir.”

Enam Suresi 19. Ayet: “O ancak bir tek Allah’tır.”

Sad Suresi 65. Ayet: “Tek ve kahhâr olan Allah’tan başka bir ilah yoktur.”

Bakara Suresi 163. Ayet: “İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur.”

 

 

Cevşenül Kebirde El Ehad

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike
Yâ Ferd
Yâ Vitr
Yâ Ehad
Yâ Samed
Yâ Emced
Yâ E’azz
Yâ Eceli
Yâ Ehakk
Yâ Eberr
Yâ Ebed

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nel-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd,
Ey zat, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr,
Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad,
Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed,
Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced,
Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,
Ey sonsuz azamet ve celal sahibi Ecell,
Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan Ehakk,
Ey herkesten fazla iyilik yapan Eberr,
Ey varlığının sonu olmayan Ebed,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün