Esmaül Hüsna

Er-Rezzâk Esmasının Zikri, Fazileti ve Faydaları

Er-Rezzâk

Er-Rezzâk esmasının Anlamı : Bütün mahlukatın rızkları yaratan ve ihtiyaçlarını karşılayan, rızık bahşeden. Rızkları ve rızklandırdıklarını yaratan, bütün mahlulatına rızıklarını ulaştıran ve rızk elde etme sebeplerini meydana getiren, sürekli besleyen, bütün rızka muhtaç olanları rızklandıran.

 

ER-REZZAK: Dilediğine bol bol rızık veren; Bol nimet, maddi ve manevi rızık veren, rızka muhtaç olan bütün mahlukata rızkını veren. Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Yâ Rezzâk 

يَا رَزَّاقُ

Er-Rezzak esmasının ebced değeri, zikir sayısı

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 308
Zikir günü ; Cuma
Zikir saati : Zühre (Sabah erken ve ikindiden sonra. Gece okumalarında akşamdan sonraki iki saat ve gece yarısından sonra.)

 

Er-Rezzâk isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:

Borçtan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak ve borçlanacak duruma düşmemek için Yâ Rezzak ism-i şerifi hergün okunur.

Kalbinde sıkıntı ve içinde daralma olan bir kimse Yâ Rezzak ism-i şerifini 308 kere okumaya devam ederse, sıkıntısı gider, genişlik ve farahlık kazanır.

Her kim Yâ Fettah , Yâ Rezzak isimlerini beraber her gün okursa, okuyan kişi kapalı kapılarını açar.ya_rezzak_00474

Her kim Yâ Fettah, Yâ Rezzak isimlerini beraber her gün okursa, okuyan kişi maddi sıkıntıya düşmekten korunur

Her sabah namazından sonra 308 kere “Ya Rezzâk celle celâlühû” denir, ardından da “İnnAllâhe Hüve’r-Rezzâku zü’l-Kuvveti’l-Metîn” okunursa, en kısa zamanda kazanç kapıları açılır. Ömür boyunca geçim sıkıntısı çekilmez.

Her gün 308 kere “Ya Fettâh, Ya Rezzâk celle celâlühû” zikrine devam den, her işinde başarılı olur.

21 gün yemekten önce “YA REZZAK” okuyan kimsenin zihni açılır.hafızası kuvvetli,anlayışı ince ve kolay olur.

 

 

Risale-i Nurda Rızık ve Rahmân-ı Rezzâk

Evet, kâinatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikatı, aynen güneşin ziyası gibi görünür. Ve ziyanın güneşe kat’î şehadeti misillü, bu geniş rahmet dahi, perde arkasında bir Rahmân-ı Rahîme şehadet eder. Evet, rahmetin bir ehemmiyetli kısmı rızıktır ki, Rahmân’a “Rezzâk” mânâsı verilir. Rızık ise, o derece zâhir bir tarzda bir Rezzâk-ı Rahîmi gösterir ki, zerre kadar şuuru bulunan, tasdike mecbur olur.

Meselâ, bütün zîhayatın, hususan âcizlerin ve bilhassa yavruların, bütün zeminde ve fezada ihtiyar ve iktidarlarının haricinde, gayet harika bir tarzda hiçten ve mütemasil çekirdeklerden ve su katrelerinden ve toprak habbeciklerinden yetiştiriyor. Hattâ ağacın başındaki yuvada kanatsız, zayıf kuşçuklara annelerini emirber nefer gibi gezdirir, rızıklarını getirttirir. Ve aç bir arslanı yavrusuna musahhar eder, elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna yedirir. Ve sair hayvanatın ve insanın yavrularına memeler musluğundan âb-ı kevser gibi hoş, mugaddî, sâfî, halis, beyaz sütleri kırmızı kan ve mülevves fışkı içinden bulaşmadan, bulandırmadan imdatlarına gönderir, validelerinin şefkatlerini yardımcı verir. Ve bir nevi rızık isteyen umum ağaçlara, münasip rızıklarını onlara pek harika bir tarzda koşturduğu gibi, bir nevi maddî ve mânevî rızık isteyen insanın duygularına, akıl, kalb, ruhlarına dahi pek geniş bir sofra-i erzak onlara ihsan ediliyor.

Güya kâinat, gül çiçeğinin yaprakları ve mısır sümbülünün gömlekleri gibi birbiri içinde sarılı, yüz binler ayrı ayrı, çeşit çeşit sofralardır ki, o sofralar adedince ve onlardaki taamlar ve nimetler miktarınca dillerle ve ayrı ayrı, küllî ve cüz’î lisanlarla bir Rahmân-ı Rezzâkı, bir Rahîm-i Kerîmi bütün bütün kör olmayana gösterir.

On Beşinci Şuâ / El-Hüccetü’z-Zehra

 

er-rezzak_anlamı_

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir