Esmaül Hüsna

Er-Rahîm Anlamı Ne Demek? Zikri, Faziletleri ve Faydaları

Er-Rahîm Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Er-Rahîm ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

Er-Rahîm Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Er-Rahîm ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Faydaları ve sırları nedir? ya Rahîm esması kaç kez okunmalı? Rahîm esması nasıl çekilir ve nasıl okunur?

Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Rahîm kaç defa çekilmeli? Rahîm kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir? Ya Rahîm Esması Türkçe Anlamı ve Ya Rahîm Zikrinin Fazileti

Er-Rahîm

En yüce merhametin sahibi olan, bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden, ayrıca mümin kullarına rahmetini,  Dünya ve Ahiret hayatında daha fazla ihsan ve ikram eden, şefkat ve merhamet eden

Er-Rahîm ism-i şerifi Kur’an-ı Kerim’de 220 defa geçmektedir. Er-Rahîm esmasının ebced değeri ve zikri 258 adettir. Zikir saati Güneş, Günü Pazar’dır.

Rahîm anlamı

Bağışlayıcı, merhametli, merhamet eden, esirgeyen, koruyan; Ahirette de yalnız mü’min kullarına keremiyle ve rahmetiyle muamelede bulunan demektir.

Ahirette sadece mü’minlere ve sevdiği kullarına rahmet edecek olan. Varlıklar içinde seçtiklerine kendini tanıtan. Mahlukatına merhamet eden.

Er-Rahîm Arapça Yazılışı : الرحيم

Er-Rahim esması ebced değeri:

Ebced değeri ve zikir sayısı : 258
Zikir günü : Pazar
Zikir saati : Güneş (Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası)

Er-Rahîm isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:

Ya Rahîm ism-i şerifini her gün okumayı vird edinen kimsenin rızkı ve bereketi artar. Hastaysa şifa bulur. Tüm nimetler Allah’ın izniyle okuyanın ayağına gelir.

Her gün 618 kere “Ya Allâh, Ya Rahmân, Ya Rahîm celle celâlühû” zikrine devam eden kimse herkes tarafından sever, rızkı artar, ömrü huzur içinde geçer.

Her gün 5 vakit namazdan sonra 258 kere “Ya Rahîm celle celâlühû” zikrine devam eden kimse maddi ve manevi çeşitli rızıklara nail olur ve duaları kabul olunur.

Her gün 258 kere “Ya Rahmân, Ya Rahîm celle celâlühû” zikrine devam eden, her türlü afet ve belalardan korunur, dünya ve ahiret saadetine kavuşur.

Her gün 5 vakit namazdan sonra “Ya Rahim” ism-i şerifini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir.

“Ya Rahman, Ya Rahim” isimlerini zikreden; sıkıntıdan, darlıktan ve korkularından kurtulurlar.

Günde 100 defa “Ya Rahim” ism-i şerifini okuyanın kalbi yumuşar, Allah’ın rahmetini kazanır. Kötülüklerden muhafaza olur.

“Ya Rahim” esmasının zikrine her namazdan sonra devam eden kimse ahiret nimetlerine kavuşur. Dünyada da nasibini alır, maddi-manevi sıkıntılardan kurtulur. Birçok nimetlere kavuşur.

“Ya Rahim” esmasının zikrine devam eden kimse çevresinden ilgi ve sevgi görür. Duası dergâh-ı ilahide makbul olur. Bütün kaza ve belalardan, yer gök afetlerinden korunur.

“Ya Rahim” esması herhangi bir zalimin üzerine okunursa, zalim zulmü bırakıp, adaletle hareket etmeye başlar.

Sıkıntıda veya darda olanlar ile çaresiz durumda olanlar “Ya Rahman, Ya Rahim” isimlerini birlikte okumaya devam ederlerse, sıkıntıları gider, çaresizlikleri ortadan kalkar, çeşitli lütuflara ihsan  ve ikramlara kavuşurlar.

“Ya Rahim” ism-i şerifini öfkeli ve asabi bir kimse okursa öfkesi geçer, sakinleşir. İçinde gam ve keder olan okursa, ferahlık ve huzur kazanır. Sıkıntılı ve darlık halinde okunursa okuyan kimsenin gönlüne genişlik ve içine ferahlık dolar.

Er-Rahmani’r-Rahim ism-i şerifini gümüş üzerine yazıp boynunda ya da parmağında taşıyan kimse ve her gün 618 defa da okumaya devam eden kimseyi her türlü korku ve ümitsizlikten emin olur.

Uykusunda korkan veya ağlayan bir çocuğun üzerine 269 defa Er-Rahim isminin yazıldığı kağıt konulursa çocuk bu durumdan kurtulur.

Bir bardak suya 258 kere “Ya Rahîm celle celâlühû” ve 7 şer kere Şifa ayetlerini okuyup hastaya içirilirse, Allah’ın izni ile hasta kısa zamanda iyileşir.

Kur’anda Geçen Er-Rahîm ism-i şeriflerinden Bazıları

Fatiha Suresi 1. Ayet: Rahmân ve rahîm olan Allah’ın ismi ile.

Fatiha Suresi 3. Ayet: Rahmân’dır, Rahîm’dir.

Bakara Suresi 37. Ayet: Sonra Âdem, Rabbinden kelimeleri telakki etti (öğrendi) (ve Rabbine tövbe etti.). Bunun üzerine (Allah), onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki O, Tevvab’tır (tövbeleri kabul edendir), rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).

Bakara Suresi 54. ayet: Ve Musa (a.s) kavmine: “Ey kavmim! Buzağıyı (ilâh) edinmenizle muhakkak ki siz, kendi nefislerinize zulmettiniz. Hemen Yaratıcınız’a tövbe edin. Artık nefislerinizi (birbirinizi) öldürün. Bu, Yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır.” demişti. Böylece O, tövbenizi kabul buyurdu. Muhakkak ki O, O tövbeleri kabul eden ve Rahîm olandır.

Bakara Suresi 173. Ayet: Fakat (Allah) size, sadece ölü hayvan etini, kanı ve domuz etini haram kıldı. Ve Allah’tan başkası için olanı (putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı) helâl kılmadı. Ama kim zarurette (açlıkta ve zor durumda) kalırsa, o takdirde (başkasının) hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak (şartıyla) onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.

Bakara Suresi 199. Ayet: Sonra insanların akın akın geldikleri yerden, akın akın gelin ve Allah’a istiğfar edin (mağfiret dileyin). Muhakkak ki Allah, Gafûr’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli edendir).

Âli İmran Suresi 31. Ayet: De ki: “Eğer siz Allah’ı seviyorsanız, o takdirde bana tâbi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve Allah “Gafur”dur, “Rahîm”dir.”

Nisa Suresi 16. Ayet: Ve içinizden onu (fuhşu) yapanların ikisine de artık ezâ ediniz. Fakat, eğer tövbe eder ve ıslâh olurlarsa, o zaman ikisinden de (eziyet etmekten) vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, Rahîm’dir.

Nisa Suresi 96. Ayet: (Mücahitler için) O’ndan (Allah tarafından) dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah, Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli edendir).

Nisa Suresi 106. Ayet: Ve Allah’tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (rahim esması ile tecelli edendir).

Nisa Suresi 129. Ayet: Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz o halde birine tamamen meyledip (ilgi gösterip), böylece diğerini muallakta (boşta) gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah, Gafur’dur ve Rahîm’dir.

Mâide Suresi 74. Ayet: Hâlâ, Allah’a tövbe edip, O’ndan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah Gafur’dur, Rahîm’dir.

Mâide Suresi 98. Ayet: Allah’ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah’ın Gafur (mağfiret eden), Rahîm (rahmet nurunu gönderen ve merhametli) olduğunu biliniz!

En’am Suresi 16. Ayet: O gün (izin günü), kim ondan (azaptan) uzaklaştırılırsa, o taktirde ona (Allah), rahmet etmiştir. Ve işte bu, apaçık bir fevzdir (kurtuluştur).

A’râf Suresi 153. Ayet: Ve seyyiat (derecat kaybettiren ameller) işleyenler, sonra da ondan (o seyyiatten) sonra (mürşid önünde) tövbe ettiler ve âmenû oldular (ise) muhakkak ki; senin Rabbin, ondan (âmenû olduktan) sonra elbette Gafur (günahları sevaba çeviren)dur ve Rahîm (rahmet gönderen)dir.

A’râf Suresi 167. Ayet: Ve senin Rabbin kıyâmet gününe kadar, onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin ikabı (cezası) çabuk olandır. Ve gerçekten O, elbette Gafur ve Rahîm’dir.

Enfâl Suresi 69. Ayet: Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helâl ve temiz olarak yeyiniz! Ve Allah’a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah; Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).

Enfâl Suresi 70. Ayet: Ey Nebî (Peygamber)! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki: “Eğer Allah, kalbinizde hayır olduğunu bilirse; size, sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah; Gafur’dur, Rahîm’dir.”

Tevbe Suresi 117. Ayet: Andolsun ki; Allah, nebîye ve muhacirlere (hicret edenlere, göç edenlere) tövbeyi nasip etti. O zor zamanda kalpleri meyletmek (îmândan dönmek) üzere iken; O’na tâbî olan ensara ve onlardan bir gruba tövbe etmeyi nasip etti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü O (Allah); onlara Rauf’tur (çok şefkatli), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderen).

Yunus Suresi 107. Ayet: Ve eğer Allah, sana bir zarar (bir darlık) dokundurursa, artık onu, O’ndan (Allah’tan) başka giderecek kimse yoktur. Ve eğer sana (senin için) bir hayır isterse, o takdirde O’nun fazlını geri çevirecek kimse yoktur. O’nu kullarından dilediği kimseye isabet ettirir. Ve O; Gafûr’dur (mağfiret eden), Rahîm’dir (rahmet nurunun sahibi).

Hud Suresi 41. Ayet: Ve ona binin. Onun yüzmesi ve demir atması (durması) Allah’ın adıyladır. Muhakkak ki benim Rabbim mutlaka Gafûr’dur (mağfiret eden), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderen).

Hud Suresi 119. Ayet: Rabbinin rahmet ettiği (Rahîm esmasıyla tecelli ederek rahmet nuru gönderdiği) kimseler (ihtilâfa düşmeyip Allah’a ulaşmayı dileyenler) hariç. Ve onları (insanları), bunun için (ihtilâfa düşenlerle düşmeyenleri ayırmak için) yarattı. Rabbinin (ihtilâfa düşenler yani Allah’a ulaşmayı dilemeyenler için) sözü tamamlandı: Cehennemi mutlaka tamamen insanlar ve cinlerle dolduracağım.

Yusuf Suresi 53. Ayet: Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize çıkaramam). Muhakkak ki nefis, mutlaka sui olanı (şerri, kötülüğü) emreder. Rabbimin Rahîm esmasıyla tecelli ettiği (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim, mağfiret edendir (günahları sevaba çevirendir). Rahîm’dir (rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir).

Hicr Suresi 49. Ayet: Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur’um (mağfiret edenim) ve Rahîm’im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).

Nahl Suresi 7. Ayet: Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız (ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz) beldeye, ağır eşyalarınızı (onlarla) taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz, gerçekten Rauf’tur (çok şefkatli, çok merhametlidir) ve Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).

Nahl Suresi 18. Ayet: Ve şâyet, Allah’ın ni’metlerini adet adet (tane tane) sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki O, Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (rahmet nurunu gönderendir).

Ahzâb Suresi 59. Ayet: Ey Nebî (Peygamber)! Zevcelerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına (mü’min kadınlara) söyle, cilbablarına sarınsınlar (örtünsünler). Bu, onların (cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının) bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah, Gafûr’dur (mağfiret eden), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).

Sebe Suresi 2. Ayet: (O, Allah) yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve O; Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir), Gafûr’dur (mağfiret eden, günahları sevaba çeviren).

Yâsin Suresi 5. Ayet: Azîz ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir.

Yâsin Suresi 58. Ayet: Rahîm olan Rab’ten “selâm” sözü (vardır).

Haşr Suresi 22. Ayet: O Allah ki, O’ndan başka İlâh yoktur. Gaybı (görünmeyeni) ve görüneni de O bilir. O; Rahmân’dır, Rahîm’dir.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

Benzer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün