Kuran-ı Kerim

Kevser Suresi

Kevser suresi, peygamberliğin ilk senelerinde ve Mekke döneminde indirilmiş bir suredir. İlk ayetinde; Kevser’den bahsedildiği için bu isim verilmiştir. Diğer bir ismi de “Nahr Suresi”dir. Kuran-ı Kerim’in en kısa süresi olan Kevser Suresi üç ayetten oluşur.

iMAM MAHiR Kevser Suresinin tamami Sesli Dinle

108.Sure Kevser Suresi Hakkında Bilgi

KEVSER SÛRESİ’NİN İNİŞ SEBEBİ ; Kevser Suresi’nin iniş sebebi (sebeb-i nüzûlü) hakkında birkaç rivâyet vardır.

Bu rivâyetlerin ilki, Âs bin Vâil hakkındadır. Âs bin Vâil, Peygamber Efendimizle ayak üstü konuşmaktaydı. Bir müddet sonra, Kureyş’in ileri gelenleri, ona kiminle konuştuğunu sordular. O da:

“-Ebterle!…” dedi.

“Ebter”, Araplar arasında hem kız, hem erkek çocukları doğduktan sonra, erkek çocuklarını kaybeden babalara söyledikleri bir ifadeydi. Peygamber Efendimiz’in Hazret-i Hatice’den dünyaya gelen Kasım ve ardından Abdullah ismindeki iki erkek çocuğu da küçük yaşlardayken vefat etmişti.

Kevser Suresi Adiyat Suresinden sonra inmiştir. Kevser Suresi adını ilk ayetin sonunda bulunan ve genel olarak da çok hayır anlamında kullanılan Kevser kelimesinden almaktadır. Ayrıca, Hz. Muhammed’e ihsan olunmuş olan Kevser nimetini bildirdiği için de Kevser adını almış olabileceği düşünülmektedir.

Kevser Suresi’nin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in oğlu olan Hz. Kasım vefat ettikten sonra As İbn-i Vail demiş ki ‘’ Artık Hz. Muhammed’in nesli bitti. O anılmaktan mahrum kaldı’’ Ve bunun üzerine onlar erkek çocuk sahibi olamamayı bir kusur gibi gösterip insanları Peygamber Efendimize tabi olmaktan alı koymak istediler. İşte kâfirlerin bu tarz düşüncelerini reddetmek adına Kevser Suresi indirildi.

“O hâlde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” (Kevser, 2)

Kevser suresi çok kısa bir sure olsa da birçok hakikate işaret etti.

Kevser Suresinde Hz. Muhammed’in ilahı korumaya mazhar olduğu ve pek çok nimetlere nail olduğu bildirilmiş ve ona tabi olan kimselerin selamet ve kurtuluşa ereceği, muhalefet gösteren kişilerin ise Allah’u Teâlâ’nın kahrına uğrayacakları açıkça ifade edilmiştir.
Hz. Muhammed buyurmuştur ki  “Kevser suresini her kim okursa, Allah’u Teâlâ o kimseye cennetinden su içirir.”

Kevser suresini her gün okumayı adet edinmek hısımları engeller.

Sabah dilediği zaman uyanmak isteyenler yatmadan önce 3 kez Kevser Suresini okursa istedikleri saatte uyanırlar. Sureyi yazarak üzerinde taşıyan kimseler tüm kötülüklerden korunur.

 

kevser-suresi-arapça

 

Kevser Suresi Latin Harfli Okunuşu Ve Türkçe Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Besmele

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnnâ a’taynâkel kevser
2- Fesalli lirabbike venhar
3- İnne şânieke hüvel’ebter

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik.
2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
3- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir