Namaz

Namazlardan Sonra Okunan Sureler, Aşirler

5 vakit namazlardan sonra okunan sureler, ayetler ve aşirler ve fazileti. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazından sonra okunan sure ve dualar

5 vakit namazlardan sonra okunan sureler, Kuran-ı Kerim’den okunan ayetler ve aşirler ve fazileti. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazından sonra okunması faziletli olan sure ve dualar

 

Namazlardan sonra Kuran-ı Kerim’den bazı sure ve ayetleri okumak dinimizce ve hadislerce faziletli sayılmıştır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazından sonra faziletli ve sünnet olan aşirleri, sure ve ayetleri Arapça-Türkçe okunuşu ve anlamı ile bu yazımızda okuyabilirsiniz.

Namazlardan Sonra Okunan Sureler ve Aşirler

Hangi namazdan sonra hangi sure ve aşir okunur?

Namazlardan sonra okunacak bazı ayetleri, Peygamberimiz (S.A.V) bizzat kendisi tavsiye ediyor. Sabah ve akşam namazlarından sonra Hüvellahüllezi, yatsı namazından sonra da Âmenerrasûlü ayetlerini okumanın faziletlerine dair birçok hadis-i şerif vardır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyi vesellem), namaz sonrası çekilen tesbih ve duaların önemini Ebû Hureyre’den rivayetle şöyle ifade ediyor:

“Her namazdan sonra kim 33 defa sübhânallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahü ekber der, yüze (100) tamamlamak için de ‘Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr’ derse günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.”

Bir de namazların ardından okunan âyet veya sûreler var. Mesela, sabah namazının ardından

‘Lâ yestevi’ yani Haşir Sûresi’nin son üç ayeti, öğlen namazının sonunda Fetih Sûresi’nin son ayetleri okunur.

Namazlardan sonra okunan âyetlere aşir denilir, ‘Âmenerrasûlü’ ve ‘Hüvallahüllezî’ ayetlerinin namaz dışında da okunması gerekir.

Dua ve âyetleri okumak fıkhi açıdan şart olmamasına rağmen kulluk bilincini artırır. Tesbih ve duasız bir namaz eksik değildir ama dört başı mamur bir namaz da değildir. Hadislerde de zikir ve namaz sonrası okunan ayetlerin önemine işaret edilmiş, en hayırlı amelin Allah’ı zikretmek olduğu vurgulanmıştır.

Peygamber Efendimiz (asm)’e Mi’raçta üç hediye verilmiştir:

“Beş vakit namaz, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti, ümmetinden Allah’a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi.” (Müslim, Îman, 279)

NAMAZLARDAN SONRA OKUNAN SURELER, AŞİRLER;

Sabah ve Akşam Namazından Sonra;

Sabah ve akşam namazından sonra Kuran-ı Kerim’den okunan Sure ve aşir

Sabah ve Akşam Namazlarından Sonra “La yestevi…” okunur.

“Kim ki sabahleyin üç kere eûzü billahi’s-semîi’l-alîmi mine’ş-şeytani’r-racîm der ve Haşr Sûresinin sonundaki üç âyeti okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O gün vâdesi yetip ölürse şehit olarak vefat eder. Kim bu ayetleri akşamleyin okursa aynı mükâfat ve dereceye ulaşır.” (Tirmizî, Fedâil, 22)

“La yestevi ashabün nâri ve ashabül cenneh. Ashabül cenneti hümül fâizûn. Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelil leraeytehu hâşian müteseddian min haşyetillâh. Vetilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi laallehüm yetefekkerûn. Huvallahullezî lâ ilâhe illâ hu. Âlimul ğaybi veşşehâdeh. Hüver rahmânürrahîm. Huvallahullezî lâ ilâhe illâ hu. Elmelikül kuddûsüs Selâmül Mü’minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir. Sübhânallâhi amma yüşrikûn. Huvallahul Hâlikul Bariul Musavvirü lehul esmâül Hüsnâ. Yüsebbihu lehu mâ fissemâvâti vel ard. Vehüvel azîzül Hakîm.”

Öğle Namazından Sonra;

Öğle namazından sonra Kuran-ı Kerim’den okunan Sure ve aşir

Öğle Namazından Sonra “Le kad sadekallahü rasulehü..” okunur.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Bir kimse Fetih Sûresi’ni okursa, Mekke fethinde Resulullah ile beraber bulunmuş gibi sevap kazanmış olur.” (Tefsiru Ebussuud).

“Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in saellahü aminine muhallikiyne ruuseküm ve mükassiriyne la tehafun fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan kariba. Hüvellezi ersele rasulehu bil hüda ve dinil hakki li yuzhirahu aled dini küllih Ve kefa billahi sehida.Muhammedür rasulüllah vellezine meahu esiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebtegune fadlem minellahi ve ridvana simahüm fi vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incil ke zer’in ahrace sat’ehu fe azerahu festagleza festeva ala sukihi yu’cibüz zürraa li yegiyza bihimül küffar veadellahüllezine amenu ve amilus salihati minhüm magfiratev ve ecran aziym.”

Fetih Suresi Son 3 Ayeti – Öğle Namazından Sonra Okunur

İkindi Namazından Sonra Okunan Sure;

İkindi Namazından Sonra “İnne lil muttekîne…” okunur.

Zemahşeri ve Beyzavi’ye göre ‘Amme Yetesâelûne’ ile başlayan Nebe Sûresi’ni kim okursa, Allah kıyamet gününde ona soğuk bir içecek içirir. Kim Nebe Sûresi’ni ikindi namazından sonra okursa Allah onun rızkını genişletir. Ona dünya dağları ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü Yüce Allah her bir kulunu nurlu kılar. Dünyadan cennetteki makamını görmeden de çıkmaz.

“İnne lil muttekîne mefâzâ.Hadâika ve a’nâbâ.Ve kevâıbe etrâbâ.Ve ke’sen dihâkâ.Lâ yes’meûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ.Cezâen min rabbike atâen hısâbâ.Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumer rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ.Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ.Zâlikel yevmul hakk(hakku), femen şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ.İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yenzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ.Sadakallahül Azim.”

Akşam Namazından Sonra Okunacak Sure

Akşam Namazından Sonra  veya Huvallahullezî” ile başlayan ayet okunur..

Akşam Namazlarından Sonra “La yestevi…” okunur.

“Kim ki sabahleyin üç kere eûzü billahi’s-semîi’l-alîmi mine’ş-şeytani’r-racîm der ve Haşr Sûresinin sonundaki üç âyeti okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O gün vâdesi yetip ölürse şehit olarak vefat eder. Kim bu ayetleri akşamleyin okursa aynı mükâfat ve dereceye ulaşır.” (Tirmizî, Fedâil, 22)

“La yestevi ashabün nâri ve ashabül cenneh. Ashabül cenneti hümül fâizûn. Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelil leraeytehu hâşian müteseddian min haşyetillâh. Vetilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi laallehüm yetefekkerûn. Huvallahullezî lâ ilâhe illâ hu. Âlimul ğaybi veşşehâdeh. Hüver rahmânürrahîm. Huvallahullezî lâ ilâhe illâ hu. Elmelikül kuddûsüs Selâmül Mü’minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir. Sübhânallâhi amma yüşrikûn. Huvallahul Hâlikul Bariul Musavvirü lehul esmâül Hüsnâ. Yüsebbihu lehu mâ fissemâvâti vel ard. Vehüvel azîzül Hakîm.”

Yatsı Namazından Sonra Okunan Sure;

Yatsı Namazından Sonra “Amener resulü ..” okunur..

Bakara Suresinin son iki ayeti “Amener resulü ..”

Bu iki ayet Miraç hediyesidir. Buharî’de yer alan bir hadis-i şerifte, “Bakara Sûresi’nin son iki ayetini geceleyin kim okursa o iki ayet ona kâfi gelir.” buyruluyor. Tirmizî’de geçen rivayete göre ise Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), bu âyetteki dualarla dua ettiği zaman Allah tarafından ‘Peki yaptım.’ buyurulmuştu.

“Amener resulü bimâ ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi vemelâiketihi vekütübihi verüsülih. Lâ nüferriku beyne ahadim mirrüsülih. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tüâhiznâ innesînâ ev ahta’nâ. Rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ. Rabbenâ velâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fü annâ. Vağfir lenâ Verhamnâ Ente Mevlânâ fansürnâ alel kavmil kâfirîn. Sadakallahül azîm.”

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Güzel bir yazı olmuş. Sayfanızı sürekli kontrol ediyordum ve çok etkilendim! Özellikle son kısımda çok faydalı bilgiler var bu tür bilgileri çok önemsiyorum. Bu özel bilgiyi uzun zamandır arıyordum. Teşekkür ederim ve iyi çalışmalar.

  2. özellile aradığım bir yazı olmuş. Namazlardan sora okunan sureler konusu hep aklımda idi. Hem rahmetli babam sürekli senin imam olmanı istiyorum diyordu ancak mühendisliği seçtim. Şu an için bir imamın sahip olabileceği sevaba ulaşmaya çalışıyorum. İnşaAllah babamın düşündüğünün fazlası olurum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün