Yaşam

ABCD’yi kim icat etti? İlk alfabeyi kim buldu?

Alfabeyi kim icat etti? Tarihte ilk alfabeyi kim buldu? Dünyadaki ilk dil hangisiydi? Dünyada En Çok Harfli Dil Hangi Dil?

Alfabeyi kim icat etti? Tarihte ilk alfabeyi kim buldu? Dünyadaki ilk dil hangisiydi? Dünyada en çok harfli dil hangi dil? Dünyada En Çok Konuşulan Diller Hangileridir? Dünyanın en eski dilini kim icat etti? Peki ilk alfabe hangi uygarlık tarafından icat edildi veya bulundu? ABCD’yi kim icat etti, ilk harf nasıl bulundu? İşte Dünya dil tarihi hakkında genel ve ayrıntılı bilgiler

Dünya dil tarihi

Arılardan karıncalara, balinalara ve maymunlara kadar tüm sosyal hayvanlar birbirleriyle iletişim halindedir, ancak yalnızca insanlar önceden düzenlenmiş bir dizi işaretten daha fazlası olan bir dil, alfabe geliştirmiştir.

İnsanlık yaşamı boyunca konuşmamız fiziksel olarak diğer hayvanların iletişiminden farklı olarak şekillenmiştir. İçgüdüsel olarak yanıt vermeyen, ancak mantıklı bir temelde ses ve anlamı düzenleyen bir kortikal konuşma merkezinden gelir. Beynin bu bölümü insanlara özgüdür.

İnsan dilinin kökenleri belki de sonsuza kadar belirsiz kalacaktır. Ancak, bireysel dillerin kökeni, son iki yüzyılda çok hassas bir çalışmanın konusu olmuştur. Bugün dünyada konuşulan yaklaşık 7000 dil vardır ki bunların üçte biri Afrika’da. Bugün en yaygın dil grubu, dünya nüfusunun yarısının konuştuğu Hint-Avrupa dilidir.

Çeşitli semitik halklar arasından Babilliler ve Asurlulardan İbraniler ve Fenikelilere kadar birçok Sami halklar, bölgenin erken uygarlığında önemli bir rol oynamaktadır.

ABCD’yi kim icat etti?

Orijinal alfabe, Mısır’da veya yakınındaki Sina Yarımadası’ndaki yaşayan Semitik konuşan işçiler ve köleler tarafından Mısır çevrelerinde yaygın olarak görülen az sayıda hiyeroglif seçilerek oluşturuldu.

Sami halkları ilk alfabeyi, Mısırlılar tarafından geliştirilen fikre dayandırdılar ancak kendi özel sembollerini kullandılar.

Bu yeni alfabe Doğu ve Kuzeydeki komşuları ve akrabaları, Kenanlılar, İbraniler ve Fenikeliler tarafından hızla benimsendi. Harf yazısını yani ilk alfabeyi kullanan uygarlık M.Ö. 11. yüzyılda Fenikeliler oldu.

Dünyanın en güzel dili nedir?

 • İngilizce – Günümüzde artık evrensel bir dil
 • Fransızca – En güzel konuşulan dil
 • Almanca – En güzel sözü dil
 • Arapça – En güzel yazılı dil
 • İtalyanca – En güzel beden dili

Dünyadaki ilk dil hangisiydi?

Günümüzde akademisyenler ve profesyoneller hangi dilin ne kadar eski olduğundan hala tam olarak emin değiller. Yazılı diller söz konusu olduğunda, M.Ö. 3200’e kadar uzanan Sümer ve Mısır dilleri kaydedilen en eski yazı sistemlerine sahip olduğu kabul edilmektedir.

Tamil dili, dünyanın en eski dili olarak kabul edilmektedir ve Dravidian ailesinin en eski dilidir. Bu dilin yaklaşık 5000 yıl önce bile varlığı biliniyor.

Erken dönemde keşfedilen Tamil yazılı örnekleri MÖ 300 yılına kadar uzanıyor. Bununla birlikte, diğer kanıtlara dayanarak, bilim insanları ilk olarak MÖ 2500 civarında ortaya çıktığına inanıyorlar. Gezegenimizdeki pek çok insan tarafından bilinmese de, bugün Tamil dili yaklaşık 78 milyon kişi tarafından konuşulmakta ve bu da onu dünyadaki en uzun süre hayatta kalan dil yapmaktadır.

Sanskritçe dili; Diğer en eski bir dil olarak, Hindistan’ın eski dili olan Sanskritçe, kabul ediliyor. Sanskritçe en eski yazılı haliyle M.Ö. 2000 yılına kadar uzanıyor.

Bugün sadece çok küçük bir grup insan dili konuşmaya devam ederken, ortak Hint-Avrupa dil kökünün bir parçası olarak birkaç batı dili üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Ayrıca Sanskrit dili hakkında az bilinen bir şey ise bilgisayarların temel dilinin de Sanskrit ilkeleri doğrultusunda inşa edilmiş olmasıdır.

Fenike ölü bir dil mi?

Fenike dili yada Fenikece, ilk olarak Tire ve Sidon şehirlerini çevreleyen bölgede konuşulan, soyu tükenmiş, dünya üzerinde artık hiçbir halk tarafından konuşulmayan bir Kenanlı Sami dilidir. Fenike alfabesi bu dönemde Yunanistan’a yayılmış ve tüm modern Avrupa yazılarının kaynağı haline gelmiştir.

S harfini kim icat etti?

İlk alfabetik yazı yaklaşık dört bin yıl önce başladı. Pek çok dil bilimci akademisyene göre alfabetik yazının MÖ 1800 ile 1900 yılları arasında geliştiği yer Mısır’dı. Kökeni, çok iyi bilinmeyen bir Proto-Sinaitik (Proto-Kenan) yazı biçimiydi.

Yaklaşık 700 yıl sonra, Fenikeliler daha önceki temellere dayanan ve 22 harften oluşan bir alfabe geliştirdiler. Güney Avrupa, Kuzey Afrika, İber Yarımadası ve Levant dahil olmak üzere Akdeniz’de yaygın olarak kullanıldı. Alfabe 22 harften oluşuyordu, tümü ünsüzlerdi.

MÖ 750’de Yunanlılar Fenike alfabesine ünlü harfleri eklediler ve bu kombinasyon ilk gerçek alfabe olarak kabul edildi. Daha sonra bu alfabe, Latinler (Romalılar) tarafından ele geçirildi ve S ve F gibi bazı Etrüsk karakterleriyle birleştirildi. Üçüncü yüzyıl civarında, eski Latin alfabesi G, J, V / U, W, Y ve Z harflerini kaldırdı. Roma İmparatorluğu dünyanın bazı bölgelerini yönetirken, Latin versiyonundan türetilen Roma alfabesini tanıttılar, ancak J, U / V ve W harfleri hala atlanmıştı.

Hangi dilde en fazla harf var?

Dünya’da bugüne kadar yapılan araştırma ve kıyaslamalara göre, harf sayıları, geçmişten günümüze gelmiş tüm yazı dilleri arasında en çok harf içeren dil 74 ile Khmer (Kamboçya) dilidir

Sırf bu özelliğiyle dahi adını duyurmayı başaran Kamboçya dili, en uzun alfabe rekorunu elinde bulundurmaktadır. Alfabeyi kullanan milyonlarca insan, diplomatik ilişkilerinde ve yerel açıklamalarında da ulusal dillerini (bazıları şu anda kullanılmamakla birlikte) kullanmaktadırlar.

Hangi dilde en az alfabe var?

Dünyanın en sayıda harfine sahip olan alfabesi Bougainvilla adasının yerlilerinin kullandığı 11 harfli alfabedir. Bununla birlikte Havaii ülkesi alfabesi de 12 harften oluşmaktadır. Havaii ülkesinde kesme işareti bir harf olarak kabul edilmiş ve bu harfle birlikte 13 harf olarak kabul edilir.

Herhangi bir aksan ve bitiş işareti olmadan yalnızca 12 harf temel Latin alfabesi ile kullanımda belki de en küçük olanıdır. Harfler A E G I K O P R S T U V ve kesme işareti / ile birlikte 13 harftir.

En eski alfabe nedir?

İlk tam fonemik yazı, daha sonra Fenike alfabesi olarak bilinen Proto-Kenan alfabesi ilk alfabe olarak kabul edilir. Arapça, Kiril alfabesi, Yunanca, İbranice, Latince ve muhtemelen Brahmik dahil olmak üzere en modern alfabelerin atasıdır.

Alfabe icat edilmeden önce, erken yazı sistemleri hiyeroglif olarak bilinen piktografik sembollere veya bir kalemin yumuşak kile bastırılmasıyla üretilen çivi yazısı takozlara dayanıyordu. Bu yöntemler, her bir kelimeyi tanımlamak için çok sayıda sembol gerektirdiğinden, yazı karmaşıktı ve küçük bir grup yüksek eğitimli yazarla sınırlıydı.

MÖ 2. bin yılda (MÖ 1850 ile 1700 arasında olduğu tahmin edilmektedir) bir grup Sami dili konuşan insan, Mısır hiyerogliflerinin bir alt kümesini kendi dillerinin seslerini temsil edecek şekilde uyarladı. Bu Proto-Sinait alfabesi, genellikle benzersiz sembollerin tek ünsüzleri temsil ettiği (sesli harflerin çıkarıldığı) ilk alfabetik yazı sistemi olarak kabul edilir. Sağdan sola yazılan ve modern Lübnan, Suriye ve İsrail’in bir bölümünü işgal eden Fenikeli deniz tüccarları tarafından yazılmıştır.

MÖ 8. yüzyılda, Fenike alfabesi, Yunan dilini kaydetmek için rafine edildiği ve geliştirildiği Yunanistan’a yayıldı.

En çirkin dil hangisi?

Dünya’da konuşulan belki de en çirkin dil, açık arayla Kantonca (birbirlerine küfür eden insanlar gibi ses çıkarır) ve sırasıyla Danca, Galce, Mandarin (“sh”, “dzh”) ve “sch” sesleri sinir edici şekilde olabiliyor) ve Haiti Kreolü (konuşmacının performans göstermesi gibi).

Hangi dilde en güzel harfler var?

Arap Alfabesi ya ada Arapça. Klasik Latin veya Roma alfabesine alışkın bir okuyucunun gözünde Arap alfabesi, sanatsal ve el yazısı hatlarıyla yazıdan çok özenli bir süslemeye benziyor.

Dünyada En Çok Konuşulan Dil hangisi?

2020 yılında Unesco’nun yaptığı araştırmaların sonucuna göre dünyada en çok konuşulan dil Çince’dir. Bunun sebebi Çinlilerin Dünya nüfusunun büyük bir kısmına sahip olması gösterilir.

İkinci sırada olan İngilizce dili ise günümüz dünyasında küresel bir dil olarak kabul ediliyor. Çok sayıda ülkenin resmi olan İngilizce, Birleşmiş Milletlerin de resmi dilidir. Modern İngilizce, kelime dağarcığının yaklaşık olarak yarısı Cermen ve yarısı Romance kökeniyle Batı Avrupa dil ailesi içinde orta bir konuma sahiptir.

Dünya dilleri sıralamasına giren Arapça ve Hintçe de bu başarıyı ülke nüfuslarına borçludur. Malayca ise dünyada dağılım gösteren Malezyalılar tarafından farklı coğrafyalara dağılmayı başarmış ve yaygın bir dil haline gelmiştir.

2020 Unesco’nun verilerine göre dünyada çok konuşulan diller sıralaması ise aşağıdaki gibi listelenmektedir;

 1. Çince
 2. İngilizce
 3. İspanyolca
 4. Hintçe
 5. Arapça
 6. Rusça
 7. Malayca
 8. Bengalce
 9. Portekizce
 10. Fransızca

2022 verilerine göre Dünyada en çok konuşulan diller:

 1. İngilizce: 1.452 milyon
 2. Çince: 1,118 milyon
 3. Hintçe: 602 milyon
 4. İspanyolca: 548 milyon
 5. Fransızca: 274 milyon
 6. Arapça: 273 milyon
 7. Bengalce: 272 milyon
 8. Rusça: 258 milyon
 9. Portekizce: 257 milyon
 10. Urduca: 231 milyon

Türkçe, yaklaşık 83 milyon konuşan insan nüfusu ile dünyada en çok konuşulan 20. dildir.

Dünya’da Kaç Tane Dil Var

Günümüzde Dünya üzerinde konuşulan tahmini olarak 7 binden fazla dil bulunmaktadır. Ancak eski dönemlerde de dünyada konuşulan ve kullanılan bir çok dil ve alfabe olduğu bilinmekle birlikte bu diller zamanla yok olmuşlardır.

Maalesef ki zamanla kullanılmayan veya insanlar arasından çeşitli nedenlerle konuşulmayan, ihtiyaç duyulmayan dillerin yok olması kaçınılmazdır. Benzer sebeple de yine günümüzde dünya üzerinde bulunan 7 binden fazla dilin bir kısmının zamanla yok olacağı bir gerçektir. Her dil kendi içerisinde farklı özellikleri barındırır. Aynı zamanda her dilin kendisine ait farklı kuralları bulunmaktadır ve bunların yanında tabii ki her dilin bir milleti vardır.

Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir;

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün