Yaşam

18 Aralık Dünya Arap Dili Günü 2023

18 Aralık Dünya Arap Dili Günü nasıl ortaya çıktı, tarihçesi nedir? Neden 18 Aralık'ta kutlanır? Arapça dünyanın en zor dili midir, hangi ülkelerde kullanılmaktadır? İşte Arapça hakkında ilginç ve gerçek bilgiler 

2023 Dünya Arap Dili Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arap Dili Günü neden kutlanır? Arapça dünyanın en zor dili midir? Arapça Hangi Ülkelerde Kullanılmaktadır? Arapçadan Türkçeye geçen kaç kelime var? Arapça kaç ülkenin resmi dilidir?

18 Aralık Dünya Arap Dili Günü nasıl ortaya çıktı, tarihçesi nedir? Dünya Arapça Günü neden 18 Aralık’ta kutlanır? Peki hiç merak ettiniz mi? Arap ne demek? Arap sözlük anlamı nedir? İşte Arapça hakkında ilginç ve gerçek bilgiler

Eğer siz de Arapça öğrenmeyi düşünüyorsanız, o zaman 18 Aralık Arapça Dil Günü, başlamak için mükemmel bir gün. Bin yıldan daha eski bir tarihe dayanan Arapça, eski Orta Doğu’nun Proto-Semitik dillerinden doğdu ve bugün 25 ülkede 400 milyondan fazla insan tarafından konuşulmaktadır.

Arapça konuşanlar bize cebir, kimya ve kültürel miras gibi medeniyetin en önemli araçlarından bazılarını hayatımıza kazandırdı. Arapların Avrupa müziği, kültürü ve bilimi üzerinde güçlü bir etkisi vardı.

Dünya Arap Dili Günü

Mısırlı şair Ahmet Şevki (Ahmad Shawqi) bir keresinde şöyle demiştir: “Dillere en yüksek vasıflar bahşedilirken, güzelliğin sırrı Arapça’ya miras bırakıldı.”

Arapça zengin bir tarihe sahip bir dildir ve dünya çapında ve UNESCO’nun 22 üye ülkesinde yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Arap dili, insanlığın kültürel çeşitliliğinin bir kaynağı olarak kabul edilir. Her gün milyonlarca insan tarafından kullanılan, dünyada en çok konuşulan dillerden biridir.

Arapça, Yunan ve Roma bilimlerinin ve felsefelerinin Rönesans Avrupa’sına yayılmasını teşvik ederek bilgide katalizör bir rol oynamıştır. Hindistan kıyılarından Afrika Boynuzu’na kadar uzanan ipek yolları boyunca kültürlerin diyaloğunu mümkün kılmıştır.

Dünya Arap Dili Günü için seçilen 18 Aralık tarihi, 1973’te Arapça’nın BM’nin altıncı resmi dili olarak kabul edildiği günü ifade ediyor. 18 Aralık 1993’te Birleşmiş Milletler, Arapça’nın önemini ve dünya çapında yaygın kullanımını kabul ederek, Arapça’yı altı resmi BM dilinden biri olarak tanımıştır. BM’nin diğer resmi dilleri Fransızca, İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Çince’dir.

İlk olarak 2010 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından oluşturulan bu gün, Arap dilinin çeşitliliğini kutlar ve kültürel değerleri teşvik eder.

Arap dilini tüm dünyada kutlama fikri, Fas ve Suudi Arabistan’ın teklifi üzerine, UNESCO tarafından 8 Ekim 2012 yılında Dünya Arap Dili Günü olarak kabul edilerek her yıl 18 Aralık’ta kutlanmaktadır.

Dünya Arap Dili Günü 2022 Teması:

“Arapça – Şiir ve Sanatın Dili”

Bu yılki anma töreni, Arapçanın BM’nin altı resmi dilinden biri olarak ilan edilmesinin 50. yıldönümüne denk geliyor. UNESCO, Arap dilinin şiirsel ve sanatsal dehasını anmak amacıyla araştırmacıları, akademisyenleri, gençleri ve uluslararası kurumların başkanlarını bir araya getirecek.

Etkinlik, kültürel çeşitliliği ve kültürlerarası diyaloğu teşvik ederken, Arap dilinin bilginin şekillenmesindeki etkisi, şiir yoluyla toplumsal dönüşümler ve sanat üzerindeki etkisine ilişkin tartışmaların derinlemesine inceleneceği sağlam bir platform görevi görecek.

Bu girişimdeki Yuvarlak Masa Toplantıları aşağıdaki konulara odaklanacak:

  • Felsefe ve Şiir: Arap Şiirinin Bilgi Şekillenmesine ve Toplumsal Dönüşümlere Katkısı
  • Arap Dili ve Sanatı: Kültürel Çeşitliliğin Kapsamının Genişletilmesi
  • ‘Arap Latinler!’: Latin Amerika ve Karayipler’deki Arap Baskısı

Dünya Arapça Dili Günü’nün 2023 teması “Arapça – Şiir ve Sanatın Dili”, belirsizlikler ve çalkantılarla dolu mevcut küresel ortamda yapıcı bir diyalog için yeniden bir araya gelme, algıları şekillendirme ve anlayışı geliştirmede dilin önemini vurguluyor.

Arap dilinin insanları kültür, bilim, edebiyat ve daha birçok alanda birbirine bağlamadaki önemli rolünü yeniden teyit etmeye yönelik bir çağrıdır. Tema, Arapça’nın bilgi yaratma ve aktarmada olduğu kadar diyaloğu geliştirmede ve barışı inşa etmedeki tarihi rolünü vurgulamaktadır. Yüzyıllar boyunca Arapça, insan varlığının zenginliğini yansıtan ve sayısız kaynağa erişim sağlayan bağlayıcı ve ortak paydaydı.

Giderek küreselleşen, dijitalleşen ve çok dilli toplumlarda 2023 teması acil bir öneme sahip. Değişen dünyayı ve uluslar ve halklar arasındaki diyaloğu güçlendirmenin zorunluluğunu amaçlamaktadır.

Arap Dili Tarihi ve Özellikleri

Dünyanın en eski dillerinden biri ve dünyada en çok konuşulan altıncı dil olan Arapça, 7. yüzyılda Orta Doğu’nun Proto-Semitik dillerinden doğmuştur. “Arap” kelimesi “göçebe” anlamına gelir ve bu dilin günümüz Arap Yarımadası’ndaki göçebe kabilelerdeki köklerine işaret eder.

Klasik Arapça bilgimizin çoğu, İslam’ın kutsal kitabı Kuran’dan gelir. Kuran-ı Kerim’deki yazı, yazılı Arap dilinin ilk büyük ve önemli kaydıdır. Eski dilin yapısı hakkında değerli bilgiler sağlar. Bugün bir milyardan fazla Müslüman Kuran’ı orijinal dilinde okumak için Arapça öğreniyor.

Diğer Sami dilleri gibi Arapça da sağdan sola yazılır ve Türkçe’de veya diğer dillerde olmayan bazı sesleri içerir. Arapça’nın güzel “alfabesi” aslında alışık olduğumuz normal fonetik anlamda bir alfabe değildir. Ebced yazı sisteminde, her bir sembol bir ünsüz anlamına gelir ve vurgular sesli harfleri sağlar. Büyük harfler yerine tırnak işaretleri kullanılarak vurgu oluşturulur. Arap alfabesi, Latin alfabesi ve Çince karakterlerden sonra dünyada en çok kullanılan üçüncü yazı sistemidir.

Arapçada çoğu kelime, temel, tematik olarak ilişkili bir kökten oluşmuştur. Örneğin, yazı ile ilgili tüm kelimeler, ek kelime bölümleriyle güçlendirilmiş “k, t, b” harflerini içerir. Bu sayede bir kelimenin kökünü inceleyerek dünyadaki kategorisini anlayabilirsiniz.

Arapça öğrenmek, ortalama bir Türkçe konuşan kişiye göre kolay görünse de uzun bir yolun başlangıcıdır. Tarihi geçmişimiz, kültürümüz ve komşuluk bağlarımız nedeniyle Arapçadan Türkçeye geçen birçok kelime vardır. Bu kelimelerin sayısının 6500 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan en çok kullandığımız veya ilk aklımıza gelen kelimeler; cebir, kahve, kitap, katip, ilim, alim, iştiyak, iştirak, cihat, şehadet, davet, talebe, emir, ihsan, hayat, misal, Furkan, teselli, vücut, tasarruf… ve Arapça köklerden gelen daha birçok kelime.

Arapça Hakkında 8 İlginç ve Şaşırtan Gerçek

1 – Arap harflerinde büyük harf yoktur; Bunun yerine vurgu oluşturmak için tırnak işaretleri kullanılır.

2 – Dünya çapında yaklaşık 280 milyon anadili Arapça konuşan kişi var. Arapça, Cezayir, Mısır, İsrail (İbranice ile birlikte), Lübnan, Fas, Suudi Arabistan, Tunus ve BAE dahil 26 ülkede resmi dildir ve bu da onu dünyanın en çok konuşulan beşinci dili haline getirir.

3 – Arapça en az 1500 yaşında! İslam öncesinde de Arapçanın kullanıldığı kesindir. Klasik Arapça, altıncı yüzyılda ortaya çıktı, ancak dilin daha önceki sürümleri, 1. yüzyıla kadar uzanan Suriye Arap çölünün İslam öncesi göçebe sakinleri tarafından kullanılan eski bir Arap lehçesi olan Safaitik lehçesi de dahil olmak üzere mevcuttu.

4 – Arap edebiyatının en eski biçimi şiirdir. Arap edebiyatının çok eski bir tarihi vardır ve kökenlerinin tarihi 16 asır öncesine kadar gitmektedir.

5 – Arapça kelimeler sağdan sola yazılır; Arapça sağdan sola yazılır; Diğer tüm Sami dilleri gibi, Arap alfabesi de sağdan sola yazılır. Yaygın olarak kullanılan diğer birçok dilden farklı olarak, Arapça kelimeler sağdan sola, Arapça sayılar soldan sağa yazılır.

6 – Arapçada kısaltma yoktur; Kısaltmaların ve kısaltmaların yaygın olduğu İngilizce’nin aksine, Arapça kelimeleri kısaltmak için birleştirmez.

7 – İranlı matematik ve astronom âlimi Ömer Hayyam, yazdığı bir eserinde bilinmeyen rakamın yerine Arapça’da “şey” anlamına gelen kelimeyi kullanmıştır. Günümüzdeki matematik formüllerinde kullanılan “x” teriminin Arapça’dan gelmiştir ve ilk kullanımı Ömer Hayyam’a aittir.

8 – Arapça bilimin dilidir; Arapça konuşanlar matematik, kimya ve tıbbın gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Ortaçağ Avrupalıları Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan bilgiyi geri getirerek Avrupa’yı Karanlık Çağlardan Rönesans’a ve Aydınlanma Çağı’na getirmeye yardımcı oldular.

9 – Birçok Türkçe kelime ve hatta İngilizce kelime Arapça’dan türetilmiştir. Türkçe’de Arapça kökenli yaklaşık 7000 kelime olduğu bilinmektedir. İngilizce dilinde ise 7.000’den fazla kelimenin Arapça kökleri vardır ve bunların 500’den fazlası bugün hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

10 – Arapçada “Aşkı” tanımlayan yaklaşık 14 kelime var. “Aşk” için kullanılan her kelime, aşık olmanın belirli aşamalarını tanımlar. Zaten “Aşk” kelimesi de Türkçemize Arapça’dan geçmştir. Aşk kelimesi, Arapça “âşekâ”dan gelir. Aşekâ, bir ağacı saran, besinini ağaçtan alan ve zaman içinde ağacı kurutarak öldüren sarmaşığa denir.

Al-Hawa, Al-Sabwa, Al-Shaghaf, Al-Wajd, Al-Kalaf, Al-‘Oshok, Al-Najwa, Al-Shawq, Al-Wasab, Al-Istikana, Al-Kholla, Al-Gharam, Al-Hoyam

Arap dilinin babası kimdir?

Ya’rab, yaygın olarak Arap dilinin “Babası” olarak kabul edilir. Ya’rob, Yar’rub veya Yaarub olarak telaffuz edilir. Ya’rub’un en büyük Arap krallarından biri olduğu söylenir.

Arap dili, ilk defa Hz. İsmail tarafından konuşulan bugünkü haline gelinceye kadar birçok şekilde gelişmiştir. Diğer bir inanışa göre ise Peygamber Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail (ra), halkının Arapça dilini öğrendiğinde ve şimdiki haliyle geliştirdiğinde Mekke’deydi, bu yüzden pratikte Araplar Hz. İsmail’i Arapların babası yani”Ebu el-Arap” olarak adlandırmaktadır.

Arapçada kaç kelime vardır?

Arap dilindeki toplam kelime sayısı kaynağa göre değişmekle birlikte 90 ila 500 milyon kelime arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Arapça 22 ülkede resmi dildir

Günümüzde Arap devletleri başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Mağrip ve azınlıkların bulunduğu ülkelerde Arapça, resmi dildir ve Birleşmiş Milletler’de kabul edilen 6 resmî dilden birisidir.  Tüm lehçeleri ile birlikte 420 milyonu aşkın Arapça konuşan insan olduğu tahmin edilmektedir.

Arapçanın resmî dil olduğu ülkeler; Cezayir, Bahreyn, Çad, Komor Adaları, Cibuti, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen.

Arap dili öğrenmeye değer mi?

Dünya çapında 400 milyondan fazla insan Arapça konuşuyor, yani başkalarıyla iletişim kurmaktan hoşlanıyorsanız ve sosyal bir insansanız, evet, öğrenmenizde yarar var.

Ayrıca dünyada bu kadar çok konuşulan bir dili öğrenmek mantıklıdır ve Arapça iş dünyasında da çok aranılan dillerden ilk 3’te yer almaktadır.

Arapça öğrenmek zor mu?

Arapça bilmek, öncelikle dini açıdan da önemlidir. Potansiyel olarak öğrenebileceğiniz dillerden birisi olan Arapça hala öğrenmesi en zor dillerden biridir. Bunun ilk nedeni Arapçada çok fazla kural ve diğer dillere benzemeyen dil bilgisinin bulunmasıdır. Harflerin yazımı sağdan sola şeklindedir ve latin harfleriyle olmadığından ilk öğrenenler için okuması ve yazması zor gelebilmektedir.

Arapça öğrenmek isteyenlerin ilk yapması gereken sabırlı olmaktır. Arap alfabesini öğrenerek basit bir şekilde başlayabilirsiniz. En önemlisi ise kendinizi sürekli bir şekilde Arapçaya maruz bırakmanız gerekmektedir. Ancak süreklilik ve disiplin ile başarı elde edilebilir.

Arapça öğrenmek her Müslümana farz mıdır?

Arapça bir metin olarak indirilen Kur’an, bu dili en kapsamlı şekilde kullanmıştır. Dolayısıyla Arap dili temel olarak Kuran’a bağlıdır ve Kuran, Arap dilinin incelenmesinin temelidir. Bu, İslam ile Arap dili arasındaki esas ve ayrılmaz bağı oluşturur.

İslam Peygamberi Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sahabelerinden ve onlardan sonraki ilk âlimlerin çoğu, Arapça öğrenmenin önemini vurgulamışlardır.

Ömer bin el-Hattaab (radiallaahu anhu) şöyle demiştir: “Arapçayı (dili) öğrenin, çünkü o sizin dininizdendir ve miras kanunlarını öğrenin çünkü o sizin dininizdendir.” (İbni Ebî Şeybe 6/118)

Arapça öğrenmek her Müslümana farz değildir. Ancak Müslümanların ibadetleri için farz-ı kifaye yani öğrenilmesi gerekli ve dini sorumluluk olduğu söylenebilir.

İmam Şafii (rahimehullah) şöyle buyurmuştur: “Arap dilinden, farzlarını yerine getirmek için çaba göstermesine izin verecek şeyleri öğrenmek her Müslümanın üzerine farzdır.” (İrşadü’l-Fühûl)

Eğer Müslüman iseniz, Arapça hakkında size farz olan bir derece ilim olduğu açıktır. Bu ilim mertebesi, dinin esaslarını ve ibadetin amelî meselelerini anlamak bakımından üzerinize farz olan şeyleri yerine getirmenizi sağlar.

Müslüman değilseniz, Arap dilini öğrenme nedeniniz ne olursa olsun, İslam’ın birçok öğretisini de öğrenmiş olursunuz ve samimi ve objektif bir insansanız, Arap dili çalışmanız yoluyla İslam dinin birçok güzel ve faziletli yönünü görebilirsiniz.

2023 Dünya Arap Dili Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Dünya Arapça Günü, her yıl Arapçanın Birleşmiş Milletler’in resmi dil olarak kabul edildiği 18 Aralık’ta kutlanıyor. Bu yıl 18 Aralık 2023 Pazartesi gününe denk geliyor. Arapça’nın resmi dil olarak kullanılan ülkeler de dahil olmak üzere 18 Aralık Dünya Arapça Günü resmi bir tatil değildir ve bu gün işletmeler, okullar ve devlet daireleri açıktır.

  • 2023 – 18 Aralık Pazartesi
  • 2024 – 18 Aralık Çarşamba
  • 2025 – 18 Aralık Perşembe

Bu yazılar da ilginizi çekebilir;

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün