Kuran-ı Kerim

Tebbet Suresi

Tebbet Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. Surenin diğer adı olan “Mesedt” ise bükülmüş ip anlamına gelir.

iMAM MAHiR Tebbet Suresinin tamami Sesli Dinle

111. Sure – Tebbet Suresi Hakkında Bilgi

Tebbet Suresi adını, ilk ayetindeki “tebbe” kelimesinden almıştır. “Tebbe” kurumak anlamına gelir. Ebu Leheb hakkında, “onun elleri kurusun” şeklinde beddua edildiği için, bu ismi almıştır. Sureye Mesed suresi adı da verilmiştir. Sure, Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kastıyla Resûlullah’ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. 5 ayetten oluşan Tebbet suresi, Mekke’de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 111., nüzul sırasına göre ise 6. suredir.

Tebbet Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler 
Tebbet Suresi Neden indirilmiştir  – kısaca
Rivayete göre, peygamberimiz risalet görevini aldıktan sonra, Kureyşlileri bir alana toplamış ve onları İslam’a davet etmiştir. Bu ilk tebliğ karşısında orada bulunanlardan Ebu Leheb Peygamberimize, “ellerin kurusun, bizi bunun için mi topladın” diye hakaret etmiştir. Tebbet suresi, bu olay üzerine Ebu Leheb hakkında nazil olmuştur.
Ebu Leheb, Peygamberimizin amcalarından biriydi.
Müşrikler arasında Peygamberimize en çok eziyet eden de o olmuştur.
Bu surede geçen “iki elin kuruması”ndan kasıt, Ebu Leheb’in amellerinin yok olması, kendisinin de helak edilmesidir ki, sonuçta bu gerçekleşmiştir. Bu sure göstermektedir ki, Ebu Leheb veya onun gibi olanlar, Peygamberimize ve onun getirdiği mesaja karşı çıkanlar, sonuçta helak olacaklar ve amelleri de boşa çıkacaktır.
Rivayetlere göre, Ebu Leheb peygamberimizi kastederek, “eğer onun söyledikleri doğru çıkarsa, kıyamette malımı ve çocuklarımı feda eder kurtulurum” demiş, bunun üzerine de “malı ve kazandıkları onu kurtaramadı” ayeti inmiştir.
Ebu Leheb’in karısı da, onun peygamberimize yaptığı işkencelerde yardım ederdi. Bu nedenle ayette Ebu Leheb’in karısı “odun hamalı”, yani cehennemde kocasının yanması için odun taşıyan birisi gibi tavsif olunmaktadır.
Tebbet Suresinin İnişi ,
Tebbet Suresi ile ilgili Hadis
 
Bu sure, Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in yakın akrabalarını uyarması emrini aldığı zaman, akrabalarını toplayarak onlara: Ey Kureyş topluluğu, size, şu dağın arkasından bir ordu geliyor, sizi kılıçtan geçirecekler desem bana inanır mısınız?” diye sordu.
 
Onlar da hep bir ağızdan: “Evet inanırız. Çünkü sen hiç yalan söylemezsin diye bağırdılar. O zaman Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): O halde ey insanlar, ben size önünüzde müthiş bir hesap günü var. Allah’a inanın ve hayatınızı Allah’ın istediği şekilde düzenleyin diyorum. Bana inanın” dedi. Bunun üzerine Ebu Leheb ayağa kalkarak,”Ey Muhammed elin, dilin kurusun. Bizi buraya bu boş lafları söylemek için mi çağırdın” diye bağırdı. Yerden aldığı bir taşı Rasûlullah Efendimiz(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e  atmak istedi. Fakat Allah-u Teala atmasına izin vermedi ve elleri kurudu.
 
Bu toplantıdan sonra Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i her nerede görse ona eziyet etmeye, yolunu kesmeye, diğer insanlarla görüşüp dinini anlatmasını engellemeye çalıştı. Karısı Ümmü Habibe de, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in geçtiği yollara dikenler atarak onun eziyet çekmesine çabaladı. Bunun üzerine Allah bu sureyi göndererek, Ebu Leheb’i ahirette bekleyen cezayı bildirdi.

Ebu Leheb’in karısı kendisi ile ilgili ayet indiğini duyunca?

Ebu Leheb’in Karısı Ümmü Cemil’in Peygamberimiz (a.s.)a Düşmanlığı ve İşkenceleri

Ebu Leheb’in karısı Ümmü Cemil`ki, Ebu Süfyan’ın kızkardeşi ve Muaviye b. Ebi Süfyan’ın da halası idi-Peygamberimiz (a.s.)a düşmanlıkta aşırı gider; küfründe, inkârında ve inadında kocasına yardımcı olurdu.
Ümmü Cemil her gece pıtrakları, dikenleri, dikenli ağaç dallarını toplayıp büyük demet yapar, boynuna bağlar, geceleyin ayağına batsın. yaralar açsın diye Peygamberimiz (a.s.)ın geçeceği yollara atar, saçardı.

Peygamberimiz (a.s.) ise, onlara kum yığınına, ipeküzerine basar gibi basar, geçerdi
Yüce Allah, gerek Ebu Leheb, gerek karısı Ümmü Cemil hakkında indirdiği sûrede:
“Yuh oldu iki eli Ebu Leheb’in, kendisi de yuh oldu!
Ona ne malı yarar verdi, ne de kazandığı!
O da, boğazında kıskıvrak bükülmüş bir urgan bulunduğu halde odun hammalı olarak karısı da, yaslanacak bir alevli ateşe!” buyurdu; onların âhiretteki durumlarını duyurdu.
Ümmü Cemil kendisi ve kocası hakkında Tebbet sûresinin indiğini işitince.

Peygamberimiz (a.s.)ın Hz. Ebu Bekir ile birlikte Kabe Mescidinde * oturduğu sırada oraya vardı. Kendisinin elinde bir taş bulunuyordu.
Hz. Ebu Bekir, onu görünce, Peygamberimiz (a.s.)a:
“Yâ Rasûlallah! Bu Ümmü Cemil’dir. Eziyet edici bir kadındır. Sana doğru geliyor! Onun seni görmesinden korkuyorum! Keşke bu kadın sana bir zarar vermeden, eziyet etmeden kalkıp gitmiş olsaydın, bir köşeye çekilseydin!” dedi.
Peygamberimiz (a.s.):
“O beni göremez!” buyurdu.
Gerçekten de, Ümmü Cemil Peygamberimiz (a.s.)ı göremedi! Yüce Allah ona göstermedi.
O ancak Hz. Ebu Bekir’i görebildi. Gelip, Hz. Ebu Bekir’in başına dikildi. Ona:
“Ey Ebu Bekir! Arkadaşın nerede?” diye sordu.
Hz. Ebu Bekir:
“Ne yapacaksın onu? Sen benim yanımda hiç kimse görmüyor musun?” dedi.
Ümmü Cemil:
“Benimle alay etme! Ben senin yanında senden başkasını göremiyorum . Bana haber verildi ki, arkadaşın beni hicvetmiş.
O şairse, vallahi, ben de şair bir kadınım. Kocam da şairdir.
İşte, ben de onu hicvediyorum:
‘Biz o verilmişe isyan ediyoruz.
Onun peygamberlik işinden yüz çeviriyoruz.
Onun dininden hiç hoşlanmıyoruz.’
Vallahi, onu bulsaydım, sutaşı kendisinin ağzına vuracaktım!” dedi.
Hz. Ebu Bekir:
“Hayır! Vallahi, arkadaşım şair değildir. O şiir söylemez de.
Şu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine andolsun ki, o seni hicvetmiş değildir” dedi. Ümmü Cemil:
“Muhakkak ki, sen benim katımda doğru sözlüsündür.
Kureyşîler iyi bilir ki, ben onların ulu kişilerinin kızıyımdır!” diyerek dönüp gidince,

Hz. Ebu Bekir:
“Yâ Rasûlallah! O seni görmedi mi?” diye sordu.
Peygamberimiz (a.s.):
“Beni görmedi! Allah onun gözünü alıp beni göremez hale getirdi!” buyurdu.

Kaynak : İslam Tarihi- Asım Köksal

 

Tebbet Suresi Latin Harfli Okunuşu Ve Türkçe Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Besmele

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.
Sayeslâ nâren zâte leheb.
Vemraetühû hammâletelhateb.
Fî cî dihâ hablün min mesed.
 
Tebbet Suresi Türkçe Meali
Ebû Leheb’in elleri kurusun, kurudu da!
Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi.
Alevli Ateşe Yaslanacaktır.
Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

 

 

Kuran-ı Kerim, Tebbet Suresi Dinle, Türkçe Meali ve Açıklaması, Tebbet Suresi Oku, Tebbet Suresi Kuran Meali, Kuran-ı Kerim Sureler

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir