Dualar

Hz. Âdem (Aleyhisselâm)’ın Tevbesi

Hazreti Adem ve Havva (Aleyhisselâm)’ın suçlarını itiraf ederek Mağfiret isteme Duaları

Ey Rabbimiz! Biz (emrine muhalefet edip, kendimizi cennetten çıkaracak iş yaparak) nefislerimize zülmettik. Eğer Sen bizim için (günahlarımızı) bağışlamada bulunmazsan ve bize acımazsan andolsun ki biz elbette (iki cihanda da en büyük zarar ve) hüsrana uğrayanlardan oluruz. (A’raf Suresi 23’den alıntı)

Duanın Okunuşu

Rabbenâ zelamnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn.

Hazreti Aişe (radıyallâhu anha) validemiz şöyle anlatmıştır:

Allah-u Teala, Âdem (Aleyhisselâm)’ın tövbesini kabul etmek isteyince  Âdem (Aleyhisselâm) Beytullaâ gelip, etrafında yedi (şavt dönerek) bir tavaf yaptı. O gün Beytullâh bina edilmiş değildi; ancak kırmızı renkli bir tepeydi (yeri belliydi). Sonra kalkıp iki rekat namaz kıldı ve şöyle dua etti:

Duanın Okunuşu

Allâhümme inneke ta’lemu sirrî ve alâniyetî faqbel ma’ziratî ve ta’lemuhâcetî fe-a’tınî sü’lî ve ta’lemu mâ fî nefsî fağfirlî zünûbî. Allâhümme innî es-elüke îmânen yubâşiru qalbî ve yaqînen sâdiqan hattâ a’leme ennehû len yusîbenî illâ mâ ketebtelî verridâ bimâ qasemtelî yâ zel celâli vel ikrâm.

“Ey Allah! Şüphesiz ki , Sen benim gizli ve açık her şeyimi bilirsin; o halde (günah işlerken sahip olduğum unutkanlık ve cehalet) özrümü kabul et. İsteğimi bilirsin; öyleyse dileğimi ver. Nefsimdekini bilirsin; benim günahlarımı bağışla. Ey Allah! Ey Celâl ve ikrâm sahibi! Ben Senden kalbime işleyen bir iman ve öyle doğru bir yakîn (şüphesiz inanç) isterim ki, o sayede ben Senin bana yazdığın şeyler dışında bana hiçbir şeyin asla isabet etmeyeceğini bileyim. Yine Senden, benim için taksim ettğinine razı gelmeyi dilerim.”

Bunun üzerine Allah-u Teala ona: “Ey Âdem! Muhakkak ki Ben seni affettim. Senin zürriyetinden her kim Bana (Kâbe’ye) gelir de senin Bana yaptığın şu duayı yaparsa mutlaka Ben onu mağfiret ederim, gam ve kederlerini kaldırırım, iki gözünün arasından fakirliği söker alırım, her tacirden fazla ona tiacaret nasip ederim; hatta o istemese bile dünya ona boyun eğerek gelir” diye vahyetti.”

(Ebu Talib el-Mekki, Kutü’l-Kulûb,1/10; Gazali, el-İhya, 2/163-164; Zebidi, el-İthaf:5/71)

Ebu Bekir ibni Ebi’d-Dünya, “Kitabu’l-Yakîn”de : Âdem (Aleyhisselâm) bu duayı yaptıktan sonra Allah-u Teala’nın kendisine şu şekilde vahyettiğini nakletmiştir:

“Ey Âdem! Zat’ım üzerine vacib kıldım ki zürriyetinden bu duaya devam edene bütün istediklerini vereceğim. Onu istemediklerinden kurtaracağım, dünyanın emelini (beklentisini) ve fakirliğini iki gözünün arasından çıkaracağım, içini de hikmetle dolduracağım.” (Zebîdî, el-İthâf:5/71)

Hz. Âdem (Aleyhisselam)’ın Tevbesi

Kaynak: Cubbeli Ahmet Hocaefendi – Kurân-ı Kerim’deki Tüm Dualar Kitabı

 

İlgili Konular

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu