Peygamberler

Hz. İlyas Peygamber Kimdir? Kısaca Hayatı ve Kıssası

Kur'an-i Kerîm'de ismi geçen peygamberlerden Hazret-i İlyas Aleyhisselam kimdir? Kısaca hayatı ve Kuran'da geçen ifadeler ile kıssaları

Kur’an-i Kerîm’de adı geçen peygamberlerden Hz. İlyas Peygamber (Aleyhisselam) kimdir? Kısaca hayatı ve Kuran’da geçen bölüm ve kıssaları

Hz. İlyas Peygamber Kimdir?

Hz. İlyas, Kur’an-i Kerîm’de ismi geçen peygamberlerden biridir. Hz. Musa (a.s)’dan sonra gelen nesebi Hz. Harun (a.s)’a dayandiği rivayet edilen bir israilogullari Peygamberidir.

Hz. İlyas, üç semavi din tarafından kabul edilen peygamberlerden biridir. Milattan önce dokuzuncu yüzyılda yaşadığı rivayet edilir.

Hz. Musa’dan sonra israiloğullarının çeşitli boylari (kabileleri), Şam civarina yerleşmiştir. Şam bölgesindeki “Bek” sehrine yerleşen ve zamanla Allah’a isyan ederek haddi aşan bir Ben-i israil kabilesine Hz. ilyas (a.s)’in gönderildiği rivayet edilmektedir.

Hz. İlyas (a.s) Kur’an-i Kerîm’de iki farklı sûrede anılmıştır.

En’am Suresi 85. Ayet:

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾

Ve zekeriyyâ ve yahyâ ve îsâ ve ilyâs(ilyâse), kullun mines sâlihîn(sâlihîne)

Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.

* * *

Saffat Suresi 123. ayet

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

Ve inne ilyâse le minel murselîn(murselîne)

 Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi.

* * *

Saffat Suresi 130. ayet

سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾

Selâmun alâ ilyâsîn(ilyâsîne).

İlyas’a selâm olsun.

Hz. İlyas (a.s) Peygamber olarak gönderildiği kavme insanları dine davet etmiştir. Saffat Suresi 124-126 Ayetlerinde şöyle bahsedilmektedir;

(İlyas A.S) Hani kavmine şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” , “Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah’ı bırakarak “Ba’l’e mi tapıyorsunuz?”

Ayet-i Kerime’de geçen “Ba’l” o kavmin taptığı putun ismidir. Yaşadıkları şehirlerinin ismi “Bek” olan bu halkın, taptıkları puttan dolayı şehirlerinin ismi “Ba’lebek” olduğu rivayet edilmektedir.

Hz. İlyas Peygamber Hayatı

Rivayete göre Hz. İlyas (a.s) İsrailoğullarına Hz Hızkıl (a.s)’dan sonra gönderilmiştir. Bulunduğu kavim insanlarını Allah’a iman etmeye çağıran Hz. İlyas (a.s), kavminin Ba’l putuna tapmamalarını emretmiş, her şeyin yaratıcısı olan Allah’a iman etmelerini tebliğ etmiştir.

Hz.Musa’dan sonra Ben-i İsrail kavmine gönderilen peygamberlerin hepsi Tevrat’ın hükümlerini yerine getirmeyen, unutan, dinden uzaklaşan insanları dine ve hidayete davet için gönderildi. Ben-i İsrail, o zaman Şam ve civarında dağınık küçük kavimler ve devletler hâlinde yaşıyordu.

Çünkü Yuşa bin Nûn, Şam kıtasını fethedip bu bölgeleri İsrailoğullarina taksim etmişti. Bir kabileye de Baalbek ve civarını verdi. Hz. İlyas  aleyhisselam Baalbek’in kabilesinde bulunuyordu.

Ben-i İsrail (İsrailoğlulları) zamanla yoldan çıkmış, Tevrat hükümlerini yerine getirmeyen bir kavim olarak aralarında fesat ve karışıklık başlamıştı. Dinden uzaklaşarak Tevrat’taki Allahü Teâlânın emirlerini unutmuşlar, putlara tapmaya başlamışlardı.

Hz. İlyas aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği zaman, Ba’l adında 8-10 metre büyüklüğünde bir puta tapıyorlardı.

Hazret-i İlyas; “Ba’l’e tapmaktan vazgeçiniz ve yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah’a yöneliniz, ona ibadet ediniz.” diye nasihat etti.

Fakat halk Hz. İlyas (a.s)’ı dinlemediler. Onları Allah’ın azabı ile korkuttu ise de, Hz. İlyas (a.s) ‘ı beldelerinden çıkarttılar. Bunun üzerine Allahü Teâlâ da onlardan ve o beldelerden feyiz ve bereketi kaldırdı. Yağmurlar kesildi, kıtlık başladı. Hayvanlar susuzluktan öldü. Başlarına çeşitli bir çok belâlar geldi.

Hazret-i İlyas aleyhisselam bu kıtlık yıllarında da imanı ve dini gizlice halka anlatıyordu. Bütün evlerde kıtlık varken, inananların evlerine, Hz. İlyas aleyhisselamın bir mucizesi olarak, bolluk ve bereket gelmişti. Herkes kokmuş leş yerken, bunların evi yiyecek doluydu. Kıtlık o kadar artmıştı ki Baalbek hükümdarının hazineleri dolu olmasına rağmen satın alacak yiyecek bulamıyorlardı.

Nihayet hatalarını anladılar ve Hazret-i İlyas aleyhisselam’ı bularak af dileyip iman ettiler.

Hazret-i İlyas aleyhisselama, her ne söylerse inanacaklarına ve ona tâbi olacaklarına ve ondan kendilerine dua etmesini isteyip  söz verdiler. Hz. İlyas (a.s), Allahü Teâlâya kavmi için dua etti. Belâ ve musibetlerin kalkmasını diledi. Allahü Teâlâ Hz. İlyas (a.s)’ın duasını kabul etti. O belde yeniden feyiz ve berekete kavuştu.

Duanın kabulü ile bol bol yağmur yağdı. Her taraf yeşerdi, büyük bir ferahlık meydana geldi. İsrailoğulları sonra Hz. İlyas (a.s)’a: “Senin duan ile kurtulduk. Ancak ekebileceğimiz tohum yok. Dua et de tohum elde edelim.” dediler.

Hazret-i İlyas aleyhisselam dua etti. Allahü Teâlâ tuz ekmelerini bildirdi. Tarlalara tohum yerine tuz ektiler. Mucize olarak yerde nohut yetişti.

İsrailoğulları bu hâl üzere bir müddet Hazret-i İlyas aleyhisselam’a tâbi oldular. Fakat hak yolda sebat etmeleri uzun sürmedi. Yine nankörlük edip, doğru yoldan ayrıldılar. Bu durum üzerine Hazret-i İlyas aleyhisselam, Allahü teâlânın izni ile onların arasından ayrılınca, isyanları sebebiyle gitgide perişan oldular.

Kur’ân-ı kerîm’de Sâffât suresinde bunların isyanları sebebiyle Cehennem’e gidecekleri bildirilmektedir.

Saffat Suresi 127. Ayet :

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾

Fe zamanzebûhu fe inne hum le muhdarûn (muhdarûne).

Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar,  hepsi (cehenneme) götürüleceklerdir.

Abdullah ibni Abbâs’tan rivayet edildiğine göre;

Hazret-i İlyas aleyhisselam Baalbek’ten ayrıldıktan sonra, Allah’ın emirleri bildirmek üzere dolaşırken yolu bir köye düştü. Bu köydeki insanlara nasihat etti, onları dine ve imana davet etti. Köylüler onu severek köylerinde bir müddet kalmasını istediler. O da kabul etti ve İsrailoğullarından ihtiyar bir kadının evinde misafir oldu. Bu kadının hasta bir oğlu vardı. Hastalığına bir türlü şifa bulunamamıştı. İhtiyar kadın oğlunun durumunu Hazret-i İlyas aleyhisselam’a anlatarak çocuğunun şifa bulup bu dertten kurtulması için Allahü Teâlâya dua etmesini istedi.

Hazret-i İlyas aleyhisselam, “üzülme şifa Allah’tandır” dedi. Abdest alıp iki rekât namaz kıldı. Hasta çocuğa şifa vermesi için Allah-ü Teâlâya yalvardı. Allah-ü Teâlâ duasını kabul etti. Hasta çocuk iyileşti. Bu çocuğun adı Elyesa idi. Şifa bulduktan sonra Hazret-i İlyas’a iman etti. Hazret-i İlyas aleyhisselam yanında O’ndan Tevrat’ı öğrendi. Hz. İlyas Peygamer’in (aleyhisselam) vefatından sonra da İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün