NüktelerSözler

Hasan El Benna Sözleri ve Nasihatleri

Mısırlı siyasi ve dini lider Hasan El Benna Sözleri ve Nasihatleri, Müslüman Kardeşler kurucusu Hasan El Benna'nın 40 Tavsiyesi

Mısırlı siyasi ve dini lider Hasan El Benna Sözleri ve Nasihatleri, Hasan El Benna’nın 40 Tavsiyesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın kurucusu Mısırlı Hasan el-Benna’dan Anlamlı güzel veciz sözler, nükteli vecizeler, öğütler ve nasihatler

Hasan el-Benna Kimdir? (Kısaca)

Mısırlı siyasi ve dini lider, Mısır Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin)’ in kurucusu ve teşkilatın 1. Genel Başkanı’dır. Aynı zamanda Müslüman entelektüel, fikir adamı Tariq Ramadan’in dedesidir.

Hasan el Benna 22 yaşında Mısır’da 1928 yılında, 20. asrın en büyük hareketi olan ihvan-ı müslim’i (Müslüman Kardeşler Cemiyeti) kurdu. Sadece üç kahvehane ile başlayan mücadelesi, tüm dünyaya yayıldı.

Hasan el-Benna Da’vetuna, Nahvü’n-Nur, Akidetuna, el-İhvanü’l Müslimun tahte Rayetü’l-Ku’ran, Muskilatuna fi da’va’l Nizami’l-İslam, Müzekkiratü’d-Da’va ve’d-Dai gibi eserlerinde emperyalizme karşı millî bir hareket oluşturulmasını ve Müslüman milletlerin İslam ilkelerine dayanan birliğini savunmuştu.

Mısır’ın çeşitli, bölgelerinde kurduğu okullar ve toplumsal hizmet kurumları vasıtasıyla görüşlerini hayata geçirmeye çalışan Hasan el-Benna’nın başlattığı hareket Arap dünyasını büyük ölçüde etkilemiştir.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın kurucusu Hasan elBenna 71 yıl önce Kahire’de suikast sonucu şehit edildi. Şehit edildiği gün Kahire’de camiler kapatıldı, insanlar tutuklandı. Şehit için Kur’an okumayı ve cenaze namazı kılmayı bile yasaklamışlardı.

14 Ekim 1906 tarihinde Mısır’da dünya gelen Hasan elBenna, 12 Şubat 1949’da uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti. 

Hasan El Benna Sözleri

Yapacağınız ilk hayır, şerri terk etmektir.

Kadın ümmetin yarısıdır.

Nefsimizi eğiteceğiz ki, bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki, onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımız eğiteceğiz ki, onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin.

Kur’an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap.

Zillet, yaltaklanma yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.

Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığın bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.

Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde… Çünkü bu din, temizlik üzerine kurulmuştur.

Doğru sözlü ol. asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: Doğruluk iyiliğe götürür. Kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.

Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahib ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.

Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni, doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.

Çok Hayalı ve ince şuurlu ol, iyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin ikincisine üzül.

Hasan El Benna’dan Nasihatler

Allah’ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun. Kuranı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.

Kalben merhametli, mert ve müsamahakar ol. Affet, yumuşak ve halim ol… Hem insanlara, hem hayvanlara yumuşak davran, bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslamın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. giriş ve ayrılışta izin iste…

Çok faal ol, umumu ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaketzedelerin güzel söz de olsa acılarına ortak ol… Devamlı hayır işlere koş…

Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın, Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevketmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakının aleyhinde ve acı da olsa söyle.

Ahdine, sözüne ve vadine vefa göster.Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.

Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun… İhtisas sahibi isen branşında derinleş. Genel meseleleri (İslami) öylesine değin melisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin…

Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.

Hükümet vazifelerine düşkün olma ve onları rızkın en dar kapısı olarak bil. Ama sana verildiği zaman reddetme. Davanın vecibeleri ile tamamen çatışmadığı müddetçe bu vazifelerden ayrılma.

Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol…

Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış üzerinde olanı da eksiksiz iade et… Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.

Bize göre La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen her Müslüman’ın yaşadığı toprak parçası vatanımızdır. Bizim katımızda saygınlığı ve yüceliği vardır. Orayı sever ve sayarız; gelişmesi için gayret gösteririz.

Hasan El Benna’nın Sözleri ve Nasihatleri

Gaye ne olursa olsun kumarın her türlüsünden uzaklaş. Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın…

Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.

İslamın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslamın genel servetine hizmette bulun. Durum ne olursa olsun, bir kuruşunun dahi Müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış.

Malının bir kısmı ile davaya katıl, üzerine farz olan zekatını yoksullara ver. Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır…

Kahve, çay, vb… uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş, zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.

Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve kat’iyen lüks eşyaya kapılma.

Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme… bütün bunlarda sünneti takip et.

Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslam’la çatışan klüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.

Her zaman Allah’ın murakabesinde olduğunu unutma, Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap, Allah’ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve himmetle kat et… Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda üç gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varid olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.

Hasan El Benna Öğütleri

Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.

Namazını güzelce kıl, onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.

Ramazan orucunu tut gücün yetiyorsa haccını eda et, yetmiyorsa ona hazırlan…

Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şehid olma sevgisini taşı, gücün yettiğince bunlara hazırlan.

Durmadan tevbe istiğfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin…

Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki, onun yularını ele alasın; gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol.. İç güdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol…

İçki, sarhoş edici ve gevşeklik verici maddelerden ve bu kabilden olan her şeyden tamamen sakın…

Kötü arkadaşlardan, bozguncu dostlardan ve fısk-u fucur yerlerinden uzaklaş.

Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.

Hasan el Benna’nın kardeşlik sözleri

Mensup bulunduğun ketibenin mensuplarını iyice tanı ve kendini tanıt. Sevgi, takdir, yardım ve tercih gibi kardeşlik haklarını mükemmel bir şekilde yerine getir ve onların toplantılarına katıl. Kahir bir özrün olmadıkça toplantılarından geri kalma. Muamelelerinde devamlı onları kendine tercih et…

Aranızdaki kardeşlik bağını koruyun; çünkü sizin silah ve mühimmatınız budur.

Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.

Her yerde davanı yaymaya çalış, Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma…

Sürekli ümmetle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.

Hasan el-Benna az bilinen sözleri

Eğer milliyetçilikle ırkçılık güdülürse, kendi ırkını yüceltmek için diğer ırkları kurban etmek, izzet ve şerefini yok etmek istenirse, elbette böyle bir milliyetçilik insanlıktan uzaktır.

İslam ümmetinin dayandığı iki esas: 1-Bütün insanlar Hz. Adem’den gelmişlerdir. Bu sebeple bütün insanlar eşittir. 2-İnsanlar birbirlerinden ancak çalışmakla ve takva ile üstün olabilirler.

Her millette hükümetlerin tatbik ettiği, kanunların tanzim ettiği birtakım içtimai esaslar vardır. Her Müslüman milletin, cemiyete ait bu prensipleri İslam dininin esaslarına göre tanzim etmesi gerekir. İslam nizamına mutabık bir şekle sokması lazımdır… Haysiyetli ve namuslu her millet için resmen fuhuş yapılması en büyük bir ardır. Nerede kaldı ki, dininin zinayı yasakladığı ve fuhşu işleyeni şiddetle cezalandırdığı Müslüman milletlerce bilindiği halde, hala zina yuvaları açılsın. Ey Müslüman!.. Bunu bil!.. Buna göre vaziyet al!..

İnsanın kendini Allah’a vermesinin başka bir meziyeti daha vardır. Bunu ancak kendini Allah’a verenler hissedebilirler. Evet, bu meziyet imandan daha şümullu olan feyz-i ilahidir. Kalbi ve ruhu mamur eden, kurtuluşa ereceğine güvenmektir. Bu ilahi feyze mahzar olan artık kimseden korkmaz. Akidesine saldırmak veya imanın sarsmak için önüne çıkan herhangi bir varlıktan çekinmez.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün