Kuran-ı Kerim

Âl-i İmran Suresi 26. Ayet Arapça-Türkçe Okunuşu ve Meali

Kuran-ı Kerim 3. suresi olan Âl-i İmran Suresi 26. Ayet Açıklaması, Arapça-Türkçe yazılışı, okunuşu, kelime anlamı, Meali

Kuran-ı Kerim 3. suresi olan Âl-i imran Suresi 26. Ayet “Kulillâhumme mâlikel mulk…” Meali ve Açıklaması, Arapça-Türkçe yazılışı, okunuşu, kelime anlamı

Âl-i imran Suresi Hakkında Bilgi

Kuran-ı Kerim’in 3. suresidir. 3. Cüzde yer alır. Âl-i İmran kelimesinin anlamı İmran Ailesi anlamına gelir. Sure Medine’de nazil olmuştur. 200 ayet ve 14605 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 89. Suredir. Başındaki Huruf-u Mukatta (şifreli harfler) ise Elif Lam Mim’dir.

Âl-i imran 26. Ayet Açıklaması ve Diyanet Tefsiri

Kuran-ı Kerim’de üçüncü sure olan Ali İmran Suresi 26. Ayet konusu olarak; Mülkün mutlak sahibi Allahu Teala olduğunu ve mülkünde istediği gibi tasarruf ettiğini, istediğine, istediği zaman mülkü verdiğini, aziz kıldığını, derecesini yükselttiğini ve istediğine istediği zamanda mülkünü çekip aldığını, alçaltıp, zelil kıldığını, her hayrın Allah’ın elinde olduğunu ve Allahu Teala’nın her şeye Kâdir olduğunu ifade eder.

Müfessirlere göre “Mülk” kelimesi tefsirlerde genel anlam olarak kudret ve hakimiyet, zafer, peygamberlik, idare etme, ilim, servet, akıl, maddi ve manevi imkanlar mânalarına gelir. Bazı tefsir âlimleri bu anlamlardan birini veya birkaçını tercih ederken, bazıları âyeti bu anlamların hepsini kapsayacak şekilde yorumlamışlardır.

Arapça Yazılışı

Âl-i İmran Suresi 26. Ayet Arapça

 

Arapça Okunuşu

Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Âl-i İmran Suresi 26. Ayet Mealleri

Diyanet Vakfı Meali : De ki: “Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah! Sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın; dilediğini yüceltip aziz kılar, dilediğini alçaltıp zelil edersin. Bütün hayırlar yalnız senin elindedir. Şüphesiz sen, her şeye kâdirsin

Diyanet İşleri Meali: De ki: “Ey mülkün gerçek sahibi olan Allahım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kādirsin.”

Elmalılı Hamdi Yazır Meali: De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır Senin elindedir. Muhakkak ki, Sen her şeye kâdirsin.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali: De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden çeker alırsın ve dilediğini azîz edersin, dilediğini de zelil kılarsın. Hayır (iyilik), Senin Yed-i Kudretindedir. Şüphe yok ki, Sen her şeye ziyâdesiyle kâdirsin.”

Hayrat Neşriyat Meali: (Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: “Ey mülkün (gerçek) sâhibi olan Allah! Dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın! Hem dilediğini azîz edersin, dilediğini de zelîl kılarsın! (Her) hayır (ancak senin) elindedir! Şüphesiz ki sen, her şeye hakkıyla gücü yetensin!”

Âl-i imran 26. Ayet

Kelime Kelime Anlamı

kul: de, söyle
allâhumme: Allah’ım
mâlike el mulki: mülkün maliki, sahibi
tû’ti el mulke: mülkü verirsin
men teşâu: dilediğin kimseye
ve tenziu el mulke: ve mülkü (geri) alırsın
mimmen (min men) teşâu: dilediğin kimseden
ve tuizzu: ve aziz kılarsın
men teşâu: dilediğin kimseyi
ve tuzillu: ve zelil edersin
men teşâu: dilediğin kimseyi
bi yedike el hayru: hayır senin elinde
inne-ke: muhakkak ki sen
alâ kulli şey’in: her şeye
kadîrun: kaadir, kudret sahibi

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün