Esmaül Hüsna

Es Sadık Esmaül Hüsna Anlamı ve Zikri

Es Sadık Esması anlamı nedir? Allah’ın ismi ve sıfatı olan Ya Sadık ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi

Es Sadık Esması anlamı nedir? Allah’ın ismi ve sıfatı olan Ya Sadık ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi

Esmaül Hüsna – Allah’ın en güzel isimleri içinden Es Sâdık ism-i şerifi; Vaadinde sadık, doğru olan, Allah’ın va’di gerçek ve doğru olandır, Allah, vadinden geri dönmez, hulf etmez.

Es Sadık

Sadık, kelime anlamı olarak doğru, gerçek ve dostluğu, bağlılığı içten, sadakatli olan anlamına gelmektedir.

Allahu Teala’nın sıfat ve isimlerinden olan Es Sadık ism-i şerifi; vaad ve sözünde duran, haber verdiği her şeyde doğru ve sözünden asla dönmeyen, sözünü yerine getiren anlamına gelir.

Allahu Teala verdiği sözlerde ve vaatlerinde sözünden dönmez, değişiklik göstermez. Sadık olan Allahu Teala iktidarının büyüklük ve izzetiyle, Kudretinde hiçbir cihetle noksaniyet olmamasıyla, işlerine acz müdahale edemez.

Es Sadık Anlamı

Her sözü, her fiili doğru olan. Sözünde ve verdiği vaadlerde asla geri dönmeyen. Kainatta olan biten her işte, olayda doğru ve emin olan, hileden, yalandan sonsuz uzak olan. Vaad ve verdiği ve söylemiş olduğu  sözlerde sözünü yerine getiren, vaadinden geri dönmeyen.

Yâ Men hüve va’dühû sâdık; Vaadi ve sözü doğru olan.

Ya Sâdıku’l-Va’di’l-Kerîm; Vaad ve sözünde mutlaka duran, cömertlik ve ikram sahibi, Kerim olan Allahu Teala

Ya Sâdıku’l-Va’di’l-Emîn; Vaad ve sözünde mutlaka duran, vaadinin ve sözünün doğruluğundan emin olan Allah

Sıddık ne demek?

Arapça kökenli Sıddık kelimesi; doğru konuşan, hiç yalan söylemeyen, bütün hal ve hareketleri doğru ve dürüst olan, hakikatı kabul eden ve onaylayan anlamına gelir.

Allahu Teala ve Peygamberlerine inanan, daima doğruluk üzerine olan samimi Müslüman sıfatı olarak kullanılır.

Hazreti Ebubekir (r.a.)’a “Sıddık” denilmiştir.

Ebû Bekr es-Sıddîk

Peygamber Efendimiz, İsrâ ve Mîrâc hâdisesi başta olmak üzere iman ve gaybla ilgili haberleri hiç tereddütsüz kabul edip inandığı için bizzat Resûl-i Ekrem (s.a.v) tarafından verilmiştir.

Allâh Rasûlü (sallâllâhu aleyhi ve sellem), O’nun bu tasdikinden ve sadakatinden gâyet memnûn olarak Hazret-i Ebû Bekr’e:

“–Yâ Ebâ Bekr, sen ‘Sıddîk’sın!..” buyurmuştur. (İbn-i Hişâm)

Risale-i Nur’da Ya Sadık ismi

“Ey insan! Yaptığın hizmet, ettiğin ubûdiyet boşu boşuna gitmez. Bir dâr-ı mükâfat, bir mahall-i saadet senin için ihzar edilmiştir.

Senin şu fâni dünyana bedel, bâki bir Cennet seni bekler.

İbadet ettiğin ve tanıdığın Hâlık-ı Zülcelâlin vaadine iman ve itimad et.

Ona, vaadinde hulf etmek muhaldir. Kudretinde hiçbir cihetle noksaniyet yoktur. İşlerine acz müdahale edemez.

Senin küçük bahçeni halk ettiği gibi, Cenneti dahi senin için halk edebilir ve halk etmiş ve sana vaad etmiş. Ve vaad ettiği için, elbette seni onun içine alacak.” – Risale-i Nur – Asa-yı Musa

… Hulfü’l-vaad ise, hem zillet, hem tezellüldür; hiçbir cihetle celâl-i kudsiyetine yanaşamaz. Hulfü’l-vaîd ise, ya aftan, ya aczden gelir. Halbuki küfür cinayet-i mutlakadır; affa kabil değil. Kadîr-i Mutlak ise, aczden münezzeh ve mukaddestir. – Risale-i Nur – Asa-yı Musa

 • Allah, sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracaktır… (Ahzab Suresi)

Ya Sadık esması ebced değeri ve zikir sayısı : 195

Arapça Yazılışı

Ya Sadık :  يَا صَادِقُ

Cevşen 60. Bölüm

Cevşen 60. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Evvel
Yâ Âhir
Yâ Zahir
Yâ Bâtın
Yâ Halik
Yâ Râzik
Yâ Sâdık
Yâ Sabık
Yâ Saik
Yâ Fâlik

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l emen’ül emânü ecirnâ mine’n nâr.

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum:

 1. Ey bütün varlıklardan önce var olan, Kendisine hiç bir şeyin sebkat etmediği Evvel,
 2. Ey varlıkların geçmesinden sonra da var olan Âhir,
 3. Ey dûnundaki her şeye galib, her şeyin üstünde olan Zâhir,
 4. Ey yaratıkların görüşlerinden ve ilimlerinden saklanan, hiçbir gözün idrâk edemeyeceği, hiçbir vehmin nüfuz edemeyeceği Bâtın,
 5. Ey her şeyin yaratıcısı Hâlık,
 6. Ey rızka kefîl olan ve her bir canlıyı yaşatacak zarurî gıdayı deruhte eden Râzık
  ,
 7. Ey her işi ve sözü doğru olan Sâdık,
 8. Ey her şeyden önce var olan Sâbık,
 9. Ey her bir varlığı yaratılış gayesine ve ulaşabileceği mükemmelliğe sevk eden Sâik,
 10. Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren, geceden gündüzü, karanlıktan aydınlığı çıkaran Fâlik,

60- Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün