İslam

Berat Kandili Nedir? Berat Gecesinin önemi ve fazileti

2022 Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili nedir? Berat Kelime anlamı ne demek? Berat Gecesi’nin Özellikleri ve Önemi, Fazileti...

Berat Kandili nedir? Berat Kelime anlamı ne demek? Berat gecesinde neler oldu? Berat Gecesi’nin Özellikleri ve Önemi, Fazileti…

2022 Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili, bu yıl 17 Mart 2022 Perşembe Günü (Hicri 14 Şaban 1443) günü idrak edilecek. Hicri aylardan Şaban ayının da son kandili olan Berat Kandili nedir? Kelime anlamı araştırılan ve merak edilen Berat; arınma, kurtuluş anlamlarına gelmektedir.

Berat ne demek?

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır.

Berat Kandili Nedir?

Mü’minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Berat kelimesinin aslı ”Berâettir.” Beraat sözlükte, “bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak” demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Üç Aylar içerisindeki idrak edeceğimiz Miraç Kandilinden sonraki üçüncü kandil olan Berât Kandili, Allahu Teala’nın müminleri affettiği, mağfiret kapılarının açıldığı, Müslümanlara müjde ve ibadete teşvik ettiği müstesna gecelerden birisidir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Bu mübarek gecenin “Mübarek Gece”, “Berae Gecesi”, “Sakk (belge ve senet) Gecesi” (Allah Teâlâ bu gece mü’min kullarına beraet yazar)”, “Rahmet Gecesi” olmak üzere bilinen 4 adı vardır.

Üç aylar, bizi hem ruhen hem bedenen Ramazan’a hazırlar. Bu ayların başı olan Recep ayı, Regâib ve Miraç geceleriyle bereketlenir, ortası olan Şâban ayı ise Berât gecesiyle af ve mağfirete açılır. Bu Berat Gecesini ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabı ve feyzi bulunmaktadır.

Bu konuda Peygamberimiz Resul-u Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

”Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim’ buyurur.” (Ibn Mâce)

Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına tam şekliyle indirildiği, nazil olduğu gecedir. Kadir gecesinde ise Peygamber Efendimize (sav) ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna tenzil denir.

Berat Gecesi’nin Özellikleri ve Önemi, Fazileti

Berat Kandili, Allah’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir mübarek gecelerdendir.

Berat Gecesi’nin Özellikleri

  • Berat Gecesi bütün hikmetli işlerin ayırımına başlandığı aydır.
  • Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevabı vardır.
  • İlâhi rahmet bu gece bütün âlemi kuşatmış, rahmet ve mağfiret kapıları açılmıştır.
  • Allahu Teala’nın af ve bağışlaması bu gecelerde daha da artmıştır.
  • Peygamberimiz (asm)’e tam bir şefaat yetkisi bu gecede verilmiştir.

Berat Kandili Gecesinin Fazileti (Risale-i Nur)

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir.

Herbir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur’anın sevabı yirmibine çıkar.

Sair vakitte on iseşuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyali-i meşhurede onbinler, yirmibin veya otuz binlere çıkar.

Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur’anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. (Şualar: 505)

2022 Berat Kandili Ne zaman

17 Mart 2022 Perşembe Günü (Hicri 14 Şaban 1443) günü

Bir Sonraki Kandil Ne Zaman?

İlgili Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu