DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 39. isim Anlamı, Fazileti ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 39. isim “Yâ Karibe'l mücibül,mudani dune külli şey'in kurbehü” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 39. isim “Yâ Karibe’l mücibül,mudani dune külli şey’in kurbehü” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 39. isim Anlamı ve Havasları

“Yâ Karibe’l mücibül,mudani dune külli şey’in kurbehü”

Esmai İlâhîyeden bir ism-i şerif de «El-Azim» dir. Pek azametli demektir. Yani Cenâb-ı Hazreti Vacibül vücud; celâl-ı azamet ve kahrı galebe-i kudret sahibi bir azim vücibittâzimdir. Ecsam-ı icramdan (yer kaplayan cisimlerden) değildir ki; göz ile görülsün ve makûlatdan (akıl ve büinen) değüdir ki; akıl idrâk eylesin. İlim olmadan akim idrâki yetersizdir.

Anlamı: Ey azim vâcibittâzim! Kendi şân azameti ulûhiyetinf hakk tazim ve senayı azim sahibi şânı büyük Allah’sın. Ve senaî izzet sahibi ulu Sübhan. Ve ey Senâi mecid şeref sahibi hallâk-ı cihan. Ve ey senâi kibriya sahibi kerim zişan. Zât’en ve sıfaten ve fiilen kemâli izzetin ki; ezelen ve ebeden zül (gölge) arız olmaz.

Fazileti, Havassı ve Esrarı:

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhiddün Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

Bir kimse bu şerefli ismi ve bu na’atı Hudayı nam kerimin günde 700 kere zikrine devam edici olsa; enva-n azameti celâl hakk ve mecd şerefi kibriyai mutlak kalbinin aynasına ışık salıp parıldatır.

Eğer riyazeti kânüle ile 40 gün halvetde olup günde 10.000 kere zikir etse; bu şerefli ismin ve bu zikri azimin (bu büyük zikrin) ruhaniyeti icabet eder. Gönlünde haşyetullah (Allah korkusu) sabit olduğundan başka korkuların hepsi gider.

Bir kimse seyyiatı azime (büyük suça) ve günahı kebireye (büyük günaha) mürtekib olmuş olup kâbül gufran (af) olmak murad etse; bu şerefli isme tevessül edip afüv ve mağfiret olmağa niyetle zikir etse; Allahü azimüşşân fazlasıyla büyük ve küçük günahlarını affeder.

Bir kimseye padişah veya bir vali hışım ve gazab edip o hatırlardan korkan kimse bu şerefli ismi 12 kere zikir edip yüzüne karşı üfürsün. Karşısına vardığında gazabı hilm’e tebeddül eder.

Bir kimse siyaset edilecek (asılacak) olsa; bu şerefli ismin zikrine meşgul olsun. O siyasetden ve diğer tehlikelerden selâmet bulur.

Yahut gazab olunmuş bir kimsenin selâmeti için bir başka kimse niyet edip bu şerefli ismi zikrederse o gazab olunan kimse selâmete erişir.

Bu ism-i şerifi bîr kimse ne niyetle okursa o niyeti hasıl olur. Okunmalı ve yanında taşımalıdır.

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştiren

“Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün