SözlerYaşam

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir? Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününün önemi ve amacı nedir? 25 Kasım ne günü ve tarihte ne oldu? Aile içi şiddet nedir?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir? 2023 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününün önemi ve amacı nedir? Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak hangi gün kutlanır? 25 Kasım’ın anlam ve önemi nedir? 25 Kasım 2023 hangi gün? Aile içi şiddet nedir? Kadına şiddet ilk ne zaman başladı?

Peki bu günün oluşturulmasının kökeni ve tarihçesi nedir, neden kutlanır, nasıl ortaya çıktı? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü kim başlattı? Mirabal kardeşler kimdir? Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Nasıl Kutlanır? Şiddetin rengi nedir?

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü

17 Aralık 1999’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 25 Kasım’ı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak belirledi.

Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. 25 Kasım 1960’ta Dominik Cumhuriyeti’nin Mirabal kardeşler, ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo’nun “Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler” şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra boğazlanıp dövülerek vahşice öldürüldüler. Ardından ölümlerinin tesadüfi görünmesi için dağlık bir yoldan sürülen bir cipe yerleştirildiler.

Aynı zamanda bu tarih, Dünya İnsan Hakları Günü ile sonuçlanan 16 günlük anma ve aktivizmin başlangıcını işaret etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kadına Yönelik Şiddeti; “Cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarlarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanıma daha sonra ekonomik ihtiyaçlardan yoksun bırakarak uygulanan ekonomik şiddette dahil edilmiştir.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre, 15 ila 49 yaş arasındaki kadınların yüzde 19’u, “yakın bir partner tarafından” fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Bazı durumlarda bu şiddet kadının ölümüyle sonuçlanmaktadır.

Kadın cinayetleri hakkında resmi verilere ulaşmanın çok zor olduğu günümüz Türkiye’de kadın cinayetlerine ilişkin veri toplayan sivil oluşumlar: Anıt Sayaç, Bianet ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak sıralanıyor.

Medyada yansıyan kadın cinayetleri haberlerini Veri Kazıma (Web Scraping) işlemi ile toplayıp haber metinleri ile Doğal Dil İşleme yöntemiyle kelime bulutu oluşturunca karşımıza şaşırtıcı ve dehşete düşüren bir tablo çıkıyor. Kadın cinayet haberlerinin medyaya nasıl yansıdığını daha iyi anlamak açısından bu tablo bize yardımcı olabilir. Haberlerde yer alan en çok 4 kelime sırası ile; “öldürdü”, “karısı”, “intihar”, “eşi”.

Bugün kadına yönelik şiddete karşı dur deme zamanı! Neredeyse her 3 kadından 1’i hayatı boyunca istismara uğruyor. Kriz zamanlarında, COVID-19 salgını ve son insani krizler, çatışmalar ve iklim felaketleri sırasında görüldüğü gibi rakamlar gün geçtikçe yükseliyor.

Mirabal Kardeşler kimdir?

Mirabal kardeşler (Patria, Minerva ve Maria Teresa), ülke Rafael Trujillo’nun diktatörlüğü altındayken Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan üç kız kardeşti.

1930’ların sonlarında Rafael Trujillo, Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan binlerce Haitili’nin ırk temelli toplu katliam emrini verdi. Saltanatı 31 yıl sürdü ve iktidarı totaliter bir rejimde birçok vatandaşı baskı altına aldı ve haklarını bastırdı. Trujillo, sömürmek ve faydalanmak için sık sık için genç kızlar istihdam ederdi.

Üç Mirabal Kızkardeş, Rafael Trujillo’nun saltanatının acımasız ve sistematik şiddetine aktif olarak karşı çıktı ve rejime meydan okumak için bir gizli harekete öncülük etti. Aktivizmde kendilerine katılmayan dördüncü bir kızkardeşleri Dede vardı. Mirabal Rahibeler, Rafael Trujillo’dan gelen tehditlere sık sık maruz kalıyorlardı. Mirabal kardeşler Trujillo’nun eylemlerine farkındalık getirmek için yürüttükleri kampanyalarda, Trujillo’nun öldürdüğü kişilerin isimlerini veren broşürler hazırlayıp dağıtıyordu.

25 Kasım 1960’da, Patria, Minerva ve Maria Teresa, Rafael Trujillo tarafından gönderilen kişiler tarafından vahşice öldürüldü. Cesetleri, kaza süsü vermek amacıyla yoldan çıkarılan kız kardeşlere ait jipe ​​bindirildi.

”Beni öldürürlerse kollarımı mezardan uzatacağım ve daha güçlü olacağım.” Minerva Mirabal.

Üç Dominikli kadın siyasi aktivist Mirabal kardeşler’in öldürülmesi, Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü fikrini tetikledi. Mirabal kardeşler demokratik ve feminist direnişin sembolü oldular.

Üç Mirabal kardeşin öldürülmesi, kamuoyunda büyük bir öfkeye yol açtı ve bu da kısmen Rafael Trujillo’nun 6 ay sonra eski müttefikleri tarafından öldürülmesine neden oldu.

2020 yılında Mirabal Kız kardeşler, Time dergisini Yılın 100 Kadını listesine dahil edilmişti.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm

Birleşmiş Milletler kuruluşu olan UN Women tarafından her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde başlayan ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar devam eden uluslararası bir kampanyadır.

25 Kasım – 10 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek olan Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm’in bu yılki küresel teması “Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddeti Önlemek için Yatırım Yapın”.

Kampanya her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar devam ediyor.

Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddeti Önlemek için Yatırım Yapmak

Birleşmiş Milletler Kadın birimi (BM Kadın – UN Women), Her ülkedeki vatandaşlara kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmeyi ne kadar önemsediklerini göstermeye ve dünya çapındaki hükümetleri cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesine nasıl yatırım yaptıklarını paylaşmaya çağırıyor. 

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için acil yatırım çağrısında bulunan #BahaneYok sloganıyla küresel harekete katılmaya davet ediyor.

Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet, ailelerde ve topluluklarda barış ve istikrarı bozuyor. Sağlık, eğitim, sosyal koruma, adalet ve üretkenlik alanlarında toplumlara sayısız maliyet getirerek ekonomilerin tam potansiyeline ulaşmasını engelliyor.

Çözüm, önlemeye yatırım da dahil olmak üzere sağlam tepkilerde yatmaktadır. Ancak endişe verici bir şekilde, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı koymak için ne kadar ulusun taahhütte bulunduğuna ilişkin veriler göz kamaştırıcı derecede yetersiz kalıyor.

Kadın hakları örgütlerini desteklemek ve onlara yatırım yapmak, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmenin anahtarıdır. Kadın kuruluşları yerel düzeyde hizmet sunma, kadınların güçlenmesini destekleme ve en geride kalma riskiyle karşı karşıya olanlara ulaşma konusunda hayati bir rol oynuyor.

Ancak toplumsal cinsiyet odaklı devlet yardımlarının yalnızca yüzde 1’i bu kuruluşlara yönlendiriliyor ve artan ivmeye ve ihtiyaç olduğuna dair açık kanıtlara rağmen finansmanda iyileşme sağlanamıyor.

Ülkelerin yalnızca dörtte birinde genel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bütçe tahsislerini takip edecek sistemler bulunuyor. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete yönelik ulusal bütçelere ilişkin veriler pek mevcut değil.

Son araştırmalara göre ülkelerin yüzde 78’inin kadına yönelik şiddeti ele alan mevzuatı uygulamaya yönelik bütçe taahhütleri var .

Ancak ülkelerin eğitim, sağlık, ekonomik kalkınma ve sosyal koruma da dahil olmak üzere farklı sektörler arasında önlemeyi nasıl entegre ettikleri belli değil.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için harcanan her çaba, daha güvenli, daha eşit ve müreffeh bir dünyaya doğru atılmış bir adımdır.

Şiddet hepimize mal oluyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Nasıl Kutlanır?

Kadına yönelik şiddetle ilgili gerçekleri öğrenmekten, desteğinizi ve dayanışmanızı ifade etmek için toplantılar, eğitimler ve yürüyüşler düzenlemeye kadar, mücadeleye destek vermek ve ilerlemeyi devam ettirmek için yapabileceğiniz pek çok şey var.

Dünya çapındaki diğer kadınlarla birlikte dünyayı nasıl “turunculaştırdığınızı” gösteren fotoğrafları, mesajları ve videoları paylaşın. Tüm bunlar, kendisini toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların sürekli güçlendirilmesine adayan Birleşmiş Milletler kuruluşu olan UN Women tarafından düzenlenen bir kampanyanın parçasıdır.

Kadına Yönelik Şiddet Hakkında 5 Gerçek

Dünya çapında kadınların tahmini yüzde 35’i, eşi olmayan biri tarafından fiziksel ve/veya cinsel saldırıya uğruyor.

Bazı araştırmalar, kadınların yüzde 70’inin yakın bir partnerden şiddet gördüğünü gösteriyor.

Kadınlar ve kızlar, tüm insan ticareti mağdurlarının yüzde 71’ini oluşturuyor.

10 kadından 1’inden fazlası hayatlarında zorla cinsel ilişkiye giriyor.

En az 140 ülkede aile içi şiddet ve cinsel tacize karşı yasalar olmasına rağmen kadına yönelik şiddet rakamları artarak devam ediyor.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Önemi

Dünyanın her yerinde kadınlar, her günün her saniyesi şiddete maruz kalıyor. Bu günün farkında olmak ve gözlemlemek, sorunu tanımak ve azaltmak ve umarız ortadan kaldırmak için adımlar atmaya başlamak için tüm insanlığa bir fırsat sunuyor.

Bu gün sadece farkındalık oluşturmak için bir fırsat değil, aynı zamanda kadın ve erkeklerin birlikte örgütlenebilecekleri ve kadına yönelik şiddet salgınıyla mücadele için doğrudan harekete geçebilecekleri bir atmosfer yaratmak için bir şanstır.

Ancak kadınlar vahşet ve öldürülme korkusundan kurtulduklarında, her insana saygı ve haysiyetle davranıldığı parlak bir gelecek yaratmaya başlayabiliriz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Ne Zaman 2023 ?

2023 yılında da her yıl olduğu gibi Kadına yönelik şiddeti önlemek ve engellemek, kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerin tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla şiddetle mücadele edilmesine odaklanmak amacıyla Kadına Şiddete Hayır Günü, 25 Kasım 2023 Cumartesi gününe denk geliyor.

Yıllara göre Kadına Şiddetle Mücadele Günü tarihleri

 • 2023 –  25 Kasım Cumartesi
 • 2024 – 25 Kasım Pazartesi
 • 2025 – 25 Kasım Salı
 • 2026 – 25 Kasım Çarşamba

Kadına yönelik şiddeti neden ortadan kaldırmalıyız?

Kadına yönelik şiddet; insanlık onurunun ayaklar altına alınması, erdemin, faziletin, hoşgörünün ve insanlığın insafsızca katledilmesi demektir. Kadına şiddet, eşitliğin, kalkınmanın, barışın sağlanmasının yanı sıra kadın ve kız çocuklarının insan haklarının yerine getirilmesinin önünde bir engel olmaya devam etmektedir.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, günümüz dünyamızdaki en yaygın, kalıcı ve yıkıcı insan hakları ihlallerinden biridir ve sonucundaki cezasızlık, sessizlik, damgalanma ve utanç nedeniyle büyük ölçüde bildirilmemektedir.

Kadına yönelik şiddet genel olarak, fiziksel, cinsel ve psikolojik biçimlerde kendini gösterir ve şunları kapsar:

 • Yakın partner şiddeti (dayak, psikolojik taciz, evlilik içi tecavüz, kadın cinayeti)
 • Cinsel şiddet ve taciz (tecavüz, zorla cinsel eylemler, istenmeyen cinsel yaklaşımlar, çocuklara yönelik cinsel istismar, zorla evlendirme, sokakta taciz, takip, siber taciz)
 • İnsan ticareti (kölelik, cinsel sömürü)
 • Kadın sünneti ve Çocuk evliliği.

Cinsiyete dayalı şiddet herkesin, her yerde başına gelebilse de, bazı kadınlar ve kızlar özellikle savunmasızdır. Örneğin, genç kızlar ve kadınlar, göçmenler ve mülteciler, yerli kadınlar ve etnik azınlıklar ya da HIV’li ve engelli kadınlar ve kızlar ile insani krizler yaşayanlar.

Şiddet, anlamı sürekli değişen, güçlü bir ideolojik iletken olan kelimelerden biridir. Başka bir şey yapmadan önce, ideolojik eleştirileri aile içi şiddet kategorisini sistematik olarak kadınlara yöneltilen bu gizli saldırganlık katmanlarına uygulamayı mümkün kılan aktivistleri ve akademisyenleri takdir etmemiz gerekiyor.

Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri

KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) her yıl 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde bir insan hakkı ihlali olan ve coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdüren şiddete karşı duyarlılığı artırmak amacıyla kampanyalar düzenliyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2023 Uluslararası kadına yönelik şiddetle mücadele ve dayanışma günü için bu sene çeşitli etkinlikler düzenlemesi bekleniyor.

Dünyada her 11 dakikada 1 kadın öldürülüyor

Kadına yönelik şiddet hem ülkemizde hem de dünyada ciddi bir toplumsal sorun. Kadınlar evde, işte, sokakta şiddete maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayınlanan rapora göre Dünyada her 11 dakikada 1 kadın tanıdığı biri tarafından öldürülüyor.

Yalnız Değilsin!

Herhangi bir şiddet, suistimal, taciz, kötüye kullanım yaşadınız ve yardıma mı ihtiyacınız var? Kendinizi tehdit altında, güvensiz hissettiyseniz veya yardıma ihtiyacınız varsa, Türkiye geneli ücretsiz olarak 155/156/183 numaralarını arayabilirsiniz.

Aile içi şiddeti durdurun!

 • Şimdi mi oluyor?
 • Aniden gerçekleşeceğine dair bir korku var mı?
 • Hayatı tehdit ediyor mu?

Bu sorulardan herhangi birine EVET cevabı verirseniz 7 gün 24 saat ücretsiz 112’yi arayın ve polisi isteyin. Ayrıca ALO 183’ü arayarak bulunduğunuz yere en yakın Sosyal Hizmet Merkezi, Aile Danışma Merkezi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve kadın konukevleri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Acil değil ama tavsiye ve yardım gerekli mi?

Yerel Polis Karakolunuza telefon edin veya katılın ve karakoldaki bir polis memuruyla veya Aile İçi Şiddet İrtibat Görevlisi ile konuşun.

Ayrıca kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara İçişleri Bakanlığı tarafından sunulmuş resmi bir uygulama olan KADES ile ihtiyacınız olduğu anda, güvenlik güçleriyle irtibata geçebilirsiniz.

Kadına Yönelik Şiddet Sözleri ve Alıntıları

Kadın cinayetleri ile ilgili sözler ve “Kadına şiddete hayır” sözleri ve mesajları, ünlü kişilerden kadına şiddetle ilgili anlamlı, ibretli sözler, alıntılar

Kadınlara yönelik ayrımcılık ve adaletsizlikle mücadele edeceksek evden başlamalıyız çünkü bir kadın kendi evinde güvende olamıyorsa o zaman hiç güvende değildir.

Tüm ülkeler, kültürler ve topluluklar için geçerli olan evrensel bir gerçek vardır: Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez, asla mazur görülemez, asla tolere edilemez.

Eşitlik eninde sonunda gelmez, şimdilik savaşmamız gereken bir şey. Sadece kadınlara iyi davranmak yetmez. Kadına yönelik şiddet ancak failleri cezalandırıldığında sona erebilir.

Kadına yönelik şiddet gündelik bir gerçeklik, çok geç olmadan şimdi, her zaman ve sonsuza kadar harekete geçin.

Kadına yönelik şiddet kültürel değil, tamamen suçtur. Hayata gözlerini yuman kadınlar için şiddete göz yumma!

Kadına yönelik şiddet gündelik bir gerçektir, çok geç olmadan şimdi, her zaman ve sonsuza dek harekete geçin.

Kadına yönelik şiddet belki de en utanç verici insan hakları ihlalidir ve belki de en yaygın olanıdır. Coğrafya, kültür veya zenginlik sınırı tanımıyor. Devam ettiği sürece eşitlik, kalkınma ve barış yolunda gerçek bir ilerleme kaydettiğimizi iddia edemeyiz. – Kofi Annan

Sadece kadınlara iyi davranmak yetmez. Bütün erkeklerin kadınlara iyi davrandığından emin olmak için çalışmalıyız.

“Aşkının bedelini kemiklerin ve etlerinle ödemek zorunda değilsin.”

Şiddete karşıyım. Çünkü iyiliğe ulaşmak için şiddet kullanıldığında ulaşılan iyilik geçicidir. Yol açtığı kötülük ise daimi olur. – Mahatma Gandhi

Birleşmeliyiz. Kadına yönelik şiddet hiçbir biçimde, hiçbir bağlamda, hiçbir koşulda, hiçbir siyasi lider veya hiçbir hükümet tarafından hoş görülemez. – Ban Ki-moon (BM 8. Genel Sekreteri)

Bir insan hakları sorunu olarak, kadına yönelik şiddeti sona erdirme çabası, yalnızca iyi bir fikir değil, hükümetin yükümlülüğü haline gelmelidir.

Şiddet beceriksizlerin son sığınağıdır. – Isaac Asimov

Dünyaya yönelik şiddetle kadına yönelik şiddet arasında doğrudan bir bağlantı vardır.

Şiddete şiddete karşılık vermek, şiddeti çoğaltır, zaten yıldızlardan yoksun bir geceye daha derin bir karanlık ekler.

İslam’ın kadınlarla bir sorunu yoktur, ancak Müslümanların onlarla ciddi sorunları olduğu açıkça görülmektedir. – Tarık Ramazan

Şiddetin tek mağduru olduğunu düşünen her kadın, daha fazlasının olduğunu bilmelidir. – Salma Hayek

Bu yazılar da ilgilinizi çekebilir;

Kaynak
BM Kadına Yönelik Şiddet UN Women

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün