Dualar

Sıkıntı ve Darlıkta Okunacak Dualar ve Anlamları

Sıkıntı ve Darlıkta, maddi manevi dertler için okunacak Kuran-ı Kerim'den ve hadislerden dualar ve anlamları

Sıkıntı ve Darlıkta, maddi manevi dertlerden kurtulmak için okunacak Kuran-ı Kerim’den ve hadislerden derlediğimiz dualar, zikirler ve anlamları

Dua; Allah’ın yüceliği karşısında insanın kendi aczini ve zafiyetini idrak ederek itiraf etmesi, sevgi ve saygı ile O’nun lütuf, nimet ve yardımını istemesidir.

Cenab-ı Allah’ın dünya ve ahirette nimetler ve iyilikler ihsan etmesini; üzerindeki sıkıntı, dert ve belayı gidermesini; günah, hata ve kusurlarını bağışlamasını dilemesi; yalvarıp yakarması ve O’na hâlini arz edip niyazda bulunmasıdır.

Sıkıntı ve Darlıkta Okunacak Dualar

Sıkıntı halinde sıkıntıyı giderecek şifalı dualar

Manevi ve ruhi hastalıkların büyük bir kısmı iman zaafı ve ibadetlerin eksikliklerinden ortaya çıkmaktadır. Nasıl maddeten beden gıdasız kalınca rahatsızlaşır ve hastalanır aynen öyle de manevi cihaz ve duygularımız da duasız ve ibadetsiz kalınca bir takım manevi hastalıklara ve sıkıntılarına maruz kalır. Bütün manevi hastalıkların ve sıkıntıların yegane çaresi, tahkiki iman yani hakiki imanı elde etmek ve bunun gereği olan ibadetleri ihlas ile ifa etmektir.

Sıkıntı ve Darlıkta Okunacak Yunus Peygamberin (Aleyhisselâmın) Duâsı

Peygamber Efendimiz buyurdu ki, “Birinize dert ve belâ gelince, Yûnus Peygamberin duasını okusun! Allah-u Teâlâ, Onu muhakkak kurtarır.” [Tirmizi]

Sıkıntıyı Allah’tan başka kaldıracak hiçbir güç yoktur. Şu âyetlerde, bunun gerekçesi açıklanmıştır:

“Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu, yine O’ndan başka kaldıracak yoktur ve eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu geri çevirecek de yoktur.” (Yunus Suresi /107)

“La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”

Senden başka hiçbir ilah yoktur Seni tenzih ve tesbih ederim Ben zalimlerden oldum

Lâilâhe illa ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn

 “La ilahe illa ente, sübhaneke inni küntü minez zalimin” diyen, uğradığı beladan kurtulur. [İ. Sünni]

Bir hasta, kırk defa La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn okursa, şehit olarak vefat eder. Şifa bulursa, günahları affolur. [Necat-ül-musalli]

* * *

Sabah namazından sonra 137 kere Ya Mü’min celle celâlühû” ism-i şerifinin zikrine devam eden, maddi ve manevi her türlü dertlerden kurtulur ve duaları kabul olunur.

* * *

Hasbunallahu ve ni’mel vekil nimel Mevla ve ni’me’n nasîr” Duası

Bu dua ile ilgili olarak Hz. Peygamber (S.A.V) şöyle demiştir:

“Sizden herhangi biriniz, büyük bir hadise (olay) ile (elem-keder, dert-bela, düşman ile karşılaşma gibi) “Hasbunallahu ve ni’mel vekil” duasını okuyunuz. Cenâb-ı Allah, düşmüş olduğunuz belâyı sizden uzaklaştırır.” Yüzüncüde ”Ni’mel’Mevlâ ve ni’men’nasıyr” diye ilave ediniz

“Hasbunallahu ve ni’mel vekil” sözü her korku için bir emniyettir. [Deylemi]

Sıkıntıdan kurtulmak için Hasbunallahu ve ni’mel vekilokuyun.  [İ. Merdeveyhi]

* * *

“Hasbiyallahü, la ilahe illa hüve, aleyhi tevekeltü ve hüve rabbul arşil azim”

Her türlü sıkıntıdan, dertten kurtulmak için Sabah Akşam 7 kere okunur..
Anlamı :  Allah bana yeter ondan başka ilah yoktur, ben ancak ona güvendim ve O, büyük arşın sahibidir.

Sabah akşam yedi kere, “Hasbiyallahü, la ilahe illa hüve, aleyhi tevekeltü ve hüve rabbul arşil azim” okuyan, dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur. [İbni Sünni]

İmam-ı Rabbani hazretleri korkulu zamanlarda, “Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim” okunmasını emrederdi.

* * *

Sıkıntıya düşen veya borçlanan, 1000 kere Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim”  derse, Allahu Teâlâ işini kolaylaştırır. [Şir’a]

* * *

Fakirlikten kurtulmak için “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” kelime-i temcidi çok okumalıdır. (Tergib-üs salât)

Anlamı : Güç ve kuvvet ancak Allahü Teâlâdandır”

* * *

“Bir kimse günde yüz defa ‘Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin’ derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş yani kendisine çekmiş ve Cennetin de kapısını çalmış olur” (Zebidi, İthaf, 5/131)

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va’dil emîn

”Apaçık gerçeğin sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Emin ve sözünün eri olan Muhammed Allah’ın Rasulüdür.”

Her gün 100 veya 1000 defa okuyanın dilekleri kabul olur. Bu tesbih her gün okuyan Kelime-i tevhid sevabı alır. Her gün 100 okuyana ummadığı yerden rızıklar ihsan edilir. Her gün 100 defa okuyan mal- mülk sahibi olur. Fakirlikten kurtulur zenginleşir.

* * *

Maddi sıkıntılar ve Borç sıkıntısı çekenler için hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

İstiğfara devam eden, geçim darlığından kurtulur ve ummadığı yerden rızka kavuşur.  [İbni Mace]

Kur’an-ı Kerimde  İstiğfara ile ilgili Hud Suresi 52. ayet

“Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin ki, üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkârlar olarak yüz çevirmeyin.”

İstigfara devam eden kimseyi, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır. [Nesai]

* * *

Bir mümin günah işleyince, melek bekler, eğer o kimse istiğfar ederse, o günahı yazmaz. [Hakim]

* * *

Hacet Namazı ve İnşirah Suresi

Kuran-ı Kerim’den bulunan ayet ve sureler ile sıkıntı ve darlıkta olan ve kurtulmak için okunacak dualar ve ayetler.

Hayırlı ve helal dilekleri için 2 rekat Hacet Namazı kılarak Besmele ile 152 kere elem neşrah leke sadrak süresini okuyanlar isteklerini ve dileklerini Cenab-ı Hakk’tan isteyebilirler. Gece yarısından sonra okunması daha makbuldür.

Her gün 7 kere İnşirah Suresini okumaya devam eden kimse kalp sıkıntısından kurtulur, bol rızka kavuşur.

İnşirah Suresi her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulmak için her gün 70 defa okunmalıdır.

Sıkıntı içinde olanlar, ruhi bunalım ve başı daralanlar selâmete çıkmak için, günde 70 defa İnşirah Suresini okumaya devam etmelidir.

Beş vakit namazdan sonra İnşirah Suresini okumaya devam edilirse, Cenab-ı Hak işlerinde ona kimselere kolaylıklar verir ve rızkını çoğaltır, sıkıntısını giderir, ummadığı yerden rızıklandırır.

Eve girerken İhlâs suresi”ni okuyan, fakirlik görmez. [T.Kurtubi]

Her gece “Vâkıa suresi”ni okuyan fakirlik görmez. [İbni Asakir ]

Borçtan kurtulmak için, hadis-i şerifte bildirilen şu duayı okumalıdır:

“Allahümme ekfini bihelâlike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivâke” [Tirmizi]

Ya Rabbi! Beni helâl ile yetinip, haramdan sakınan kullarından eyle ve fazlınla senden başkasına muhtaç etme!  (Mektubat – Rabbani)

* * *

Resulullah efendimiz, bir gün mescide girdi ve Ensar’dan Ebu Ümâme’ye rastladı ve kendisine,

Yâ Ebâ Ümâme! Ne diye, namaz vaktinin dışında seni mescitte oturur halde görüyorum? diye sordu. Ebu Ümâme ; ‘Beni saran dertler ve borçlar yüzünden yâ Resulallah’ dedi.

Resulullah ; ‘Sana bir dua öğreteyim, bunu okuduğun zaman, Allah derdine devâ verir, borcunu ödettirir. Sabah ve akşam bu duayı oku’ buyurdu.

Dua şöyledir:
“Allahümme innî eûzü bike minel-hemmi vel-hazen ve eûzü bike minel-aczi vel-kesel ve eûzü bike minel-cübni vel-buhl ve eûzü bike min galebetid-deyni ve kahrir-ricâl.”

Anlamı : Yâ Rabbi, kederden, dertten, âcizlikten, tembellikten, korkudan, cimrilikten, borcumu ödeyememekten ve insanların kahrından sana sığınırım!

Ebu Ümâme hazretleri buyurdu ki:
‘Bunu okudum, Allahü teâlâ, derdimi giderdi, borcumu da ödetti.’ [Ebu Davud]

 

İlgili Diğer Konular 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu