Esmaül Hüsna

El-Muizz Anlamı Nedir? Zikri, Fazileti ve Faydaları

El-Muizz Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Muizz ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Muizz Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Muizz ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Muizz kaç defa çekilmeli? Muizz kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir? Ya Muizz Esması Türkçe Anlamı ve Ya Muizz Zikrinin Fazileti

EL-MUİZZ

Aziz kılan, dilediğine izzet ve kuvvet veren, şereflendiren ve ağırlayan, ilimde yükselten

El-Müizz (c.c.) esmasının Anlamı: Dilediği kulunu aziz kılan, izzet veren, şereflendiren ve ağırlayan demektir. İzzet bahşeden, değerli kılan manasına gelir.

El-Muizz esmasının Ebced değeri ve zikir adedi 117 adettir. Zikir saati Güneş; günü Pazar’dır

Arapça Yazılışı

El-Muiz : المعز
Yâ Mü’îzz : يَا مُعِزُّ

El-Muizz esmasının ebced değeri, zikir sayısı;
Ebced değeri ve zikir sayısı ; 117
Zikir günü ; Pazar
Zikir saati ; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası)

 

El-Muizz isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

El-Muizz ism-i şerifini Cuma ve Pazartesi geceleri, akşam namazından sonra okuyan heybet ve hürmet sahibi olur. Korku ve saygısı sadece Allah’a karşı olur. Başka korktukları şeylerden emin olurlar.

Her gün 117 kere “Ya Muizz, Ya Zel celâli ve’l-İkrâm celle celâlühû” esmalarını okuyan kimse her işinde başarılı olur.

“Ya Muizz” ism-i şerifini her gün okumayı vird edinen kimse herkes tarafından sevilip sayılır. Haklı davalarını kazanır.

5 vakit namazdan sonra 117 kere “Ya Muizz celle celâlühû” zikrine devam eden kimse hem dünyada hem de ahirette aziz ve güçlü olur.

Akşam namazından sonra veya Cuma gecesi “El- Muizz” ism-i şerifini 40 defa okursa; Allahü Teala onun heybetini halkın kalbine koyar.

Hasetten ve zulümden korunmak için “El- Muizz” ism-i şerifi 570 defa okunup secdeye varılırsa okuyanın duası kabul olunur.

Dünyevi korkularından emin olmak isteyen veya hiç birşeyden korkmamak, korkusuz olmak için “Yâ Muizz” ism-i şerifi çokça zikredilir.

Dünya ve ahirette aziz ve izzet sahibi olmak, insanların yanında sevilmek ve daha sevimli olmak ve her türlü fenalıklardan korunmak için, “Ya Muizzü Celle Celalühü” ism-i şerifi 117 kere okunur.

Dünya ve ahrette güçlü, kuvvetli, kadrinin yücelmesini isteyen kimse “Yâ Muiz” ism-i şerifinin zikrine devam etmelidir.

Rivayetlerde nakledildiğine göre, Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin (kuddise sirruh) 43 yıl bu ismin zikrine devam ettiği söylenmektedir. Hacı Bayram Veli Hazretleri herhangi bir saat gözetmeden okuduğu da nakledilmektedir. Allah dostları, yıldızların seyrini beklemez, istedikleri zaman zikre devam ederler.

El Muizz ile ilgili ayetler

Kuran-ı Kerim’de geçen ayetler

Âli İmrân Suresi 26: Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

De ki: “Mülkün mâliki olan Allah’ım. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini azîz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. “Hayır” senin elindedir. Muhakkak ki sen herşeye kaadirsin.

Nisa Suresi 139: Ellezîne yettehızûnel kâfirîne evliyâe min dûnil mu’minîn(mu’minîne. E yebtegûne indehumul izzete fe innel izzete lillâhi cemîâ(cemîan).

Onlar, mü’minleri bırakıp kâfirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Hâlbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.

Munafikun Suresi 8: Yekûlûne le in raca’nâ ilâl medîneti le yuhricennel eazzu minhâl ezelle, ve lillâhil izzetu ve li resûlihî ve lil mu’minîne ve lâkinnel munâfikîne lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

“Eğer biz şehre dönersek, mutlaka daha azîz (güçlü) olan, daha zelil (güçsüz, zayıf) olanı, oradan (şehirden) çıkarır.” diyorlar. İzzet Allah’ın ve O’nun Resûl’ünün ve mü’minlerindir. Ve lâkin münafıklar bilmiyorlar.

Cevşen 72. Bölüm

Cevşen-ül Kebir’den 72. Bölüm

Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Mübdi
2 Yâ Mu’îd
3 Yâ Hafız
4 Yâ Mühît
5 Yâ Hamîd
6 Yâ Mecîd
7 Yâ Mükît
8 Yâ Müğîs
9 Yâ Mü’îzz
10 Yâ Müzill

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l emânül emanü neccinâ mine’n-nâr.”

ALLAHIM, Yine İsimlerinle sana nida edip yalvarıyor, arz-ı niyaz ediyorum.

1- Ey bütün mevcudatı maddesiz, mâyesiz, örneksiz, meşietiyle yoktan var edip başlatan Mübdi’,

2- Ey ilk yarattığı ve her zaman yenilediği, ölmüş çürümüş dağılmış mevcudatı tekrar dirilten iade eden Muîd,

3- Ey her şeyi en iyi koruyan, muhafaza eden, bütün amelleri kaydedip hıfzeden Hafîz,

4- Ey her şeyi sıfat ve esmâsıyla ihata eden, hiçbir şey emir ve irade ve ilim ve kudretinin dışına çıkamayan ondan kaçamayan Muhît,

5- Ey her senaya lâyık olan, ancak kendisine hamd ve sena olunan, bütün varlıkların hâl ve kâl dilleriyle övülen Hamîd,

6- Ey şanı yüce, kadri büyük, Zâtı şerefli, işleri güzel, ihsanı hudutsuz azîmüşşan olan Mecîd,

7- Ey mahlûkatın çeşit çeşit rızkını vakti vaktine veren, gözetip kuvvetlendiren Mukît,

8- Ey darda kalan, çıkmaza girenlerin imdadına gelen, feryadına koşan Mugîs,

9- Ey dilediğine tevfik verip aziz kılan, izzet bahşeden, şereflendiren Muizz,

10- Ey dilediğini hikmet ve adaletiyle zelîl kılan, kendisine isyan edip tevbe etmeyenleri tezlil eden Müzill,

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün