Esmaül Hüsna

El-Vâcid Esmasının Anlamı, Zikri ve Fazileti

Allah'ın 99 ismi Esmaül Hüsna isimlerinden El Vâcid Esmasının anlamı, Zikir günü ve adedi, Ebced değeri ve Fazileti

El-Vâcid Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Vâcid ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir, ne için ve ne zaman okunur? Faydaları ve sırları nedir? ya Vâcid esması kaç kez okunmalı? Vâcid esması nasıl çekilir ve nasıl okunur?

Vâcid kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Ya Vâcid kaç defa çekilmeli? Vâcid kelime anlamı ne demek? Faydaları ve sırları nedir? Ya Vâcid Esması Türkçe Anlamı ve Ya Vâcid Zikrinin Fazileti

El-Vâcid 

İcâd eden, bulan, varlığı kendinden olan.

İstediğini istediği vakitte bulan, hiç bir şey O’ndan gizlenemeyen, istediği her şeye ve olaya vücut veren, acizlik, fakirlik ve zarurete düşmeyen daima zengin olan, kadri ve şanı yüce, kerem ve cömertliği sonsuz olan anlamlarına gelir.

El-Vâcid Anlamı

Allahu Teala her şeyi, bilhassa hükmünü icra edeceği kimseleri, istediği vakitte hemen bulur. Herhangi bir şeyi ele geçirmek için zaman kollamaya, tedbir almaya, tuzak kurmaya ihtiyacı yoktur.

İstediği şey, istediği zaman hemen o anda ve zamanda huzurundadır. Hiçbir şey O’na karşı kendiniz gizleyemez ve O’nun elinin yetişemeyeceği, gücünün yetmeyeceği bir noktaya kaçıp kurtulamaz. Her şey daima Allahu Teala’nın huzurundadır.

Ebced değeri ve Zikir saati:

El-Vâcid isminin zikri 14 adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır.

Büyük ebced hesabına göre ise 14×14 = 196 defa okunması daha uygundur..

Arapça Yazılışı

 الواجد

Cenab-ı Hakk’ın El-Vâcid Esması; Zenginliğinden hiçbir şey eksilmeyen, istediği her şeyi bulan, kendisine darlık, fakirlik ve acizlik ârız olmayan, kendisi için lüzumlu olan şeylerin hiç birinden mahrum olmayan, istediğini istediği zaman bulan, ne bağışlarsa bağışlasın varlığından hiç bir şeyi eksilmeyen manalarında da kullanılmaktadır.

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 14 (büyük ebced hesaplanarak 14 X 14 = 196 kere okunması uygun görülmüştür.)
Zikir günü ; Cuma
Zikir saati ; Zühre (Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında Akşamdan sonraki ikinci saat ile gece yarısı.)

Özellikleri, Fazileti ve faydaları:

Kaybedilen bir şeyi bulmak için : El- Vacid

 • El-Vâcid esmasını her gün 196 kere “Ya Vâcid celle celâlühû” ism-i şerifine devam edenin var olmasını istediği şeyler kaybolmaz.
 • 5 vakit namazdan sonra 196 kere “Ya Vâcid celle celâlühû” zikrine devam edenin iman ve takvası artar, her zaman sıhhatte olur.
 • Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.
 • Yemek yerken her lokmada “Ya Vacid” diye zikreden kimse, sağlam bir tevhid inancına; kuvvetli, nurlu ve zengin bir kalbe sahip olur.
 • Bu esmayı inanç ve teslimiyetle her gün 196 defa zikreden kimse, kendisinden gitmesini istemediği hiç bir şeyini kaybetmez. Kaybolmuş her hangi bir eşyasını da kısa zamanda bulabilir.
 • Her namazdan sonra 14 kere zikretmeye devam eden kimse de bir çok faydasını görür.
 • Manevi ve kalben huzursuzluk çekenler El-Vacid ism-i şerifini “Ya Vacid Celle celalühü” diyerek okurlarsa; kalbleri kuvvetlenir, manevi huzura erer ve okuyanın ilmi artar.
 • Sabah ve akşamları 400’er defa okuyan kimse hayvanların sözünü ve diğer mahlukatın dilini anlama istidadına sahip olur.
 • Beş vakit namazlardan sonra “Ya Vacid” ism-i şerifini 465 defa okuyan kimsenin malı ve mülkü artar,  sözü etkili ve tesirli olur, insanlar tarafından sevilir ve sayılır.
 • Vekfini yazıp üstünde taşıyan ve her gün 196 kere zikreden kimse,kendisinden gitmesini istemediği hiç bir şeyi kaybetmez.kaybolmuş herhangi bir eşyasını da kısa zamanda bulur.
 • Her namazdan sonra 14 kere zikretmeye devam eden kimse bir çok faydasını görür.

 

el_vacid_esma_hüsna

 

İçinde El Vacid İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri:

El-Vacid ile ilgili ayetler ;

“Yaratılmışların sahibi ve yarattıklarını her an bulan, bilen, gören ve işiten” anlamına gelen “el – Vacid” ismi cemili el – Vacid olarak Kuranı Kerimde geçmiyor. Ancak bazı ayetlerde  vecede buldu anlamına gelen fiil halinde Kuranda geçiyor.

1-) Duha suresi 7. ayet

Arapça Okunuşu : Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
Anlamı : Ve seni dalâlette buldu sonra hidayete erdirdi.

2-) Duha suresi 8. ayet

Arapça okunuşu: Ve vecedeke âilen feağnē.
Anlamı: Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

3-) Nisa suresi 64. ayet

Arapça Okunuşu : Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi). Ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfera lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen).
Anlamı : Ve Biz, (hiç) bir resûlü, Allah’ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka birşey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman, eğer sana gelselerdi, böylece Allah’tan mağfiret dileselerdi ve Resûl de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah’ı, (iki tarafın da) tövbelerini (onların tövbesini ve Resûl’ün mağfiret talebini) kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı.

4-) Nisa suresi 82 ayet

Arapça Okunuşu : E fe lâ yetedebberûnel kur’ân(kur’âne).Ve lev kâne min indi gayrillâhi le vecedû fîhihtilâfen kesîrâ(kesîran).
Anlamı : Onlar hâlâ Kur’ân’ı tedebbür etmezler (düşünmezler) mi? Ve eğer Allah’tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilâf bulurlardı.

5-) Nur suresi 39. ayet

Arapça Okunuşu : Vellezîne keferû a’mâluhum ke serâbin bi kîatin yahsebuhuz zam’ânu mâen, hattâ izâ câehu lem yecidhu şey’en ve vecedallâhe indehu fe veffâhu hisâbehu, vallâhu serîul hısâb(hısâbi).


Anlamı : Ve kâfirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan, onu su zannetti. Ona ulaştığı zaman, bir şey bulamadı. Ve yanında (karşısında) Allah’ı buldu. Böylece (Allah), onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah, hesabı seri (çabuk) görendir.

6-) Sad suresi 44. ayet

Arapça Okunuşu : Ve huz bi yedike dıgsen fadrıb bihî ve lâ tahnes, innâ vecednâhu sâbirâ(sâbiran), ni’mel abdu, innehû evvâb(evvâbun).
Anlamı : Ve (Ey Eyüp!) eline bir demet sap al onunla vur, yeminini bozma. Muhakkak ki Biz, onu sabırlı bulduk. Ne iyi bir kuldu. Muhakkak ki o, Allah’a ulaşmıştı (ruhunu ölmeden evvel Allah’a ulaştırıp teslim etmişti).

Cevşen-ül Kebir’de geçen El Vacid

Halk tarafından sevilmek ve muhabbet bulmak ve bir kimsenin kalbine muhabbet salmak için okunur.

33. Bölüm

Ve es’elüke biesmâike
Yâ Vâhid
Yâ Vâcid
Yâ şâhid
Yâ Mâcid
Yâ Râşid
Yâ Bâis
Yâ Vâris
Yâ Dârr
Yâ Nâfi’
Yâ Hâdî

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

Ey her büyükten daha büyük olan,
Ey bütün cömertlerden daha cömert olan,
Ey bütün merhametlilerden daha merhametli olan,
Ey bütün bilgilerden daha çok bilgili olan,
Ey bütün hikmet sahiplerinden daha çok hikmetli olan,
Ey her kadimden daha Kadim olan,
Ey her büyükten daha büyük olan,
Ey her latiften daha latif,
Ey her yüceden daha yüce,
Ey her azizden daha çok izzet sahibi olan!
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok. Eman ver bize. Bizi cehennemden kurtar.

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün