Esmaül Hüsna

Ed-Darr Esmasının Anlamı, Zikri ve Fazileti

Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ed-Dârr ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ed-Darr ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

Darr ne anlama gelir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Darr kaç defa çekilmeli? Darr kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir? Ya Darr Esması Türkçe Anlamı ve Ya Darr Zikrinin Fazileti

Ed-Dârr Anlamı

Kuran-ı Kerim’de Yasin Suresi’nde fayda ve zararın Allah’tan geldiği şöyle ifade edilmektedir;

“O’nu bırakıp da başka ilâhlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.” (Yasin Suresi 23.Ayet)

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan, dilediğini zarara uğratan, felaket, keder ve şiddet veren anlamlarına gelmektedir.

Ebced değeri ve zikir adedi 1001 adettir. Zikir saati Merih, günü Salı’dır.

Ed-Dârr ism-i şerifi Cenab-ı Hakk’ın darlığa uğratan, darlık veren, hikmeti gereği sıkıntılar, musibetler, elem ve zarar verici şeyleri yaratan esmasıdır.

Ed-Darr ism-i şerifi Arapça yazılışı

Ed-Darr: Zararlı 

Hayır ve şerrin Allah’tan olduğunu, yani her hayrı ve şerri de Allah tarafından yaratıldığının esmaları Ed-Dârr ve En-Nâfi isimleridir.

 • Ed-Dârr: Zarar veren şeyleri yaratan, sıkan, darlaştıran, dilediği kullarına zarar, sıkıntı veren
 • En-Nâfi’: Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran, dilediği kullarına fayda veren.

Ed-Darr esmasının ebced değeri, zikir günü ve zikir saati:

Ebced değeri ve zikir sayısı; 1001
Zikir günü; Salı
Zikir saati; Merih (Öğleden 2 saat önce ve akşamdan 1 saat önce. Gece okumalarında tam gece yarısı)

Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

Ed-Dârr ism-i şerifi “EL-KAHHAR, EL -CEBBAR, EL-MÜNTEKİM” gibi esmaları gibi hak edenlere zarar vermek, özellikle dine musallat olanları def etmek için okunan isimlerdendir.

Cuma geceleri “Ya Darr” ism-i şerifini zikreden kimse, Cenab-ı Hakka yakın olur, her türlü zarardan, elem ve sıkıntı veren işlerden korunur.

Keder ve sıkıntıdan veya zulümden kurtulmak isteyen kimse, her gün 1001 kere “Ya Darr celle celâlühû” ism-i şerifini okursa, sıkıntılarından Allah’ın izni ile kurtulur.

Ed-Dârr ism-i şerifi düşmana hastalık, musibet musallat etmek için okunabilir. İnsanlara zulmeden zalimi, zulüm ve fenalığından vazgeçirmek ve ikaz etmek için zikir günü gecesi (Salı gecesi) sabaha karşı kıbleye dönerek 1001 defa “Ya Dârru” zikri okunur.

Cenab-ı Hakk’ın “Ed-Dârru, En-Nâfiu” ism-i şeriflerini Cuma geceleri 100’er defa okuyan kimse, sıhhat ve afiyet içinde hayatını idame ettirir. Çevresi ve etrafında da sevilen bir kimse olur.

“Ya Darru Celle celalühü” diyerek her gün 101 kere zalimin zulmünden veya sıkıntı veren şeylerden kurtulmak için okunur.

“Ed-Darr” ism-i celilini ihlas ile okuyan kimse dilek ve muradına nail olur.

Ed Dârr Esmaül Hüsna Arapça

Ed-Dârr ism-i şerifi geçen bazı Kuran Ayetleri

Bakara Suresi 214. Ayet: Em hasibtum en tedhulûl cennete ve lemmâ ye’tikum meselullezîne halev min kablikum messethumul be’sâu ved darrâu ve zulzilû hattâ yekûler resûlu vellezîne âmenû meahu metâ nasrullâh(nasrullâhi), e lâ inne nasrallâhi karîb(karîbun).

Yoksa siz, kendinizden önce yaşayanların başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe, cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara (öyle) şiddetli belâ ve sıkıntılar (felâketler) dokundu ki, resûl ve onun yanındaki âmenû olanlar: “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek kadar sarsıldılar. Allah’ın yardımı gerçekten yakın değil mi?

Âli İmrân Suresi 134. Ayet: Ellezîne yunfikûne fîs serrâi ved darrâi vel kâzımînel gayza vel âfîne anin nâs(nâsi), vallâhu yuhibbul muhsinîn(muhsinîne).

Onlar (muttekîler), bollukta ve darlıkta (Allah için) infâk ederler (verirler) ve onlar öfkelerini yutanlardır (tutanlardır) ve insanları affedenlerdir. Ve Allah, muhsinleri sever.

Mâide Suresi 76. Ayet: Kul e ta’budûne min dûnillâhi mâ lâ yemliku lekum darran ve lâ nef’â(nef’an) vallâhu huves semîul alîm(alîmu).

De ki; “Allah’tan başka, size zarar ve fayda (yarar) vermeye gücü yetmeyen (malik olmayan) şeylere mi kul oluyorsunuz?” Ve Allah, O, en iyi işitendir, en iyi bilendir.

En’âm Suresi 42. Ayet: Ve lekad erselnâ ilâ umemin min kablike fe ehaznâhum bil be’sâi ved darrâi leallehum yetedarraûn(yetedarraûne).

Andolsun ki; Biz senden önce ümmetlere de (resûller) gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık, böylece yalvarırlar diye.

En’âm Suresi 43. Ayet: Fe lev lâ iz câehum be’sunâ tedarraû ve lâkin kaset kulûbuhum ve zeyyene lehumuş şeytânu mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı (katılaştı). Şeytan, onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi (güzel gösterdi).

Cevşen 33. Bölüm

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Vâhid
Yâ Vâcid
Yâ Şâhid
Yâ Mâcid
Yâ Râşid
Yâ Bâis
Yâ Vâris
Yâ Dârr
Yâ Nâfi’
Yâ Hâdî

سُبْحَانَكَ يَا لَهَ ٰٰلٰهَ ََّلَََّّّ اْْنْت َْلَمَانُ ْْلَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nu’l-emânu ecirnâ mine’n-nâr.

 1. Ey zâtında, sıfatlarında, isim ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid,
 2. Ey hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, istediğini istediği vakit hâzır eden Vâcid,
 3. Ey kendisinden hiçbir şey saklanamayan ve hiçbir şeyi unutmayan Şâhid,
 4. Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid,
 5. Ey mahlukâta maslahatlarını ve kullarına yolların en doğrusunu gösteren Râşid,
 6. Ey peygamberler gönderen ve bütün ölüleri mahşerde dirilten Bâis,
 7. Ey bütün mahlûklarının yok olmasından sonra kalan ölümsüz hayat sahibi Vâris,
 8. Ey zarar murad ettiği kimseden O’nu geri çevirecek kimse bulunmayan Dârr,
 9. Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi’,
 10. Ey hidâyeti yaratan ve dilediklerine hidâyeti ihsan eden Hâdî,

33-Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün