Esmaül Hüsna

En-Nâfi Esmasının Anlamı Nedir? Zikri ve Fazileti

En-Nâfi Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan En-Nâfi ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

En-Nâfi Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Nâfi ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Faydaları ve sırları nedir?

EN NAFİ

Tüm mahlukata hayır ve menfaat verici şeyler yaratan, kulları için faydalı, fayda veren şeyleri yaratan, devamlı olarak bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayan, faydalı şeyler yaratan demektir.

En Nâfi esmasının ebced değeri ve zikir adedi 201’dir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır. Diğer bir görüşe göre zikir saatinin Zühal olduğunu söyleyenlerde vardır. Bu takdirde zikir günü Cumartesi’dir.

En-Nâfi (c.c.) Anlamı

Arapça kökenli Nâfi kelimesi kelime anlamı olarak “yararlı, faydalı” anlamında, sıfat olarak ise faydalandıran, faydalı şeyler yaratan, hayır ve menfaat verici şeyleri halk eden anlamına gelmektedir.

Nâfi ism-i şerifi Allahu Teala’nın 99 ismi olan Esmaül Hüsna isimlerindendir. Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran, dilediğine menfaat veren, faydalandıran demektir. İstediğine fayda sağlayan, O’nun takdiri olmadan kimseye fayda, yarar verilemeyen.

En Nâfi Arapça Yazılışı

النافع 

Maddi ve manevi anlamda sıkıntıya düşmemek ve sağlık için : ya Nafi

En-Nâfi esmasının ebced değeri; 201

Zikir günü; Cuma (Diğer bir görüşe göre Cumartesi)

Zikir saati ;
Cuma görüşüne göre: Zühre (Güneş doğarken ve ikindi namazından sonra. Gece okumalarında yatsı namazına doğru ve tam gece yarısı)
Cumartesi görüşüne göre: Zuhal (Sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı)

En-Nâfi Esması Özellikleri, Fazileti ve Faydaları, Sırları

Bu ism-i şerifin zikrinde her bir hasta, keyifsiz, sağlam olmayan kimse için bir şifa vardır. Her türlü bela veya musibete düşen, işleri kötü giden, kötü imtihan geçiren kimse için bir afiyet, rahatlık vardır.

Gerek sıhhat, sağlık bakımından gerekse maişet, geçim sıkıntısı bakımından zor ve müşkül durumda olan kimse bu ism-i şerifin zikrine devam etmelidir. Allahu Teala’nın izniyle o sıkıntı, darlık ve zaruret halleri o kimseden kalkar, bütün sıkıntı ve meşakkatlerden kurtulur.

“Ya Nâfi, Ya Hayy” esmalarını ikisini birlikte zikrederek okunur ise ruhi kuvvet bulunur. Sıhhat, sağlık açısından faydalıdır. Cenab-ı Hak tarafından okuyan kimsenin kendisi ağırbaşlı, heybetli, sağlıklı olur.  (Kaynak: Kenzül Havas)

5 vakit namazlardan sonra 201 kere “Ya Nâfi celle celâlühû” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimse, her türlü hastalık ve belalardan korunur.

Her gün 201 kere “Ya Nâfi” ism-i şerifini okuyan kimse her türlü zarar ve ziyandan korunur.

Hasta veya rahatsızlığı olan kişi, sağ elini ağrıyan yerine koyup şifa ayetlerini okuduktan sonra 201 kere “Ya Nâfi celle celâlühû”  ism-i şerifini zikrederse Allah’ın izniyle şikayetleri kaybolur.

“Ya Nâfi” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimse maddi ve manevi bütün yokluk ve sıkıntılardan kurtulurlar. Rahat ve huzur içinde yaşar.

“Ya Nâfi” ism-i şerifini çokça okuyan kimse, musibet ve sıkıntılardan kurtulur. Hastalık ve streslerden kurtulmak için de okunmalıdır.

“En-Nâfi” esmasının zikrine devam eden kişi, hangi işe girişse başarılı olur, faydalı kazançlar elde eder.

Faydalı ve hayırlı işler yapmak isteyenler, helal kazanç temin etmek isteyenler, usülune uygun olarak “Ya Nâfi” ism-i şerifinin zikriyle meşgul olmalı, vird edinip her gün 201 defa okumalıdır.

Her hangi bir işin hayırla sonuçlanması için “Ya Nâfi” ism-i şerifi her gün okunmalıdır.

Cuma günü ya da Cumartesi günü 201 defa “Ya Nafi celle celalühü” diye zikreden kişi, hangi işe elini atsa başarılı olur. Faydalı kazançlar elde eder.

Darlık, sıkıntı, stres veya gönül sıkıntısı gibi durumlarda günde 21, 41 veya 101 kere “Ya Nafi celle celalühü” ism-i şerifini okumak büyük fayda sağlar.

“Ya Nâfi” ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur.

“En Nâfi” esmasının zikrine devam eden kimse hangi işe el atsa faydalı ve başarılı olur, faydalı kazançlar elde eder.

İhlâsla ve temiz bir kalp ile “Ya Nâfi” ism-i şerifini vird edinerek okuyan kimselerin dilek ve duaları gerçekleşir.

“Ya Nâfi” ism-i şerifi hasta üzerine okumaya devam edilirse Allah’ın izni ile hasta şifa bulur.

Maddi ve manevi yokluk ve sıkıntılardan kurtulmak isteyenler “Ya Nâfi” ism-i şerifinin zikrine her gün devam ederlerse, rahat ve huzur içinde yaşarlar.

Ya Nafi – Yunus Suresi 106. Ayet

 

El- Nâfi İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

Yunus Suresi 106. Ayet: Allah’tan başka sana fayda ve zarar vermeyen şeylere dua etme. Bundan sonra eğer öyle yaparsan, o zaman sen mutlaka zalimlerden olursun.

Mu’minun Suresi 21. Ayet: Ve muhakkak ki hayvanlarda, sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. Ve onda, sizin için çok menfaatler (faydalar) vardır ve ondan yersiniz.

Furkân Suresi 3. Ayet: Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, O’ndan (Allah’tan) başka ilâhlar edindiler. Ve (onlar), öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura (yeniden diriltmeye) malik değillerdir.

Furkân Suresi 47. Ayet: Ve geceyi, size libas (örtü) yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan, O’dur. Ve gündüzü (de) yayılma (çalışma) zamanı yaptı.

Furkân Suresi 48. Ayet: Ve rüzgârı, müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen, O’dur. Ve Biz, semadan tertemiz su indirdik.

Furkân Suresi 49. Ayet: (Bu), onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir.

Yâsin Suresi 73. Ayet: Ve onlarda, kendileri için (birçok) menfaatler (yararlar) ve içecek şeyler (süt) vardır. Hâlâ şükretmezler mi?

Mu’min Suresi 80. Ayet: Ve onda (hayvanlarda) sizin için menfaatler (faydalar) vardır. Ve onun üzerinde, gönüllerinizdeki hacetlere (gideceğiniz yerlere) ulaşmanız için. Onların (hayvanların) ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.

Zuhruf Suresi 12. Ayet: Onların (bitkilerin) hepsinden çiftler (dişi ve erkek olarak) yaratan O’dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı.

Câsiye Suresi 12. Ayet: O Allah ki, içinde gemileri O’nun emriyle yüzdürmeniz için denizi size musahhar (emre amade) kıldı. Ve O’nun fazlından istemeniz için. Umulur ki, böylece siz şükredersiniz.

Câsiye Suresi 13. Ayet: Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden (bir lütuf olarak) size musahhar (emre amade) kıldı. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden bir kavim için mutlaka âyetler (ibretler) vardır.

Hadid Suresi 25. Ayet: Andolsun ki resûllerimizi beyyinelerle (açık delillerle, ispat vasıtaları ile) gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pekçok menfaatler (faydalar) vardır. Ve (bu), gaybda (görmeden) kendisine ve resûllerine yardım edecek olan kimseleri, Allah’ın bilmesi (belli etmesi) içindir. Muhakkak ki Allah; Kavî’dir (güçlüdür, kuvvetlidir), Azîz’dir.

Cevşen 9. Bölüm

Cevşen 9. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Mâni
Yâ Dâfi
Yâ Nâfi
Yâ Sami
Yâ Râfi
Yâ Sâni
Yâ Şâfi
Yâ Cami
Yâ Vâsi
Yâ Mûsi

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l emânü’l-emânü hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den güzel isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum:

 1. Ey vermek istemediği şeyi engelleyen Mâni,
 2. Ey istediği şeyden istediği şeyi defedip uzaklaştıran Dâfi,
 3. Ey faydalı şeyleri yaratan ve istediğine istediği gibi veren Nâfi,
 4. Ey her şeyi işiten Sâmi,
 5. Ey her türlü yüceliğe sahip olup istediğni yükselten Râfi,
 6. Ey her şeyi sanatlı bir şekilde yaratan Sâni,
 7. Ey dilediğine şefaat edip, istediğinin de şefaatini kabul eden Şâfi,
 8. Ey büyün iyilik ve güzellikleri kendinde cem edip toplayan, haşirde bütün mahlukatı huzurunda toplayan Câmi,
 9. Ey her şeyi kuşatan Vâsi,
 10. Ey her türlü genişliğe sahip ve istediği şeyi istediği kadar genişleten Mûsi

9 – Bütün kusurlardan münezzehsin, Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Cevşen 33. Bölüm

Cevşen 33. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Vâhid
Yâ Vâcid
Yâ Şâhid
Yâ Mâcid
Yâ Râşid
Yâ Bâis
Yâ Vâris
Yâ Dârr
Yâ Nâfi’
Yâ Hâdî

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l emânü’l-emânü ecirnâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den güzel isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum:

 1. Ey zâtında, sıfatlarında, isim ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid,
 2. Ey hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, istediğini istediği vakit hâzır eden Vâcid,
 3. Ey kendisinden hiçbir şey saklanamayan ve hiçbir şeyi unutmayan Şâhid,
 4. Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid,
 5. Ey mahlukâta maslahatlarını ve kullarına yolların en doğrusunu gösteren Râşid,
 6. Ey peygamberler gönderen ve bütün ölüleri mahşerde dirilten Bâis,
 7. Ey bütün mahlûklarının yok olmasından sonra kalan ölümsüz hayat sahibi Vâris,
 8. Ey zarar murad ettiği kimseden O’nu geri çevirecek kimse bulunmayan Dârr,
 9. Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi’,
 10. Ey hidâyeti yaratan ve dilediklerine hidâyeti ihsan eden Hâdî,
 1. Bütün kusurlardan münezzehsin, Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün