Esmaül Hüsna

El-Muğni isminin Anlamı, Zikri ve Faziletleri

El-Mugni Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Mugni ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Muğni Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Muğni ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Faydaları ve sırları nedir?

El-Muğnî

İstediğini, istediği anda, istediği kadar zengin eden, Mahlukatının her türlü ihtiyacını giderip zengin eden.

Allah’ın en güzel isimlerinden olan Muğni ism-i şerifi sıfat olarak kullarını maddi ve manevi olarak zengin kılan, ilim ve Kur’an bilgisi veren, her türlü ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayan anlamlarını taşır.

El Muğni Esmasının Anlamı

Arapça bir kelime olan gınâ kökünden türemiş olan Muğni ismi sıfat olarak Alllah’ın 99 ismi olan Esmaül Hüsna isimlerindendir. Zengin eden, müstağni kılmak, dilediği kulun her ihtiyacını veren anlamlarına gelir.

Allahu Teala, Muğnî isminin tecellisi olarak insanların maddî ve mânevî ihtiyaçlarını karşılar, onlara zenginlik ve bereket verir.

El Muğni ismi ile birlikte anlam bakımından yakın olan, “Rızkı genişleten, nimetleri bollaştıran, arttıran” anlamında El Bâsit ism-i şerifi, yine “her türlü ihtiyaçları karşılayan, maddi-manevi nimetler lütfeden” El Latîf ism-i şerifi ve “bedenlere ruhların gıdasını veren, ihtiyacını bilen ve ona ihtiyacını veren, besleyen” mânasındaki El Mukīt ismiyle anlam yakınlığı içindedir.

Allah’ın El Gani ve El Muğni isimleri arasındaki farklar

Esmaül Hüsna isimlerinden olan bu iki isim Allahu Teala’nın zenginliğini, hiçbir şeye mutaş olmayıp herşeyden müstağni, oluşunu ifade eder.

Ganiyy olan Allahu Teala, Zatı ile zengindir, başkasının yardımıyla değildir. Münezzeh sıfat ve vasıflarıyla zenginliği baki ve ezeli olandır. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, gerçek manada zengin olandır.

Muğni olan Allahu Teala, dilediklerini maddi-manevi mallarla, ihsanlarla, nimetlerle zengin kılar, ihtiyaçlarını giderir, dünya ve ahirette ikramlar bahşederek zenginlik lütfeder.

Ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :
Ebced değeri ve zikir sayısı ; 1100
Zikir günü ; Cuma
Zikir saati ; Zühre (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında yatsı namazına doğru ve gece yarısı.)

Ya Muğni Esmasının Ebcede Değeri ve Zikir Adedi : 1100, Zikir saati Zühre, günü Cuma‘dır.

Arapça Yazılışı

El-Muğnî : المغني
Yâ Müğnî : يَا مُغْن۪ى  

El Muğni Esmasının Sırları, Fazileti ve faydaları :

El-Muğni ism-i celilini her gün 1100 kere “Ya Muğni” şeklinde okuduktan sonra (Ya Muğni Duası)

Ya Muğni Duası

“Allahümme yessir alel yüsrellezi yessertehu alâ kesirin min ibadike ve ağni bifazlike ammen sivake” diyen ve buna kırk gün devam eden kimseye Cenab-ı Zül Celal ve Tekaddes Hazretleri gına-yı tam ihsan eder, ona tam bir zenginlik verir.

Gününde ve saatinde “Ya Muğni” ism-i şerifinin zikriyle meşgul olan kimse, fakirse zengin olur,zenginse zenginliği artar. Giriştiği hiç bir işte başarısız olmaz.Hiç bir konuda maddi sıkıntı çekmez,ummadığı yerlerden nimetlere kavuşur ve kendisine beklemediği kısmetler çıkar.

Özellikle Cuma geceleri  veya 10 cuma gecesi, belirtilen (1100) adet olarak “Ya Muğni” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimse, maddi-manevi zenginliğe ulaşır.

Ailesiyle birlikte iken kalben “Ya Muğni” ism-i şerifini zikreden onların sevgisinin ve bağlılığını kazanır.

 

El-Muğni-nukteler

 

Maddi ve manevi anlamda sıkıntıya düşmemek için : El-Muğni

Çeşitli sıkıntılar içinde olan her sabah namazından sonra 2160 kere “Ya Ğaniyy, Ya Muğnî celle celâlühû” zikrine devam ederse, kısa zamanda bütün sıkıntılardan kurtulur.

5 vakit namazdan sonra 1100 kere “Ya Muğnî celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan servet sahibi olur.

Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişeti geniş olur.

Her gün zühre saatinde yani sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası “Ya Muğni” ism-i şerifini 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur.

El-Muğni isminin zikriyle meşgul olan kimse, fakirse zengin olur, zenginse zenginliği artar. Giriştiği hiç bir işte başarısız olmaz. Hiç bir konuda maddi sıkıntı çekmez, ummadığı yerlerden nimetlere kavuşur ve kendisine beklemediği kısmetler çıkar.

10 cuma gecesi 1100 kez zikrine devam eden kimse, maddi-manevi zenginliğe ulaşır.

el-mugni_ortaAilesiyle birlikte iken kalben “Ya Muğni” ism-i şerifini zikreden onların sevgisinin ve bağlılığını kazanır.

Her gün 1100 defa Yâ Muğni esmasını zikretmeyi vird eden kimseye Allah birçok bilmediği yerlerden rızk gönderir. Servet ve mülk verir. Herkes o kimseyi sever. Geçimi genişler ve bol olur.

El-Muğni esmasını yazıp üzerinde taşıyan kimse servet ve muvaffakiyet hususunda büyük sürpizlerle karşılaşır. Şeref ve itibarı artar.

Yâ Muğni esmasını okurken her 100’de bir kez: “Allâhümme yessir aleyyel yüsrallezî yessartehû alâ kesîrin min ıbâdike ve ağninî bi fadlike ammen sivâk” diye okunursa Allah her zorluğu kolaylaştırır. Her darlığı genişletir. Her yokluğu varlığa çevirir.

İşlerinde zorluklarla karşılaşan darlık ve yokluktan bunalan bir insan Yâ Ganiyy Yâ Muğni esmalarını yazıp üzerinde taşır ve hergün 2160 kez Yâ Ganiyy Yâ Muğni esmalarını sabah namazlarından sonra okursa 40 güne kalmadan bütün korktuklarından emin ve umduklarına nail olur.

El Muğni ism-i şerifini her gün 1.000 kere okuyan kişiye Allahü Teala hazretleri fazl-u kereminden zenginlik verir.

Bir kişi her gece 10.000 kere olmak üzere on Cuma gecesi El Muğni ism-i şerifini okumaya devam ederse bu okumanın ardından tesirini görür. Allahü Teala hazretleri kendisine zenginlik verir.

 

 

İçinde El-Muğni İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

Tevbe suresi 28. ayet : Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Müşrikler sadece bir necistir (pisliktir). Artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah şâyet dilerse (Kendi) fazlından sizi yakında zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah; Alîm’dir, Hakîm’dir.

Bakara suresi 212. ayet : İnkâr edenlere, dünya hayatı müzeyyen kılındı (süslü gösterildi) ve onlar, âmenû olanların bir kısmı ile alay ediyorlar (fakir olanları küçümsüyorlar). (Oysa) takva sahibi olanlar, kıyâmet günü onların üstündedir. Ve Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.

Fatır suresi 3. ayet: Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki ni’metini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran, Allah’tan başka bir Halîk (bir Yaratıcı) var mı? O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse nasıl (îmândan) döndürülüyorsunuz?

Necm suresi 48. ayet: Ve muhakkak ki O, zengin eden ve varlıklı kılan O’dur.

Duha suresi 8. ayet: Ve seni yokluk içinde buldu sonra zengin kıldı.

CEVŞEN-ÜL KEBİR’de Geçen Bölümler

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Mükrim
Yâ Mü’azzim
Yâ Müna’im
Ya Mü’tî
Yâ Muğnî
Yâ Mühyî
Yâ Mübdî
Yâ Mürdî
Yâ Müncî
Yâ Muhsin

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,
Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzim,
Ey mahlukatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna im,
Ey mahlukatına lazım olan her şeyi veren Muti,
Ey mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan Mugni,
Ey canlılara hayat veren Muhyi,
Ey mahlukatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi,
Ey mahlukatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzi,
Ey mahlukatı her türlü tehlikeden kurtaran Münci,
Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün