Esmaül Hüsna

En Nûr Esması Anlamı, Zikri, Fazileti ve Faydaları

En Nûr Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Nûr ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

En Nûr Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Nûr ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Faydaları ve sırları nedir?

En Nûr

Bütün alemleri aydınlatan, yol gösteren, nurlandıran, görünmeyenleri nuruyla görünür kılan, açığa çıkaran, sonsuz, sınırsız ve sönmeyen nur sahibi

Arapça Yazılışı

En-Nûr : النور 

En-Nûr Esmasının Anlamı

Âlemleri nuru ile nurlandıran, dalalette olanları hidayetiyle irşat eden, tüm nurlu şeyleri yaratan, gökyüzünde ay ve güneşi nuruyla aydınlatan, gündüzü nuruyla aydınlatan, gönüllere ve kalplere nur yağdıran, bilinmeyenleri, karanlıkta olanı açığa çıkaran, nuruyla görünür, bilinir hale getiren.

En-Nûr isminin Ebced değeri ve zikir adedi; 256 adettir. Zikrin saati Müşteri, günü Perşembe’dir.

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 256
Zikir günü ; Perşembe (diğer bir görüşe göre Cuma)

Zikir saati ;
Perşembe görüşüne göre : Müşteri (Güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)
Cuma görüşüne göre : Zühre (Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında yatsı namazına doğru ve gecenin tam yarısında.)

Nûr Suresi 35. Ayet (Nur Ayeti)

Arapça Okunuşu:

Allâhu nûrus semâvâti vel ard(ardı), meselu nûrihî ke mişkâtin fîhâ mısbâhun, el mısbâhu fî zucâcetin, ez zucâcetu ke ennehâ kevkebun durriyyun, yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkîyyetin ve lâ garbiyyetin, yekâdu zeytuhâ yudîu ve lev lem temseshu nâr(nârun), nûrun alâ nûr(nûrin), yehdîllâhu li nûrihî men yeşâu, ve yadribullâhul emsâle lin nâsi, vallâhu bi kulli şey’in alîm(alîmun).

Türkçe Anlamı:

Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

En-Nûr En-Nûr: Bütün alemleri aydınlatan, yol gösteren, nurlandıran, görünmeyenleri nuruyla görünür kılan, açığa çıkaran, sınırsız ve sönmeyen nur sahibi En-Nûr : النور En-Nûr isminin Ebced değeri ve zikir adedi; 256 adettir. Zikrin saati Müşteri, günü Perşembe’dir.

En-Nûr isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

En-Nûr ism-i şerifinin zikrine devam ederek her gün 256 defa okumaya devam eden kimse, anlamsız  üzüntü ve kuruntulardan, boş sıkıntı ve kederlerden kurtulur, mutlu ve huzurlu olurlar.

Her gün 256 defa “Ya Nur” ism-i şerifini zikreden kimsenin basireti açılır, gönlü nurlu olur, içi ve dışı aydınlanır.

“Ya Nur” ism-i şerifini sürekli zikreden kimsenin yüzünde pozitif olarak hasıl olan aydınlık ve nur belirir. Halk arasında çok sevilen, sayılan ve aranan birer kişi haline gelir.

5 vakit namazdan sonra 256 kere “Ya Nûr celle celâlühû” zikrine devam eden kimsenin imanı kuvvetlenir, yüzü nurlanır, herkes tarafından sevilir.

5 vakit namazdan sonra 256 kere “Ya Nur” ism-i şerifini okuduktan sonra Nûr suresinin 35. ayetini okuyan kimsenin zihni açılır, hafızası kuvvetlenir.

Nur suresinin 35. ayetini 7 defa okuduktan sonra 100 kere “Ya Nur” ism-i şerifini okuyan kimsenin gönlü ilahi nurla dolar.

Her gün 256 kez “Ya Nur” ism-i şerifini okumaya devam eden kimse, anlamsız üzüntü ve sıkıntılardan ve kederlerden kurtulur, mutlu ve huzurlu olur.

Hasta olan kişi her gün şifa ayetleri ve 256 kere “Ya Nûr celle celâlühû” ism-i şerifi okunursa o hasta Allah’ın izniyle şifa bulup iyileşir.

“Ya Nur” ism-i şerifini sürekli zikreden kimse çok kısa zamanda müşküllerini rüyasında görüp halletmeye başlar. Olacak hadiseleri apaçık görür.

Sebebi bilinmeyen bir hastalığa yakalanan kimse yemek esnasında her lokmayı yerken “Ya Nur” ism-i şerifini zikrederse, eceli gelmemişse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.

Hergün 256 kez “Ya Nur” ism-i şerifini zikreden kimsenin kalbini iman nuru ve hikmet kaplar. Kalbi ve bedenleri nurlanır. Doğru yolu bulur.

“Ya Nur” ism-i şerifini herkes tarafından sevilip sayılmak ve anlamsız gem ve kederden kurtulmak için zikrine devam etmek gereklidir.

“Ya Nur” esmasını her gün 5 vakit namazdan sonra 256 kez, arkasından da 16 kez Nûr Suresi’nin 35. ayetini okuyan kimsede kısa zamanda inkişaf başlar. Her şeyin hakikatini bütün ayrıntılarıyla görmeye başlar. Cinler alemini apaçık görür.

Cevşen 47. Bölüm

Cevşenül Kebir 47. Bölüm

Yâ Nûra’n-nûr
Yâ Münevvira’n-nûr
Yâ Müsavvira’n-nûr
Yâ Hâlika’n-nûr
Yâ Mükaddira’n-nûr
Yâ Müdebbira’n-nûr
Yâ Nûran kable külli nûr
Yâ Nûran ba’de külli nûr
Yâ Nûran fevka külli nûr
Yâ Nûran leyse mislehû nûr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emânü’l-emânü ecirnâ mine’n-nâr.”

  1. Ey nurların nuru,
  2. Ey nurları nurlandırıp parlatan,
  3. Ey nurlara şekil ve sûret veren,
  4. Ey nurları yaratan,
  5. Ey nurları belli ölçülerle takdir eden,
  6. Ey nurları yönetip idare eden,
  7. Ey bütün nurlardan önce var olan nur,
  8. Ey bütün nurların sönmesinden sonra da var olmaya devam edecek nur,
  9. Ey bütün nurların üstünde olan nur,
  10. Ey eşi, benzeri olmayan nur,

47- Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün