Esmaül Hüsna

Mâlikü’l-Mülk ne demek? Fazileti ve Sırları Nedir?

Mâlikü’l-Mülk Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Malikel Mülk ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

Mâlikü’l-Mülk; Mülkün ebedi ezeli ve asıl sahibi olan. Allahu Teala’nın Esmaül Hüsna ismi Malikel Mülk isminin ebced değeri ve zikir adedi 212 adettir.

El Mâlikü’l-Mülk Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Mâlikü’l-Mülk ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü… Malikül Mülk Suresi hangisi?

Mâlikü’l-Mülk

Mülkün ebedi ezeli ve asıl sahibi olan

Mâlikü’l-Mülk isminin ebced değeri ve zikir adedi 212 adettir. Zikir saati Utarit, günü Çarşamba’dir.

Arapça Yazılışı: مالك الملك

Mâlikü’l-Mülk Esması Anlamı

Allahu Teala’nın 99 ismi olan Esmaül Hüsna isimlerinden El Malikül Mülk, mülkün maliki, meliki, asıl ve tek ve yagane sahibi anlamını taşımaktadır.

El-Melik olarak Allahu Teala, her sahiplik, hükümdarlık, hakimiyet, malikiyet anlamında olduğundan Mülk ifadesi ile de maddi ve manevi en geniş manada canlı cansız tüm varlık mülkünün sahibi ve maliki, hükümdarıdır.

Dünya ve Ahirette mutlak ve hakiki mülke ve hükümdarlığa sahip olan, kainattaki tüm mal ve mülkün hakiki sahibi, her türlü nimet ve mülkü tasarrufunda bulunduran ve dilediğine veren anlamlarına gelmektedir.

Allah’u Teâlâ mülkün hem sâhibi hem hükümdârıdır. Mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Hiçbir kimsenin O’nun bu tasarrufuna itiraz ve tenkide hakkı yoktur… Dilediğine verir, dilediğinden alır. Mülkünde hiçbir ortağa ve yardımcıya ihtiyacı yoktur.

Mâlik’ül-Mülk esmasının ebced değeri ve zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati:

Ebced değeri ve zikir sayısı: 212
Zikir günü: Çarşamba
Zikir saati: Utarit (Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında gece yarısı)

Mâlikel Mülk Esması Tecellisi

Kullarından bazısına dünyada geçici olarak mülk veren O’dur. Bazı kullarını hükümdar yapan, hakimiyet veren, yöneticilik veren O’dur. Bazı insanlara emlak, konut, arazi gibi mülk olarak saydığımız nimetleri veren, ihsan eden de yine Malikel Mülk olan Allahu Teala’dır.

İnsanlar bu nimetleri ve ihsanları yalnız fâni (geçici) maksatlar uğrunda ve kendi keyf ve heveslerine göre kullanırlar ve harcarlarsa, ecel geldiği vakit bunların hepsi biter, her şeyden mahrum kalır.

Fakat muvakkat sâhipliğe aldanmayarak, mülk ve melekûtun hakîki sahibi olan Allah’ın emirlerine göre, O’nun rızâsı için, O’nun yoluna sarfederlerse, Allah onları boşa gidermez, ebedî ni’metlerle karşılar. Bu sûretle ecel gelince, fâni hayâta bedel bâkî hayat başlamış olur.

“Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize vermiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır.” (Câsiye, 45/13.)

“Göklerde ve yerde bulunanlar, her şeyi ondan talep eder. O, her an yaratma halindedir. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (Rahmân 55/29,30.)

Mâlikel Mülk  ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

Ali İmran Suresi 26. Ayet Arapça Yazılışı

Âl-i İmran Suresi 26. Ayet Arapça

 

Arapça Okunuşu

Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

“De ki: Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir ve dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik Sen’in elindedir. Gerçekten Sen her şeye kadirsin.” (Ali İmran 26)

“Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.” (Bakara Suresi 107. Ayet)

Malikel Mülk Özellikleri, Fazileti ve Sırları

5 vakit namazdan sonra zikir adedi olan 212 kere “Ya Mâlik’ül-Mülk Ya Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm celle celâlühû” ism-i şeriflerini zikir eden kimsenin hayırlı her muradı olur. Duası kabul olur.

Her gün bu esmanın zikriyle meşgul olan kimsenin mülkü artar, fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz. Mal ve kazancına Allah’ın izniyle zarar gelmez. Rütbe ve makamı yükselir, halk arasında sevilen ve saygı duyulan birisi olur.

Kalbinde vesvese ve şüphe gibi sıkıntılar bulunan kimse “Ya Malikel Mülk” esmasının zikride devam ederse Allah’ın izniyle kısa zamanda kurtulur.

Malikel Mülk ism-i şerifinin zikrine devam eden kimse karada, denizde ve havada her türlü kaza, bela ve felaketlerden Allahu Teala tarafından korunur.

Mal ve mülk sahibi olmak isteyen kimse her gün 41 kere “Ya Malikel Mülk” zikrini okuyup dua ederse, Allah’u Teala’nın izniyle isteği gerçekleşir.

Bu ism-i şerifi hergün okumayı vird edinen kimse çalıştığı yerde devlet veya özelde de olsa makamı ve rütbesi artar. Vazife ve memuriyette sürekli olarak kalır. Mal ve mülkü çoğalır. Şeref ve itibarı yükselir.

Cevşen 31. Bölüm

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün