DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 5. isim Anlamı, Fazileti ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 5. isim “Yâ Hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaihi.” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve Esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 5. isim “Yâ Hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaihi.” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve Esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 5. isim Anlamı ve Havasları

“Yâ Hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaihi.”

Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerif de «El Hayy»dir. Diri olan demektir.

Anlamı:

Ey ezelî ve ebedî Hayy (diri) olan Alla-hım! Tasarruf at mülkünde hayatının devamlılığına sınır yok. Hayatının sonsuzluğuna nihayet yok. Bütün kemal vasıflarla diri olan bilginsin. Vücudu kerimine zeval ve intikal ânz olmaz. Hayatının miktarı zamandan ve imkân sınırından müstağni olan mutlak dirisin.

Fazileti, Havassı ve Esrarı:

Bir kimse gayet hasta olsa ve hastalığına ilâç tesir etmese; bu şerefli ismi bir çini çanağa veya bir alaylı kâseye misk ve zağferanla yazıp ve nöbet şekeriyle karıştırıp hastaya içirseler şifa bulur.

Her kim bu şerefli ismi devamlı okusa ömrü uzun olur.

Cenâb-ı Şeyhül Ekber (K.S.) Hazretleri buyururki:

Bir kimse hasta olup ilaç dan aciz kaldığında bu şerefli ismi bir kâseye 18 kere yazıp ve şeker şerbeti ile ezerek hastaya içirseler, Allah’ın izniyle şifa bulur. Bu ism-i şerif çok çeşitli hastalıklara şifadır, nice dertlere devadır.

Bir kimse günde 300 kere bu ism-i şerifi zikir etse; ömründe hasta olmaz. Ve kalb hastalığına da devadır. Hatta Yunus (A.S.)’in kavminin kalblerinde olan şekavet marazı (Peygambere, Allah’a isyan hastalığı) bu şerefli ismin hürmetine izâle olup şekavetden saadete tebdil oldu.

Bu şerefli isme (duaya) devam edenin ömrü uzun olur ve mesnedinde sânı sıfat bulur.

Bir kimsenin kalbi ölü olsa; Allah’a olan ibadetinde mahsul hasıl olmaz. Ve sadrında şeytanın vesvesesinden huzursuz olur. Yani kalb ölü olunca yalnız vücutda olan hareketi yavaşlar. O hareket ile namaz kılsa namazını bilmez. Kıraat etse kıraatini bilmez. Hâsılı ibadetin lezzetini bulamayan ölü kalbin sahibi her gün günde 70 kere olmak üzere 40 gün bu ism-i şerifi ve arkasından iki kere Sure-i Nas’ı okusa; Allah Teâlâ kudretiyle o ölü kalbi ihya eder (diriltir.)

Bir kimse insanlardan uzlet ederek halvetinde 3 ay bu ism-i şerifi günde 10.000 kere zikir etse; (okusa) üçüncü ayın sonunda âlem-i gaybdan bir şahıs zuhur eder. Bir kadeh şerbet verir. O şerbeti içince o kimsenin kalbi nur ile pür nur olup Levh-i Mahfuz gibi olur. Yalnız unutulmamalıdır ki; hayvandan çıkan gıdalardan perhiz etmesi; yemesinin, içmesinin ve meskeninin haramdan olmaması, Halvete üstad-ı kâmil eliyle girmesi, eğer mübtedi (işin başlangıcında) ise kendi aklı ile şürû etmemesi, bunlara ihtimam göstermesi, yasaklardan ictinab etmesi (sakınması) 3 aylık halvetin şartlarındandır.

Eğer bir kimse zayıf ve hasta olsa da sebebi bilinmese ve tedavi etmek kolay olmasa; bu şerefli ismi çini çanak üstüne misk ve zağferanla yazıp şeker suyu ile ezmeli ve o su ile hasta yüzünü yıkamalıdır. Ve de içmelidir. Allah Tealâ’nın inayetiyle sıhhat ve şifa bulur..

Her kim ki; sıhhatli iken içse; hiç hasta olmaz. Ama okunurken ve içerken inançlı olmalıdır. Bu şerefli ismin berekâtına ömrü uzun.

Günü: Pazartesi

Gecesi: Salı

Ulvi Meleği: Zabtaile

Süfli Meleği: Kuvutaşin

Buhuru: Kilnih

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştiren

“Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün