DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 4. isim Anlamı, Fazileti ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 4. isim “Yâ Rahmane külli şey'in ve rahimehü.” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve Esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 4. isim “Yâ Rahmane külli şey’in ve rahimehü.” duası ve zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 4. isim Anlamı ve Havasları

“Yâ Rahmane külli şey’in ve rahimehü.”

Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerif de «Er Rahman» dır. Yani mü’min-kâfir ayırt etmeden çokça merhamet eden demektir.

Anlamı:

Ey merhamet edicilerin merhamet edicisi olan Allah’ım! öyle merhamet edicisin ki; Tecelliyi celâli ulûhiyetin satvati heybetinden velhü hayran olan bütün abid kullarına ve eşyai efride tecelliyi cemâl rahmetinin feyz âsânıyle bila garazin vela ivazın mübalağa ile merhamet ve şefkat edicisin.

Fazileti, Havassı ve Esrarı:

Bir kimse zalim ve mütekebbir olsa da onun zulüm ve tekebbürlüğünün gitmesi istenilse bu şerefli ismi beyaz ipek üzerine misk ve zağferanla yazıp o mütekebbir ve zalimin kendi adını ve anasının adını da beraber yazmalı ve o kişinin yattığı yere gömmelidir. Fakat gömdüğü yer temiz olmalıdır. Eğer temiz olmazsa o kişinin ölmesinden korkulur. Böyle yapınca o kişinin yaramaz kötü huylan gidip iyi huyları hasıl olur inşaallah

Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

Bu şerefli ismin havass ve esrarı iki vecih üzeredir.

  • Birincisi: Bir kimse gaddar, zalim ve halka zulüm ve cevrü cefa edici olsa; o kimsenin kendi ismini, anasının ismini bir ipek üzerine misk ve zağferanla yazıp o kimsenin her zaman sakin olduğu mekânına gömmeli ve bu şerefli ismi (duayı) günde 298 kere ıslahı niyetine okumalıdır. Islah olur. Bu ismi okumaya devam eden de ruhamadan olup halka şefkat ve merhamet eder.
  • İkincisi: Bir kimse riyazât-ı kâmile ile halvete girip hayvani gıdalardan perhiz ederek savm-ı siva ile bu şerefli ismi okumağa devam ederse Allah Teâlânın inayeti ile bilkuvve müstead olduğu âsân nefeser Rahman bilfül zuhura gelir. Ve nice harikulade haller zuhur eder.

Günü: Cumartesi

Gecesi: Salı

Ulvi Meleği: Zağtaile

Süfli Meleği: Kayatişin

Buhuru (tütsü): Zağferan

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştiren

“Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün