DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 3. isim Anlamı, Fazileti ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 3. isim “Yâ Allah'ül mahmudü fi külli fialihi.” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve Esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 3. isim “Yâ Allah’ül mahmudü fi külli fialihi.” duası anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 3. isim Anlamı ve Havasları

“Yâ Allah’ül mahmudü fi külli fialihi.”

Esmai ilâhiyeyi Zâti’yeden bir ismi şerif de «Ya Allah» dır. Bu Esmai Erbainin (40 ismin) zikrinde her ismin basma harfi nida konulmuştur.

Yâni «Ya» ile başlanılmıştır. Manâ bakımından Allah ism-i şerifi öbür isimlerin hepsini içerisine alır. Öbür isimlerde bu cem etme, (toplama durumu) yoktur. Harf-i nida, izhar-ı sadâ ve çağırmaktır. Ya falan! diye nida etmek gibi..

Anlamı:

Ey iyilikle vasf olunmuş ve övülmüş olan Allahım! Ezelî ve ebedî olarak bütün işlerin şaibe-i zemmden (ayıplanacak, yerilecek durumdan) masun olup 18.000 âlemde belki nice 100.000 âlem içinde, âlem-i afak ve enfüsde zuhur eden efâl-i ulûhiyetin Mahbub ve mer-gub olarak övülmüş ve övülmektedir.

Fazileti, Havassı ve Esrarı:

Eğer bir kimse Cuma günü gusül etse ve temiz elbise giyerek erken saatda camiye gitse; cemaatle namaz kıldıktan sonra camii içinde bir halvet yerde 200 kere okusa. Her ne niyet ve dilekde bulunmuşsa elbet-de o dileği hasıl olur. Eğer yağmur yağdırmak, zelzele kılmak ve yel esdirmek ve buna benzer ne varsa hepsi olur. Allah Teâlâ’nın inayetiyle…

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

  • Bir kimse bu şerefli ismi günde 66 kez zikir etse; Allah Teâlâ’nın emri gereğince çirkin ahlâkı güzel ahlâka tebdil olur ve övülen, beğenilen işlerde bulunur.
  • Bir kimse temiz bir mekânda temiz giyecek giymiş olduğu halde temiz yiyecek, içecekle kâmil bir riyazetde olarak halvet edip asla bir kimse ile konuşmayarak bu ismin zikri ile meşgul olsa; o kimse bir haftada tabakat-ı arz’ın acaip sırlarına muttali olur.

İkinci hafta semâların acaib sırları zahir olur. Ki; bunlar âlem-i mülk esrarındandır.

Üçüncü hafta âlem-i melekutu arz’ın, Dördüncü hafta âlem-i melekutu âlâ ve semâvât-ı âlânın acaib sırlan zahir olur.

Erbain (40 gün) tamam olunca tasarrufu mevcudat îdâ’ olunur. (Mevcudata geçici olarak sahib olma durumu kendisine verilir) diye beyan olunmuştur.

Bu durum Mürşid-i Kâmil marifetiyle meydana gelir. Ve bu erbain (40 gün) içinde bir kimse ile konuşsa; bu keşfin zuhuruna perde olur. Keza meskende, giyecekde ve aldığı gıdada şa-ibei haram ve şüphe olsa; yine bu istenilen, arzu edilen şeyler husule gelmez. Eğer bu mâniler (engeller) olmazsa Allah’ın inayetiyle matlub (taleb olunan) hasıl olur.

  • Eğer bir kimse namaz vaktinde güzelce abdest alıp temiz giyecek giyerek camiye gitse ve namazdan sonra 200 kere bu şerefli ismi okusa; eğer gökden güneşin ışığını indirmek dilese ve yıldırım şakıyıp yerin yarılmasını dilese dileği hasıl olur. Ama itikat ile dürüst okumalıdır. Hiç tekebbürlük etmemeli ve kin tutmamalıdır. Eğer böyle olmazsa korku vardır.

Günü: Cuma

Gecesi: Çarşamba

Ulvi Meleği: Tegaile

Süfli Meleği: Zelhatişm

Buhuru: Udinindi

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştiren

“Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye Nedir?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün