Esmaül Hüsna

El-Mâni Esmasının Zikri, Faziletleri ve Faydaları

El-Mâni

El-Mâni: Bir şeyin olmasını istemediği zaman o şeyin meydana gelmesine müsaade etmeyen, mani olan, koruyucu sebepleri yaratan ve istemediği zararları önleyen, def eden,  istediğini engelleyen.

El-Mâni esmasının zikri 161 adettir. Zikir saati  Güneş, zikir günü Pazar’dır.

El-Mâni ism-i şerifinin anlamı: Kötülüklere engel olan, dilemediği şeylerin olmasına izin vermeyen, istediği şeye engel olan, engelleyen, koruyan, kurtaran, yardım eden, mani olan anlamlarına gelmektedir.

El-Mâni esmasının ebced değeri, zikir sayısı;

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 161
Zikir günü ; Pazar
Zikir saati ; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası)

El-Mâni : المانع
Yâ Mani : يَا مَن۪يعُ

 

El-Mâni isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:

Günde 161 kere “Ya Mâni” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimse bilinen veya bilinmeyen her türlü afet, tehlike, maddi ve manevi zararlardan korunur.

Ebced değerine göre her gün 161 kere “Ya Mâni” ism-i şerifinin zikriyle meşgul olan kimse, yolculukta ve evinde iken her türlü tehlikeye karşı korunur. Cenab-ı Hakkın himayesine girer.

Eşi ile arasında dargınlık, veya anlaşma olmayan kimse, uyumadan önce “Ya Mâni celle calâlühû” ism-i şerifin zikrine devam ederse, eşlerin arası düzelir, dirlik içinde yaşar. Hanımı ile kocası arasındaki dargınlıklar gider.

El-Mani esmasının zulmü önleyici etkisi vardır. Zalimlerin şerlerinden Allah’a sığınılıp, dua edildiğinde Allah’ın izniyle zalimin zulmünden kurtulur.

Yolculuk sırasında “Ya Mani” ism-i şerifi okunursa her türlü bela ve kazalardan korunur.

 
Cevşenül Kebirden Bir bölüm

9

Ve es’elüke biesmâike
Yâ Mâni’
Yâ Dâfi’
Yâ Nâfi’
Yâ Sami’
Yâ Râfi’
Yâ Sâni’
Yâ Şâfi’
Yâ Cami’
Yâ Vâsi’
Yâ Mûsi’

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

ALLAH’IM! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, sana  yalvarıyorum:

  1. Ey vermek istemediği şeyi engelleyen Mâni’,
  2. Ey istediği şeyden istediği şeyi defedip uzaklaştıran Dâfi’
  3. Ey faydalı şeyleri yaratan ve istediğine istediği gibi veren Nâfi’,
  4. Ey her şeyi işiten Sâmi’,
  5. Ey her türlü yüceliğe sahip olup istediğini yükselten Râfi’,
  6. Ey her şeyi sanatlı yaratan Sâni’,
  7. Ey istediğine şefaat edip, istediğinin de şefaatini kabul eden Şâfi’,
  8. Ey bütün iyilik ve güzellikleri kendinde cem eden, haşirde bütün mahlûkatı huzurunda toplayan Câmi’,
  9. Ey her şeyi kuşatan Vâsi’,
  10. Ey her türlü genişliğe sahip ve istediği şeyi istediği kadar genişleten Mûsi’ Rabbimiz,

9. Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

 

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu