İslam Alimleri

İmam-ı Şâfii Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

Şafii Mezhebi’nin kurucusu, 4 büyük mezhep imamlarındanve âlimden biri olan İmam- Şafii kimdir? Kısaca hayatı ve Eserleri

Şâfii Mezhebi’nin kurucusu, İslam’da 4 büyük mezhep imamlarından ve âlimden biri olan İmam- Şâfii kimdir? Kısaca hayatı ve Eserleri

Kısaca Şafi mezhebinin kurucusu İmam-ı Şâfii Kimdir? Kısaca Hayatı ve eğitimi, doğumu ve vefatı? Bilinen eserleri nelerdir?

Tüm Müslümanlara doğru yolu gösteren ve Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dinini değişmeden ve bozulmadan öğrenmemize önderlik eden, dört büyük âlimden biri olan İmam-ı Şafii kısaca hayatı ve eserleri

İmam Şâfii Kimdir?

İmam-i Sâfii fıkhî alandaki büyük mezheplerden Şafiî Mezhebi’nin kurucusudur.

İmam Şafiî, 767 yılında Gazze’de doğmuş, 20 Ocak 820 yılında 54 yaşında iken Fustat’ta vefat etmiştir. Fustat, Mısır’ın başkenti Kahire’nin tarihteki eski adıdır. Kabri, Kurafe kabristanlığında büyük bir türbe içindedir.

İmam Şafii Kısaca Hayatı

İslam alimlerinin göz bebeği olarak nitelendirilir. Miladi 150 senesinde Filistin’de Gazze’de doğmuştur. Miladi olarak 204 senesinde Mısır’da vefat etmiştir. İmam Şafii’in gösterdiği yolda bulunanlara “Şafii” denir.

Fıkhî alandaki büyük mezheplerden Şafiî Mezhebi’nin kurucusudur. Aslen Kureyş kabilesine mensuptur. Küçük yaşlardan itibaren Mekke’de yetişmiş olan İmam Şafiî 7 yaşında Kur’an’ı ezberlemiş, on yaşında da İmam Malik’in Muvatta adlı eserini ezberlemiştir. Medine’ye giderek İmam Malik’ten fıkıh ile ilgili dersler almıştır.

Daha sonra da Irak’a gelip Ebu Hanife’nin öğrencileri ile görüştü. Onların fıkıhları hakkında bilgi sahibi oldu. Bundan ötürü önceki fikirlerinin bazılarından vazgeçti. İmam Şafii fıkhî alandaki görüşlerini Mısır’da yaymaya başlamış ve çok taraftar bulmuştur.

İmam Şafii’nin hocası kimdir?

İmam Şafii, İmam Malik İbni Enes’in ve İmam Muhammed Şeybani yoluyla İmam-ı Azam’ın talebesi oldu. İmam Şafii, İmam Ahmed İbnü Hanbel’in de hocasıdır.

Bugün ülkemizin doğu ve güneydoğu’sundaki vatandaşlarımızın bir kısmı İmam Şafiî’nin görüşleri üzerine ibâdet ederler.

İmam Şâfii Eserleri

İmam Şafii’nin birçok eseri vardır. Bunlardan bazıları, Kitabü’l-ümm ve Kitabu’r-Risale’dir. İmam Şafiî’de İslam Fıkhı’nın doğru anlaşılması, yaşanması için çalışmış ve bu meydanda eserler vermiş büyük bir İslâm âlimi’dir.

İmam Şafii’nin günümüze kadar ulaşan birçok eseri vardır. Bu eserlerinden bilinen eserleri şunlardır:

El-Ümm: Fıkıh yani İslam hukukuna dair olup, İmam Şafii’nin içtihad ederek bildirdiği meseleleri ihtiva eden bir eserdir. Yedi cilt olarak basılmıştır.

Kitab-üs-Sünen vel-Müsned: Hadis ilmine dairdir.

Er-Risale fil-Usul: Usul-i fıkha dairdir. Usul-i fıkhın kitap halinde yazıldığı ilk eserdir.

Diğer Eserleri

El-Kitab-ül Bağdadiyye, El-Mebsut, Ahkam-ül-Kur’an, İhtilaf-ül-Hadis, Müsned-üş-Şafii, El-Mevâris, El-Emali el-Kübra, El-Emali es-Sagir, Edeb-ül-Kadi, Fedail-i Kureyş, El-Eşribe, Es-Sebku ve’r-Remyü, İsbat-ün-Nübüvve, Reddi alel-Berahime

İslam’daki 4 İmam kimdir?

Dört Mezhep imamlarının isimleri; İmam-ı A’zam Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii ve İmam-ı Ahmed bin Hanbel‘dir.

Muazzam bilgileri ve İslam’a bağlılıkları, âlim şahsiyetleri nedeniyle nedeniyle, bugüne kadar İslam’ın en etkili âlimleri olarak kabul edilmektedirler.

İlgili Konular

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün