Esmaül Hüsna

EL-VASi isminin Zikri ve Faziletleri

El-Vâsi

EL-VASi; Mutlak ve hakiki Vasi, İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniş ve sonsuz olan Allah.

El-Vâsi esmasının Anlamı : Nimeti bol olan, İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş ve sonsuz olan. Sonsuz genişlik ve tahammül sahibi; lim ve ihsanı her şeyi içine alan.

Günlük okumalarda 5 vakit namazların arkasından 11 Fatiha suresini okuyup, ardından 137  kere “Ya Vasi celle celalühü” ismi şerifini okumaya devam eden kişinin, Allah rızkını artırır, ahlakını güzelleştirir, hiç bir zaman sıkıntıda bırakmaz. Ummadığı nimetlere kavuşur, duaları kabul olur.

El Vasi ismi Arapçada “genişlik, imkân, zenginlik, takat, kudret” gibi anlamlara gelen ve bu ismin kökünü teşkil eden “vüs-sea” kökü, Kurân-ı Kerîm’de daha çok Allah’ın ilim, rahmet, mağfiret ve kudretinin genişliğini vurgulayan içeriklerde kullanılmıştır

Pazartesi günü “EL-VASİ celle celalühü ” diye 137 defa zikreden ve zikretmeye devam eden kimseler  ne isterse isteğine ve dileğine kavuşur. Üzerinde gam, kasavet ve keder ağırlığı kalkar, rahata kavuşur,huzur ve mutluluk kazanır.

El-Vâsi

الواسع

Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.

El-Vâsi esmasının ebced değeri, zikir sayısı;

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 137
Zikir günü ; Pazartesi

EL-VASİ;  isminin zikri 137 adettir Günü Pazartesi dir.

Ayrıca her gün 137 kere zikreden, haset, fesat ve huzursuzluklardan huzur ve rahata kavuşur, geniş rızık elde eder.

El-Vâsi İsminin Anlamları

  • Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.
  • Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan demektir. Yarattıklarına maddî ve manevî genişlik verendir. Lutfu bol olan demektir.
  • İlim ve insanı her şeyi içine alan.
  • Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
  • Yarattıklarına maddi ve manevi genişlik verendir (el-Bakara, 2/247).

 

EL-VASİ;  isminin zikri 137 adettir Günü Pazartesi dir.

el_vasi_anlami

 

 

El-Vâsi isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:

Sağlıklı, uzunbir ömür için “Ya-Vasi” zikrine devam edilmelidir.

Her gün (137) defa “Ya-Vasi” ism-i şerifini zikreden, haset, fesat ve huzursuzluktan huzur ve rahata kavuşur, geniş rızık elde eder.

“Ya-Vasi” ism-i şerifini vird edinen kimsenin üzerindeki gam, kasavet ve keder ağırlığı  kalkar. Rahata kavuşur, huzur ve mutluluk kazanır.

Her gün 18769 kere ” Ya Vâsi celle celâlühû ” zikrine devam eden ummadığı nimetlere kavuşur. Her duası kabul olunur.el-vasi_001

Her gün “Ya Vâsi celle celâlühû” ism-i şerifini okumaya devam edenin rızkı bol olur ve zenginleşir.

5 vakit namazdan sonra 11 kere Fatiha suresini ardından da 137 kere “Ya Vâsi celle celâlühû” ism-i şerifini okumaya devam edenin rızkı artar, ahlakı güzelleşir, hiçbir zaman sıkıntıya düşmez.

“Sizin ilâhınız, ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.” (Tâ-Hâ sûresi , 98)

 

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak veren ve her başakta yüz dâne bulunan tohuma benzer, Allah dilediğine kat kat verir: zira Allah, Vasi’dir, Âlîm’dir.” (Bakara – 261)

 

 

 

 

bakara_261-el-vasi

 

Cevşen-ül Kebir’den alıntı

Ve es’elüke biesmâike
Yâ Mâni’
Yâ Dâfi’
Yâ Nâfi’
Yâ Sami’
Yâ Râfi’
Yâ Sâni’
Yâ Şâfi’
Yâ Cami’
Yâ Vâsi’
Yâ Mûsi’
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (yalvarıyorum),
Ey (istemediği şeye) engel olan,
Ey (zararlı şeyleri ve engelleri) defeden,
Ey yücelten,
Ey (her şeyi) sanatla yaratan,
Ey menfaat ve fayda veren,
Ey (bütün) sesleri işiten,
Ey (istediğini istediği şekilde) toplayan yapılan şefaati kabul eden),
Ey (rahmeti) geniş olan,
Ey (başkalarına rahmet ve nimetini) genişletip bollaştıran!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rab”im!
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok. Eman ver bize. Bizi cehennemden kurtar.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu