Esmaül Hüsna

El-Vâsi ismi Anlamı, Zikri ve Fazileti

İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniş ve sonsuz olan El-Vâsi Esmasının Anlamı, Zikir adedi, Ebced değeri, Zikrinin Fazileti ve faydaları

El-Vâsi Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan ya Vâsi ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniş ve sonsuz olan, Allah’ın en güzel isimleri Esmaül Hüsna olan 99 ism-i şerifinden Vâsi esması kaç kez okunmalı? Vâsi esması nasıl çekilir veya nasıl okunur? Vâsi kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Ya Vâsi kaç defa çekilmeli? Kâfi kelime anlamı ne demek? Faziletleri ve sırları nedir? Ya Vâsi Esması Türkçe Anlamı ve Zikrinin Fazileti

El-Vâsi

Mutlak ve hakiki Vasi olan, ilmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniş ve sonsuz olan Allah.

El Vasi ismi Arapça’da “genişlik, imkân, zenginlik, takat, kudret” gibi anlamlara gelen ve bu ismin kökünü teşkil eden “vüs-sea” kökü, Kurân-ı Kerîm’de daha çok Allah’ın ilim, rahmet, mağfiret ve kudretinin genişliğini vurgulayan içeriklerde kullanılmıştır

El-Vâsi Esması Anlamı

Allah’ın 99 ismi Esmaül Hüsna isimlerinden, nimeti bol olan, İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş ve sonsuz olan, sonsuz genişlik ve tahammül sahibi; ilim ve ihsanı her şeyi içine alan anlamlarına gelir.

Günlük okumalarda 5 vakit namazların arkasından 11 Fatiha suresini okuyup, ardından 137  kere “Ya Vasi celle celalühü” ismi şerifini okumaya devam eden kişinin, Allah rızkını artırır, ahlakını güzelleştirir, hiç bir zaman sıkıntıda bırakmaz. Ummadığı nimetlere kavuşur, duaları kabul olur.

El-Vâsi esmasınn zikir adedi ve ebced değeri 137 adettir Zikir Günü Pazartesi dir.

Pazartesi günü “EL-VASİ celle celalühü ” diye 137 defa zikreden ve zikretmeye devam eden kimseler  ne isterse isteğine ve dileğine kavuşur. Üzerinde gam, kasavet ve keder ağırlığı kalkar, rahata kavuşur,huzur ve mutluluk kazanır.

Arapça Yazılışı 

El-Vâsi: الواسع

Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 137
Zikir günü ; Pazartesi

Ayrıca her gün 137 kere zikreden, haset, fesat ve huzursuzluklardan huzur ve rahata kavuşur, geniş rızık elde eder.

El-Vâsi İsminin Anlamları

  • Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.
  • Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan demektir. Yarattıklarına maddî ve manevî genişlik verendir. Lutfu bol olan demektir.
  • İlim ve insanı her şeyi içine alan.
  • Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
  • Yarattıklarına maddi ve manevi genişlik verendir (el-Bakara, 2/247).

el_vasi_anlami

Özellikleri, Fazileti ve Sırları, Faydaları:

Sağlıklı, uzun bir ömür için “Ya-Vasi” zikrine devam edilmelidir.

Her gün 137 defa “Ya-Vasi” ism-i şerifini zikreden, haset, fesat ve huzursuzluktan huzur ve rahata kavuşur, geniş rızık elde eder.

“Ya-Vasi” ism-i şerifini vird edinen kimsenin üzerindeki gam, kasavet ve keder ağırlığı  kalkar. Rahata kavuşur, huzur ve mutluluk kazanır.

El Vâsi Esmaül Hüsna Hat

Her gün 18769 kere “Ya Vâsi celle celâlühû” zikrine devam eden ummadığı nimetlere kavuşur. Her duası kabul olunur.

Her gün “Ya Vâsi celle celâlühû” ism-i şerifini okumaya devam edenin rızkı bol olur ve zenginleşir.

5 vakit namazdan sonra 11 kere Fatiha suresini ardından da 137 kere “Ya Vâsi celle celâlühû” ism-i şerifini okumaya devam edenin rızkı artar, ahlakı güzelleşir, hiçbir zaman sıkıntıya düşmez.

“Sizin ilâhınız, ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.” (Tâ-Hâ sûresi , 98)

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak veren ve her başakta yüz dâne bulunan tohuma benzer, Allah dilediğine kat kat verir: zira Allah, Vasi’dir, Âlîm’dir.” (Bakara – 261)

Cevşen 9. Bölüm

Cevşen-ül Kebir

9. Bölüm

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Mâni’
Yâ Dâfi’
Yâ Nâfi’
Yâ Sami’
Yâ Râfi’
Yâ Sâni’
Yâ Şâfi’
Yâ Cami’
Yâ Vâsi’
Yâ Mûsi’

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (yalvarıyorum),
Ey (istemediği şeye) engel olan,
Ey (zararlı şeyleri ve engelleri) defeden,
Ey yücelten,
Ey (her şeyi) sanatla yaratan,
Ey menfaat ve fayda veren,
Ey (bütün) sesleri işiten,
Ey (istediğini istediği şekilde) toplayan yapılan şefaati kabul eden),
Ey (rahmeti) geniş olan,
Ey (başkalarına rahmet ve nimetini) genişletip bollaştıran!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rab”im!
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok. Eman ver bize. Bizi cehennemden kurtar.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir;

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün