Kuran-ı KerimNamaz

Humeze Suresi

Humeze Suresi

Humeze Suresi Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir.

Mekke’de indirildiği rivayet edilen bu sure dokuz ayetten oluşmaktadır. Bu sure, adını ‘’bir kimseyi çekiştirmek, birini başka bir kişiye kötülemek ve bunu huy edinmek’’ anlamına gelen ve surenin ilk ayetinde yer alan (Hümeze) kelimesinden almaktadır. Hümeze suresi nüzul sırasına göre (32) otuz ikinci sırada yer almakta olup Kur’an’daki sırası (104) yüz dörttür.

Bu surenin indirilmesine vasıl olan olay rivayet olunduğu üzere Ümeyye İbn Halef’in Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘e zarar vermek maksadıyla onu çekiştirip alay etmiştir. Bu durumun üzerine Allah-u Teala Hümeze Suresini indirmiştir. Bu sure temel olarak ahlak ve edep konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Surede; insanların arkasından konuşmanın; kötü laf söylemenin; hal, hareket durumları ile ilgili alay edenlerin halinden; bu duruma düşmenin ve bu durumun ne kadar kötü olduğundan; dünya halinin ve edinilen servetin geçici olduğundan bahsedilmiştir. Hümeze suresi ile insanlara; başkalarının arkasından konuşmanın, çekiştirmenin kötü şeyler olduğu bildirilmiş ve islam dininin bu ahlaksızlıkları yasakladığı bildirilmiştir. Bu sure ile malın ve servetin ne kadar değersiz ve geçici olduğu da söylenmiştir.

Humeze Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Veylül li külli hümezetil lümezeh
2- Ellezıcemea malev ve addedeh
3- Yahsebü enne malehu ahledeh
4- Kella le yümbezenne fil hutameh
5- Ve ma edrake mel hutameh
6- Narullahil mukadeh
7- Elleti tettaliu alel ef’ideh
8- İnneha aleyhim mü’sadeh
9- Fi amedim mümeddedeh

Humeze Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe
2- Ve bir mal toplayıp hep onu sayana!
3- Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
4- Hayır, andolsun ki, o Hutame’ye (cehenneme) atılacaktır!
5- Bildin mi Hutame nedir?
6- Allah’ın, tutuşturulmuş ateşidir
7- Ki, gönüllerin ta üstüne çıkar!
8- O (ateş), onların üstüne kapatılacaktır mutlaka,
9- Uzatılmış sütunlar içinde olarak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu