Osmanlı Tarihi

Fatih Sultan Mehmed Kimdir? Kısaca Hayatı

İstanbul Fatihi II. Mehmet, 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Kimdir? Kısaca Hayatı. Hükümdarlık dönemi, kişiliği, ailesi ve sözleri

İstanbul Fatihi II. Mehmet, 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Kimdir? Kısaca Hayatı ve biyografisi. Fatih Sultan Mehmet Eserleri. Hükümdarlık dönemi, kişiliği, ailesi, sözleri

Fatih Sultan Mehmet ne zaman ve nerede doğdu? Ne zaman, kaç yaşında ve nasıl vefat etti? Fatih’in kaç çocuğu vardır? Çocuklarının isimleri nelerdir?

Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmet) Kimdir?

Yedinci (7.) Osmanlı padişahı olan II. Mehmet, II. Murat ( Hüdavendigar)’ın Candaroğlu Hatice Alime Hüma Hatun’dan olma oğludur. 30 Mart 1432’de (27 Receb 835) Edirne’de dünyaya gelmiş, 3 Mayıs 1481 (4 Rebîülevvel 886) tarihinde Anadolu’ya doğru yeni bir sefere çıktığı sırada Gebze yakınlarında Hünkar çayırındaki ordugahında 49 yaşında hayatını kaybetmiştir.

II. Mehmet, 7. Osmanlı Padişahı olarak Ağustos 1444 – Eylül 1446 tarihleri arasında I. dönem hüküm sürmüş, 3 Şubat 1451 – 3 Mayıs 1481 arasında II. dönem hükümdarlık yapmıştır.

1444 ve 1451 yıllarında iki kez tahta çıkmış olup toplamda 31 yıllık saltanatı vardır.

Fatih Sultan Mehmet’ten önce gelen Osmanlı Padişahı II. Murad, sonra gelen padişah ise II. Bayezid’dır.

II. Mehmet dönemi Vezirleri ve Sadrazamları

Çandarlı Halil Paşa, 1439-1453 tarihleri arasında Osmanlı Devletinde sadrazamlık yapmış, Fatih Sultan Mehmet’in veziridir.

Fatih Sultan Mehmed saltanatında sadrazamlık yapmış Çandarlı Halil Paşa dışında Osmanlı devlet adamları ise sırasıyla Zağanos Paşa, Veli Mahmud Paşa, Rum Mehmed Paşa, İshak Paşa, Veli Mahmud Paşa, Gedik Ahmed Paşa, Hoca Sinan Paşa, Karamanlı Mehmed Paşa’dır.

Babası

30 Mart 1432’de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne’de dünyaya gelen Fatih Sultan Mehmed’in Babası II. Murad, annesi Hüma Hatun’dur.

Fatih Sultan Mehmed’den önce gelen padişah babası II. Murad, sonra gelen Padişah ise II. Bayezid’dır.

Eşleri

Emine Gülbahar Hatun, Gülşah Hatun, Hatice Hatun, Sitti Mükrime Hatun, Çiçek Hatun

Çocukları;

I. Bayezid, Şehzade Mustafa, Cem Sultan, Gevherhan Sultan. (Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet’in torunudur.)

fatih-300x356
Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet)

Kısaca Hayatı

12 yaşında Manisa’ya sancağa gönderildi. II. Murat küçük yaşta ölen şehzadesinin acısıyla inzivaya çekilerek tahtı kendi isteğiyle şehzade Mehmet’e bıraktı.

Osmanlı tahtında 12 yaşında bir şehzadenin olması haçlıların iştahını kabarttı. Haçlılar 1444 yılında Osmanlı topraklarına saldırdı. Bunun üzerine kimi rivayetlere göre Şehzade Mehmet’in babasına yazdığı, aslında vezir azam tarafından kaleme alınan mektup üzerine Sultan II. Murat yeniden tahta geçti.

Sultan II. Murat’a Yazdığı Mektup

Söz konusu mektubun akıllarda yer eden ünlü cümlesi; “Eğer padişah sen isen gel tahtına geç, yok eğer padişah ben isem sana emrediyorum gel ordunun başına geç.”

Bu sözler üzerine ikinci kez tahta geçen Sultan Murat haçlılara karşı Varna Kuşatması’nı başlatır ve Osmanlı tarihinde imzalanıp yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma olan Edirne Segedin Antlaşması iptal olur.

Sultan İkinci Murat’ın 1541 yılında vefatı üzerine Şehzade İkinci Mehmet ikinci kez tahta geçer. 19 yaşında ikinci kez tahta geçen Sultan Mehmet Han’ın amacı Osmanlı toprakları arasında kangren olan Bizans İmparatorluğu’nu yok etmektir. Bu amaç uğruna daha evvel Yıldırım Bayazıt’ın yaptırdığı Anadolu Hisarı’nın (Güzelce Hisarı) karşısına Rumeli Hisarı’nı (Boğazkesen Hisarı) yaptırarak boğazdan Bizans’a gelebilecek yardımları önledi.

Rumeli hisarının planı bizzat Sultan Mehmet tarafından çizilmiştir. Vezirlerin dahi sırtında taş taşımasıyla yapılmış olan hisarın inşası sırasında Bizans İmparatoru Sultan Mehmet’e elçi göndererek kendi toprakları üzerine kale yapmanın ahde vefaya yakışmadığını söyler.

Sultan Mehmet’in elçiye cevabı nettir. “Var git kralına söyle, O, rahmetli babam zamanında ahdi çok kereler bozmuştu, arada ahid mi kaldı ki vefadan bahseder. Toprak elçi göndermekle korunmaz. Bu topraklar onunsa gelsin kurtarsın; aksi halde hisarımı yaparım” diyerek niyetini belli etmiştir.

İstanbul’un fethi için çocukluğundan beri ilim ve fen öğrenen Sultan Mehmet Han bu kuşatma sırasında kullanılan topların soğutulması için zeytin yağı kullanmıştır. Havan topunun balistik hesaplarını yaparak dik mermi yollu ateşli silahının mucidi olarak bir kez daha tarihe adını yazdırmıştır.

fatih-sultan-mehmet_003

İstanbul’un Fethi’yle birlikte Ayasofya Kilisesi’ni camiye çevirterek burasının daima cami kalmasını yazılı olarak ecdadına vasiyet etmiştir.

Orta Çağ Kapatan, Yeni çağı Açan Fatih

29 Mayıs 1453’te gerçekleşen İstanbul’un Fethi ile Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başlamıştır. Böyle anılmasının sebebi topun kullanılmaya başlaması üzerine dere beylik [toprak ağalığı] sisteminin yıkılması ve büyük krallıkların daha güçlü hale gelmesidir.

Dünya milletlerine korku salan başarılı İstanbul’un Fethi ile Sultan Mehmet Han artık gözünü Avrupa’ya dikti. Hedef Kızıl Elma’dır. (Türk bayrağını ulaştırmak istenen son toprak parçası.) Bu sebepledir ki 1481 yılında öldüğünde Hıristiyan dünyası haftalarca şenlikler düzenleyip halka yemek ziyafetleri sunmuştur.

8. Osmanlı padişahı II. Bayazıt’ın (sofu padişah) babasıdır.

Fatih Sultan Mehmet Hangi dilleri biliyordu?

Ana dili Türkçe’den başka Yunanca, Arapça, Latince, Farsça ve İbranice dillerini tercüme yapacak kadar iyi konuşurdu. Ayrıca matematik ve geometri konusunda da oldukça bilgilidir. Avni mahlası ile Allah aşkını dile getirdiği şiirler yazmıştır.

Fatih Sultan Mehmed Türbesi / Istanbul Fatih Camii
Fatih Sultan Mehmed Türbesi / Istanbul Fatih Camii

Türbesi İstanbul Fatih Cami yanındadır.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi (1451-1481)

Fatih Sultan Mehmet dönemin yükselme çağındaki Osmanlı, İstanbul’u fethetti. Balkanlar’daki sınırlarını genişletti. Anadolu’nun siyasi birliğini kurdu. Ticaret yollarını denetim altına aldı. İslam dünyasının liderliğini ele geçirdi. Karadeniz, Ege ve Akdeniz’e egemen oldu. Askeri, siyasi ve ekonomik yönden dönemin en güçlü devleti haline geldi. Siyasi ve ekonomik sorunlarını kendi görüşleri doğrultusunda çözdü. Başka devletlerle görüş birliği içinde olma ve onların desteğini sağlama gereği duymadı.

İstanbul, jeopolitik öneminden dolayı daha önce birçok kez kuşatılmış; fakat coğrafi konumu savunmaya elverişli olduğu için alınamamıştı. Bu dönemde ise Bizans, askeri ve siyasi yönden zayıflamıştı. Avrupa’dan gelebilecek ciddi bir tehlike yoktu. Varna ve II. Kosova savaşlarıyla Batı’nın cesareti kırılmıştı. Papa’nın siyasal gücünün zayıflığı da bir avantajdı.

Fatih Sultan Mehmet (I. Mehmed) Dönemi gerçekleşen olaylar

  • İstanbul Fethedildi.
  • Anadolu’yu bir yönetim altında birleştirildi.
  • Karadeniz ticaret yoluna hakim oldu.

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün