İslamİslam Tarihi

İslamiyetin Doğuşu

İslamiyetin doğuşu ve yayılışı, cahiliye dönemi ve sonrası, Hz. Paygamber dönemi, bu dönemde yaşanan olaylar, savaşlar. Dört halife dönemi, İslam dini doğuşu ve yayılışı hakkında bilgiler

İslamiyetin doğuşu ve yayılışı, cahiliye dönemi ve sonrası, Hz. Peygamber dönemi, ilk iman edenler, bu dönemde yaşanan olaylar, savaşlar. Dört halife dönemi, İslam dini doğuşu ve yayılışı hakkında bilgiler

İslâm Târihi ve İslamiyetin Doğuşu

Din olarak İslâmiyet’in Hazret-i Muhammed (S.a.s)’e O’nun tarafından da insanlara bildirilmesi 23 hicri senede tamamlanmıştır. Peygamberimize 610 yılında Mekke’de Hira Dağındaki mağarada gelen ilk vahiyle bildirilen ayet-i kerîmeler, Kur’ân-ı Kerîm’in İkra’Sûresi’nin ilk beş ayetleridir.

Bu sûrede meâlen; “Ey Muhammed (S.a.s), seni yaratan Rabbinin adı ile oku! O, insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku, Allah büyük kerem (iyilik) sâhibidir. O, kalemle öğretir, insana bilmediklerini öğretir.” buyruldu.

En son nazil olan Sure

En son gelen süre de Nasr Sûresi’dir.

Bu sûrede de meâlen; “Allah’ın yardımı ve zafer günü gelip insanların, Allah’ın dînine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et! O’ndan af dile! Çünkü O, tövbeleri dâimâ kabul eder.” buyrulmaktadır.

Bu ilk ve son gelen âyetler arasında, 23 seneye yakın zamanda bildirilen ve Kur’ân-ı kerîmde mevcut bulunan bütün âyet-i kerîmeler ile İslâmiyet insanlara dünyâ ve âhiret nizâmı olarak bildirilmiş, geçmiş ümmetlerden ve gelecekteki olacaklardan çeşitli bilgiler ve misaller verilerek bütün insanlardan dünyâ hayatlarında İslâmiyet’e tâbi olmaları istenmiştir.

Veda Hutbesi

Peygamber efendimizin son haclarında deve üstünde 124.000 kadar sahabeye hitâben buyurdukları sözler de “Vedâ Hutbesi” ismiyle meşhur olmuştur. Bu hutbe ile de İslâmiyet topluca ve öz şekliyle insanlara son bir kere daha tebliğ edilmiş ve uymaları istenmiştir. Böylece İslâmiyet’in gelmesiyle bütün dinler yürürlükten kalkmış, kıyamete kadar gelecek insanlara Allahü Teâlâ’nın yanında makbul olan yegâne dînin İslâmiyet olduğu bildirilmiştir.

İslâm dîni Allahü Teâlâ tarafından Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâm’a gönderildi. Muhammed Aleyhisselâm peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Babası Abdullah’tır.

Peygamberimizin doğuşu

Hz. Peygamber, Mîlâdın 571 senesi Nisan ayının yirmisine rastlayan Rebiülevvel ayının 12. Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’de doğdu. Doğumundan evvel babasını, altı yaşındayken de annesini kaybetti.

Yirmi beş yaşındayken Hadîce-tül-Kübrâ ile evlendi. Kırk yaşındayken bütün insanlara ve cinlere peygamber olduğu bildirildi. Üç sene sonra herkesi îmâna çağırmaya başladı. Mîlâdî 622 yılında Allahü Teâlâ’nın emri ile Mekke’den Medîne’ye göç etti. Bu yolculuğuna “hicret” denir. İslâm târihinin en büyük hâdiselerinden biri olan hicret, İslâm takviminin başlangıcı olduğu gibi, ilk İslâm devletinin kuruluşunun da başlangıcıdır.

Hz. Muhammed Aleyhisselâtü vesselam bundan sonra Medîne’de İslâmiyet’i yaymaya devam etti. Mekkeli müşriklerle hicretin ikinci senesinde Bedir, üçüncü senesinde Uhud, beşinci senesinde ise Hendek gazâlarını yaptı.

Hicretin 8. senesinde Mekke fethedildi.

Bu arada Arabistan’daki uzak ve yakın pek çok kabile reisleri ve guruplar gelerek Müslüman oldular. Çeşitli beldelere ilk İslam vâlileri tâyin edildi. Böylece İslâmiyet, Arap Yarımadasının tamâmına yayılmış oldu.

Peygamber Efendimiz hicrî 11 (M. 632) senesinde Rebiül-evvel ayının on ikinci Pazartesi günü vefât etti. Vefâtında 63 yaşındaydı.

Hz. Peygamber (SAV)’e ilk iman edenler:

– Hz. Hatice (hanımı)

– Hz. Ebu Bekir (arkadaşı)

– Hz. Ali (yeğeni)

– Hz. Zeyd Bin Haris (azatlı kölesi) olmuştur.

 

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün