Osmanlı Tarihi

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520 – 1566) - Osmanlı Devleti 10. Padişahı, 75. İslam halifesidir. Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Kısaca Hayatı

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520 – 1566) – Osmanlı Devleti 10. Padişahı, 75. İslam halifesidir. Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Kısaca Hayatı, Kanuni Sultan Süleyman nasıl öldü eşi Hürrem ve çocukları kimdir? Kanuni Sultan Süleyman neler yaptı, kimlerle savaştı? Sultan Süleyman kaç yaşında tahta çıktı? Sultan Süleyman’dan sonra kim tahta çıktı?

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir?

I. Süleyman‎, Sultan Süleyman-ı Evvel; 6 Kasım 1494, Trabzon – 7 Eylül 1566, Zigetvar

Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesi ve aynı zamanda Batıda Muhteşem Süleyman, Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak da tanınan I. Süleyman,  1520’den 1566’daki ölümüne kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapmıştır.

13 kez sefere çıkan I. Süleyman, saltanatının toplam 10 yıl 1 ayını seferlerde geçirmiştir. Süleyman böylece imparatorluğun hem en uzun süre görev yapan hem en çok sefere çıkan ve de en uzun süre sefer yapan Osmanlı Sultanı olmuştur.

Kanuni Sultan Süleyman; Osmanlı Devleti’nin 10. sultanı ve İslam halifelerinin yetmiş beşincisi. Babası Yavuz Sultan Selim Han, annesi Aişe Hafsa Sultan olup, Kanuni lakabıyla meşhur oldu. Avrupalılar Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakaplarını verdiler.

kanuni-sultan-suleyman

Muhteşem Süleyman Hayatı Kısaca

10. Osmanlı Padişahı Kanunî Sultan Süleyman (I. Süleyman) 6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon’da doğdu.

Halife – İki Kutsal Caminin Hizmetkârı

I. Süleyman 1520 yılında, babası I. Selim’in ölümünün ardından tahta çıktı. Batıda Belgrad, Rodos, Boğdan ve Macaristan’ın büyük kısmını imparatorluk topraklarına kattı.

1529 yılında Viyana’yı kuşatsa da çeşitli sebeplerden ötürü bu kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Doğuda, Safevîlerle yapılan savaşlar sonrasında Orta Doğu’nun büyük kısmını ele geçirdi.

Afrika’da imparatorluğun sınırları Cezayir’e kadar uzanırken; Osmanlı Donanması ise Akdeniz’den Kızıldeniz’e kadar olan sularda hakimiyet kurmuştu.

I. Selim’den 6.557.000 km2 olarak devraldığı Osmanlı İmparatorluğu’nu, padişahlığı döneminde 14.893.000 km2’ye ulaştırmıştır.

Zigetvar Kuşatması’nın sonlanmasından bir gün önce, 7 Eylül 1566 tarihinde 71 yaşındayken hayatını kaybetti ve yerine oğlu II. Selim geçti.

Hüküm süresi ; 30 Eylül 1520 – 7 Eylül 1566 yılları arasıdır. Kanunî Sultan Süleyman’dan önce gelen padişah I. Selim, sonra gelen padişah ise oğlu II. Selim‘dir.

Sultan Süleyman’ın eşleri sırasıyla; Hürrem Sultan, Mahidevran Sultan, Gülfem Hatun, Fülane Hatun

Hürrem Sultan, Sancak beyliği veya 1520’deki tahta çıkışının ardından haremine girdiği tahmin edilen cariyelerindendir. Hürrem Sultan, 1521’de Mehmed’ı, 1522’de Mihrimah’ı, 1522 veya 1523’de Abdullah’ı, 1524’de Selim’ı, 1525’de Bayezid’ı, 1531’de Cihangir’ı dünyaya getirdi. 15 Nisan 1558’de vefat etti.

Toplam 11 çocuğu vardır, çocuklarının isimleri; Şehzade Mahmud, Şehzade Mustafa, Şehzade Murad, Şehzade Mehmed, Mihrimah Sultan, Şehzade Abdullah, Raziye Sultan, Şehzade Ahmed, II. Selim, Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

Yavuz Sultan Selim’in tek oğludur. Annesi Hafsa Sultan Kırım Hanı Mengli Giray’ın kızıdır. Kanuni Süleyman, Trabzon’da, babası orada sancakbeyi iken doğdu, Zigetvar Seferi sırasında 71 yaşında öldü. 46 yıl tahtta kaldı ki, bu Osmanlı padişahlarının en uzun saltanat süresidir.

Kanunî Sultan Süleyman, 1520’de babası Yavuz Sultan Selim’in beklenmeyen ölümü üzerine 25 yaşında tahta çıktı. Saltanatı hemen hemen hep savaşlarla geçti. 29 ağustos 1521’de Macaristan’ın en önemli kalesi, kilit noktası olan Belgrat’ı aldı. 1522’de Rodos adasını ele geçirerek buradaki Rodos şövalyeleri devletine son verdi. Almanya İmparatoru Şarlken’in eline esir düşen Fransa Kralı I. François (Fransua) nın yardım istemesi üzerine, Şarlken’e karşı savaş açtı. Mohaç’ta 2 saat içinde Macar ordusunu yok etti. Macaristan’ı haritadan sildi. Bec’i (Viyana’yı) kuşattıysa da bastıran kış üzerine 16 ekim 1529’da kuşatmayı kaldırdı.

1532’de Almanlar’dan Graz şehrini aldı. 1534’de çıktığı Irak seferinde Hamedan’ı, dünyanın en ünlü şehirlerinden biri olan Bağdat’ı aldı. Irak’ta Safevîler’in egemenliğine son verdi. Doğu Anadolu’da İran’ın elinde bulunan son toprakları Erzurum’la Van’ı ele geçirerek Türkiye’nin bugünkü doğu sınırlarını çizmiş oldu.

1536’da Korfu, Bordan (Moldavya) seferlerinden sonra düzenlediği Budin seferinde Macaristan’ın yönetim şeklini değiştirdi, bir eyalet olarak İstanbul’a bağladı. Estergon seferiyle, Macaristan’ı Almanya’nın istilasından kurtardı. 1547’de Almanya – İspanya ile yapılan barışta V. Karl (Şarlken) en ağır şartları kabul zorunda kaldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki egemenliği en yüksek noktasına çıkmıştı.

Kanuni Süleyman 1553’te üçüncü defa İran üzerine yürüdü. Karabağ’ı, Nahcıvan’ı aldı. İki yıla yakın süren bu seferden dönerken, 35 yıl içinde Osmanlı İmparatorluğu’nu iki kat genişletmiş bulunuyordu.

Estergon Zaferi

Kanunî’nin en büyük zaferlerinden biri Estergon Seferi’dir. Bir yıl süren bu seferde, Viyana ile Budin arasındaki en önemli kale olan, Türk akıncılarının bundan böyle başlıca merkezlerinden biri haline gelen Estergon, Almanlar’dan geri alındı.

Bali Paşa’nın 24 kasım 1542’de kazandığı bu büyük zafer, Macaristan’ı Alman imparatoru’ nun istilâsından kurtarmıştı. Yalnız, Almanlar’ın giriştiği o taarruzun cezasını vermek gerekiyordu. Kanunî’nin bu seferi (1543) maksadı sağladığı gibi, Macaristan’ı Osmanlı Imparatorluğu’na daha sıkı bağlarla bağladı. Bu sıralarda, 1543 yazında, Barbaros da batıdan V. Karl’a (Şarlken)e ağır darbeler vurdu, Nice’i aldı, Roma’ya 15 km. yaklaştı, Fransa’yı himayesine aldı.

19 haziran 1547’de Almanya – İspanya ile barış yapıldı; V. Karl, en ağır şartları kabul zorunda kaldı; Osmanlı devletine yıllık haraç vermeyi bile taahhüt etti. Avrupa’da Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfuzu şahikasına çıktı, Habsburglar’ın itibarı azaldı. Lehistan, Rusya, Fransa, bazan ingiltere ile Venedik, Osmanlı devletinin nüfuzuna girdiler. Venedik, Rusya ve Lehistan Osmanlılar’a yıllık vergi veriyor, Fransa, Osmanlı devletinden büyük para, silah yardımı görüyordu.

Vefatı

Kanunî Süleyman son çıktığı Zigetvar seferinde 7 Eylül 1566 tarihinde 71 yaşındayken gut hastalığı sebebiyle vefat etti. Veziriâzam (başbakan) Sokullu Mehmet Paşa, padişahın sağ kalan tek oğlu şehzade Selim (II. Selim) Belgrat’a gelinceye kadar Kanunî’nin

ölümünü ordudan sakladı. Cenazesi sonradan İstanbul’a getirilerek Süleymaniye Camisi’ndeki türbesine gömüldü. Süleyman’ın vefatının ardından yerine oğlu II. Selim geçti.

Kanunî, Osmanlı tarihinin en büyük hükümdarlarından biridir, imparatorluğu dünyanın en büyük ülkesi durumuna getirmiştir. Avrupalılar ona «Muhteşem» derler. Türkler de, hakseverliği, yaptığı kanunlardan ötürü «Kanunî» adını vermişlerdir. Kanunî Süleyman Fatih’ten sonra Osmanlılar’ın en büyük devlet, siyaset adamı, Yavuz’ dan sonra da Osmanlılar’ın yetiştirdiği en büyük asker olarak kabul edilir.

Kanunî «Muhibbî» takma adıyla şiir de yazardı.

“Halk içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” beyti pek tanınmıştır.

Kanuni’nin Mezarı / Türbesi Nerede?

28 Kasım 1566 yılında 71 yaşında vefat eden Kanuni Sultan Süleyman’ın mezarı ve türbesi Süleymaniye Camii’nde bulunmaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemindeki Faaliyetler

Kanuni Sultan Süleyman ne yaptı?

Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı Devleti’nin doğu sorunları neredeyse çözülmüştü, bu yüzden Kanuni tahta çıkar çıkmaz batıya yöneldi.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Özellikleri (1520 – 1566)

]Sultan Süleyman Osmanlı hanedanı içinde en uzun süre tahtta kalan padişahtır.

 • Baba Zünnun ve Kalender çelebi isyanları Sadrazam İbrahim Paşa tarafından bastırılmıştır.
 • 1521’de belgratı alarak 1526 da Mohaç Savaşıyla Macaristanın büyük bir kısmı alınmıştır.
 • Bunun üzerine Avusturyalılar memnun olmamışlar.Osmanlı Venediği kuşatmış ama ele geçirememişlerdir.1533 İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.

Antlaşamaya göre:

 1. Avusturya Arşüdükası Osmanlı Sadrazamına eşit sayılacaktır.(bu madde ile Avusturya Osmanlının üstün oldugunu kabul etmiştir.)
 2. Avusturya savaş tazminatı verecek idi.
 • 1535 de fransaya geçici kapütülasyonlar verildi.
 • 1565 İran ile Amasya Antlaşması imzalandı.(bu antlaşma Osmanlı ile iran arasındaki ilk antlaşmadır.)
 • 1522 Rodos adası fethedildi.
 • 1538 Barbaros Hayrettin Paşa ile PREVEZE DENİZ SAVAŞI kazanılmış Akdeniz türk gölü haline gelmiştir.
 • 1534 cezayir,1551 Trablusgarp fethedildi.
 • Barbaros Hayrettin Paşa ve Kitab-ı Bahriye adılı kitabıyla PİRİ REİS Osmanlı deniz hizmetinde görev yapmışlardır.

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta

İlgili Makaleler

5 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün