Sözler

Fatih Sultan Mehmet Sözleri ve Vecizeleri

Fatih Sultan Mehmed Sözleri. İstanbul Fatihi II. Mehmet Han'ın tarihe kazınmış unutulmaz güzel ve anlamlı, efsane sözleri

Fatih Sultan Mehmet Sözleri. İstanbul Fatihi II. Mehmet Han’ın tarihe kazınmış unutulmaz güzel ve anlamlı, efsane sözleri ve vecizeleri. Osmanlı padişahlarının unutulmaz veciz sözleri, Fatih Sultan Mehmet şiirlerinde hangi mahlasını, takma ismi kullanırdı?

Fatih’in Edebi Kişiliği

Fatih Sultan Mehmet şiirlerinde “Avni” mahlasını kullanırdı. Avni takma adıyla şiirler yazdı. Fatih’in günümüze ulaşan tek eseri Divân’dır. Eser, Avnî Divânı adı ile ilk kez 1904 yılında G. Jacob tarafından Berlin’de basılmıştır. Divân içerisinde Melîhî ve Ahmed Paşa’ya nazire olarak kaleme alınan şiirler, birçok araştırmaya konu olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet, bilime ve tarihe, edebiyata ve felsefeye, sanata özel ilgi gösteriyordu. Türkçeden başka Arapça, Farsça, Latince ve Yunanca kitaplardan oluşan özel bir kütüphanesi vardı.

  • Bilim adamlarını ve edebiyatçıları destekleyen Fatih, nesir ustası Sinan Paşa ile şair Ahmed Paşa’yı vezirliğe kadar yükseltti.
  • Ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Ali Kuşçu’nun İstanbul’da kalmasını sağladı.
  • Fatih, İtalyan ressam Gentile Bellini’yi 1479’da İstanbul’a getirterek resimlerini yaptırdı.

İstanbul’u 21 yaşında fetheden, çağ açıp kapatan Osmanlı Hükümdarı Fatih’in unutulmaz ve bilinmeyen sözleri…

Fatih Sultan Mehmet Sözleri

Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun başına geçiniz.

KanımIa yükseIecekse, Hz. Muhammed’in dini, aIın kılıçla doğrayın beni.

İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek Iazım.

Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz.

Benim kudretimin uIaştığı yerIere onIarın hayaIIeri biIe uIaşamaz.

Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni aIırım!

OnIar boğazı zincirIeyecek kadar zekiyse, biz de gemiIeri karadan yürütecek kadar deIiyiz.

Fatih’in Adaletle ilgili sözleri

Savaş herkesle, barış ancak onurlu insanlarla yapılır.

Bana dokunmayan yıIan bin yaşasın diyerek yaşattığınız yıIanIarın, bir sonraki hedefi siz oIursunuz.

İnsan AIIah’ı tanıdığı kadar insandır.

Düşmanı tanımak, tehIikeyi bertaraf etmek demektir.

Fatih Sultan Mehmet Manidar sözleri

Onlar korkularından denizi zincirleyecek kadar akıllı ise, Biz de gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz. – Fatih Sultan Mehmet

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir.

İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz.

İstanbuI’da edindiğim yerIeri, ecnebiIere satanIar AIIah’ın gazabına uğrasınIar.

Hakiki sanat muhteşem bir şehir vücuda getirmek ve halkının kalbini saadetle doldurmaktır.

“Aklı öldürürsen, Ahlak da ölür. Akıl ve Ahlak öldüğünde, millet bölünür. Kadı’yı satın aldığın gün Adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün Devlet de ölür…” Fatih Sultan Mehmet Han

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.

İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım.

Bizümle saltanat lafın idermiş ol Karamânî
Huda fursat virürse ger kara yire karam anı

Avnî (Fatih Sultan Mehmet)

(O Karaman Beyi bizimle saltanat davasının sözünü edip duruyormuş… Eğer Hüda (Allah) fırsat verirse onu kara toprağa karacağım…)

II. Mehmet Han’ın Dini Sözleri

Zaferin sırrı Hazreti Peygamber’in izini takip etmektir.

Hayatım boyunca Allah’ın emirlerinden dışarı çıkmadım. Allah’ın rızasını kazanmak için uğraştım. Tek gayem bu idi.

Şeyhim Akşemseddin hazretleri ile beraber yaptığım zikrin lezzetine dünyaları bile değişmem. Eğer şeyhim izin verseydi zikir yolunu tercih eder, saltanatı terk ederdim.

Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim.

Dünya devleti müebbet olmaz ve bu cihan-ı fanide kimse devamlı kalmaz.

Kişinin yaratılmasındaki maksat bir olan Allah’ı tanımak ve yaşandığı müddetçe O’nun dergahına yaklaşmağa çalışmaktır.

En faziletli insan küfür ve dalalet içinde bulunanlara karşı savaşandır.

Şimdiki padişah öncekilere benzemiyor

Kostantiniyye beldesi ki bağ-ı İrem ondan bir köşedir, ismi ve resmi ile illerde meşhur ve dillerde mezkurdur. Onun gibi bir menzil-i şerif ve makam-ı latif benim saltanat-ı zamanımda eyyam-ı devletimde küfür ocağı ve bağiler yatağı ve dağiler durağı olsun, layık mıdır? Niyetim ve himmetim onun üzerine çevrilmiştir.

Ol kalenin benim elimde fetholunması mukadder olmuş ise burç u baruları taşdan değil saf demirden dahi olmuş olsa, kahr u gadap ateşimle eritip mum gibi eylerim.

Padişahın bu hazırlıklarını haber alan Bizans imparatoru ile devlet ileri gelenleri Fatih’e elçiler göndererek karşılıklı ahitname yapılmasını ve şehirde kale veya kulübe yapılmamasını istediler…

Memleketimde istediğimi yapmağa kadir değil miyim? diyerek şöyle devam etti;

Gidiniz ve imparatorunuza deyiniz ki; şimdiki padişah öncekilere benzemiyor. Onların yapamadıkları şeyleri bu kolayca yapabilecektir. Onların istemedikleri şeyleri, bu isteyecek ve yapacaktır. Şimdiden sonra bu husus için gelenlerin derisi yüzülecektir.

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün