GündemYaşam

1-7 Mart 2024 Deprem Haftası Haberleri ve Etkinlik Takvimi

Deprem Haftası nedir, ne zaman kutlanır? 1-7 Mart Deprem Haftası Haberleri ve Etkinlik Takvimi, Depremle ilgili sloganlar ve Sözler

2024 Deprem Haftası nedir, ne zaman kutlanır? Deprem ne demek? 1-7 Mart Deprem Haftası Haberleri ve Etkinlik Takvimi Hakkında Tüm Bilgiler, Depremle ilgili sloganlar ve Sözler

Ülkemiz, Dünya’nın en önemli deprem bölgelerinden birisinde yer almaktadır. Türkiye sınırları içerisinde topraklarımızın % 66’sı 1’inci ve 2’inci derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. 1950’lerden günümüze kadar sadece deprem afeti nedeniyle,  yaklaşık 32.000 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

1-7 Mart Deprem Haftası

Her yıl Belirli Gün ve Haftalar kapsamında kutlanan Deprem haftası; 1 ve 7 Mart tarihleri arasında kutlanmaktadır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD Başkanlığı öncülüğünde Deprem tehlikesi ve korunma yöntemleri konularında farkındalığı arttırmak üzere tüm Türkiye’de her yıl 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve sonrasında başlatılan ve 1-7 Mart Deprem Haftasını da içine alacak şekilde devam ettirilen etkinlikler ve programlar gerçekleştirilmektedir.

Deprem Haftası’nda aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizde vatandaşlarımızın olası bir deprem afetine karşı hazırlıklı olunmasının sağlanması, depremden korunma yolları ve tedbirlerinin anlatılması, acil durum önlemleri konusunda toplumun her kesimine yönelik bireyleri bilinçlendirmek amacıyla ülkemizde her yıl 1 Mart7 Mart tarihleri arası Deprem Haftası olarak belirlenmiştir.

Türkiye yeni deprem haritası

6 Şubat 2023 sabah 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde ve yaklaşık 9 saat sonra Pazartesi günü saat 13.24’te yaşanan Elbistan’daki 7.6 büyüklüğündeki depremler birçok can kaybına ve binaların yıkılmasına neden oldu.

20 Şubat 2023 Pazartesi saat 20:04’te 6.4 ve 5.8’lik iki Hatay depremi ağır hasarlı bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu.

AFAD’tan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44.374 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye’nin yeni deprem haritası, ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkilerinin çalışmalarıyla Türkiye Deprem Tehlike haritası 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), yenilenmiş diri fay haritası ile Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 büyük deprem sonrası gündemin en çok merak edilen konuları arasına girdi. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu diri fay hatları 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek riskli yerler olduğunu ortaya koydu.

Hatay depremini bilmesiyle ünlenen Sismolog Hoogerbeets, Mart aynın ilk haftasında Ortadoğu’da yeni deprem beklentisi içerisinde olduğunu duyurdu. Hollandalı sismolog Frank Hoogerbeets’a göre Mart ayının ilk haftası kritik bir seviyede olduğunu söyledi.

“2 ve 5 Mart civarında kritik gezegen geometrisinin yakınsaması, büyük ila çok büyük sismik aktiviteye, hatta muhtemelen 3-4 Mart ve/veya 6-7 Mart civarında bir mega itme depremine neden olabilir.”

Deprem Nedir?

Deprem kelimesi en genel anlamıyla sismik dalgalar oluşturan doğal veya insan kaynaklı her türlü sismik olayı tanımlamak için kullanılır. Depremler çoğunlukla jeolojik fayların kırılmasından kaynaklandığı gibi volkanik aktivite, heyelanlar, mayın patlamaları, kırılma ve nükleer testler gibi diğer olaylardan da kaynaklanmaktadır. Bir depremin ilk kırılma noktasına merkez üssü veya odak noktası denir.

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele olarak adlandırılan, yer kabuğunda beklenmedik veya önceden zamanı bilinmeyen bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

Dünya yüzeyinde depremler, zemini sarsarak, yerinden oynatarak veya bozarak kendilerini gösterirler. Büyük bir depremin merkez üssü açık denizde olduğunda, deniz tabanı bir tsunamiye neden olacak kadar yer değiştirebilir. Depremler heyelanı da tetikleyebilir.

Depremler yer sarsıntılarının büyüklüğünü, süresini, merkezini ve saatini saptamaya yarayan sismograf ile ölçülür. Depremin şiddeti ise Moment magnitüd ölçeği ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği ile belirlenir.

Deprem Haftasının Amacı

Toplumun ve yurt genelinde yaşayan tüm insanların dikkatini deprem ve depremin etkileri, tehlikeleri, güvenli yaşam alanları konusuna çekmek, eğitimleri geliştirmek, başarılı çalışmaları ödüllendirmek, faydalı gelişmeleri yaygınlaştırmak ve depreme daha fazla hazır olunmasını sağlayacak her türlü tedbiri desteklemek amaçlanmaktadır.

Meydana gelebilecek afetlere karşı bireylere depremin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, deprem türlerini ve şiddetleri ile ilgili bilgileri, geçmişten günümüze dünyada ve Türkiye’de meydana gelen en büyük depremler hakkında bilgileri aktarmak ve büyük-küçük, genç-yaşlı toplumun her kesimini bilinçlendirmek amaçlanır.

2024 deprem haftası etkinlikleri

Türk Kızılayı tarafından olası afet zararlarını azaltmak için Kızılay şubeleri aracılığıyla yerelde kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesinin sağlanması, toplum liderleri aracılığıyla toplumda afetlere karşı hazırlıklı olma ve sosyal sorumluluk bilincini oluşturması için “toplum liderlerini teşkilatlandırma projesi afet zararlarının azaltılma programı” hayata geçirilmiştir.

Deprem Haftası Türk Kızılay Etkinlik Takvimi kapsamında ;

Özellikle ilköğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerin afet öncesi hazırlık planı yapması, deprem çantası ve deprem çantasında bulunması gerekenler, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Deprem Haftasında ilköğretim okulları ve diğer eğitim kurumları başta olmak üzere, deprem ile ilgili çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin, velilerin ve toplumun bu konu hakkında bilgilendirilmesi sağlanır.

Sosyal medya, kamusal alanlarda ve görsel medyada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bildirilen Acil Toplanma alanları hakkında bilgilendirici çalışmalar yürütülmektedir.

Ayrıca 1-7 Mart Deprem Haftası süresince, Kızılay ve AFAD öncülüğünde ‘Afete Hazır Türkiye’ eğitimleri kapsamında afete hazırlık eğitimleri, engelli bireylere ve çocuklara ilk yardım eğitimleri, yeni nesil arama ve kurtarma aracı ile araç gereç ve ekipmanları gibi kapsamlı tanıtım ve bilgilendirici çalışmalar yapılmaktadır.

Afetlere karşı güvenli yaşam hakkında temel bilgiler, depremden korunma yöntemleri, afetler ve Kızılay’ın hizmetleri konusunda farkındalık yaratılmaktadır. Bu hafta içerisinde bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Kızılay tarafından “güvenli yaşamı öğreniyorum” kitapları dağıtılmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de kaydedilen en büyük depremler

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 500 bin deprem meydana geliyor. Bu depremlerden sadece beşte biri hissedilirken yaklaşık 100’ü büyük ve küçük çapta hasara neden oluyor.

Şili Depremi 22 Mayıs 1960 (9,5 Şiddetinde)

Güney Amerika kıtası Şili’de gerçekleşmiş olan 22 Mayıs 1960’da Richter ölçeğine göre 9,5 şiddetindeki deprem, bugüne kadar ölçülmüş en büyük deprem olarak kaydedilmiştir.

Alaska Depremi 28 Mart 1964 (9,2 Şiddetinde)

ABD’nin yüzölçümü en büyük eyâleti olan Alaska’da 28 Mart 1964 tarihinde meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem, tsunamiyi tetikledi.

Türkiye’de meydana gelen en büyük depremler

  • İstanbul Depremi 1509 (7,2 Şiddetinde)

Net olarak tam tarihi bilinmeyen İstanbul depremi, 10 Eylül 1509 yılında meydana gelmiştir. Depremin büyüklüğü ve meydana gelen ağır hasar sebebiyle halk arasında Küçük Kıyamet (Kıyamet-i Suğra) olarak adlandırılmıştır. Büyüklüğünün 7,2 olduğu tahmin edilmektedir.

  • Erzincan Depremi 27 Aralık 1939 (7,9 Şiddetinde)

Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en büyük deprem olan Erzincan’da meydana gelmiştir.

Büyük Erzincan Depremi olarak bilinen 27 Aralık 1939 tarihinde meydana gelen 7,9 büyüklüğünde depremde, yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetmiş, 100 bin kişi yaralanmıştır. Yaklaşık 116 bin civarında bina yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmiştir. Erzincan depremi,

dünyada meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak sayılmaktadır.

  • Gölcük (Kocaeli) depremi 17 Ağustos 1999 (7,4 Şiddetinde)

Merkez üssü Kocaeli (Gölcük) olan 7,4 şiddetindeki deprem 17 Ağustos 1999’da yerel saatle 03:02’de  meydana gelmiştir. Marmara bölgesi, İstanbul, Ankara ve İzmir’de de hissedilen şiddetli deprem yaklaşık 45 saniye sürmüş, Türkiye’nin deprem geçmişinde “en uzun deprem” olarak kaydedilmiştir.

Depremle ilgili sloganlar ve Sözler

Dünyada ve Türkiye’de büyük yıkımlara, felaketlere ve ölümlere neden olan bir afet türü olan Deprem konusu ve genel bilgiler ışığında, en çok bilinen, afet bilinci ve korunma yöntemi alanında söylenen, bilgilendirici, anlamlı ve en etkileyici deprem sözlerini okuyabilirsiniz.

İnsan tedbir alır, sebeplere yapışır, takdiri bilmez. Allahu Teâlâ’nın takdiri, kulun tedbiri ile değişmez. – İmâm-ı Rabbâni Hz.

Deprem öldürmez cahillik öldürür.

Depremle yaşamak demek, önlem almak demek.

Geleceğini korumak için önlem almalısın.

Uygun yerlere ev yapalım, sonra pişman olmayalım.

Depremi göremeyiz ancak hissederiz, tedbirsizlikten can ve mal kaybederiz.

Sağlam evler yapalım, depreme karşı çıkalım. Mutlu mesut yaşayalım.

Sallanacak, vakit yok!

Sarsıntılar ölüm/Sakatlık Getirir; Deprem’i Yaşayanlar Bunu Çok İyi Bilir!

Deprem eğitimi hayat kurtarır.

Yaşamak için önlem al.

Sallanırken güvenli yerlere tutunmak gerek.

Bataklığa değil taşlığa ev yapın.

Duyular yeterli değildir, önceden tedbirler alınmalıdır.

Deprem öldürmez, alınmayan önlem insanları öldürür.

Deprem öldürmez, bina öldürür!

Depremi tahmin edemezsiniz ancak önlem alabilirsiniz.

Yıkılacak olan yıkılır, içinde sağ kalmak önemli.

Hazırlık yapan yaşar, yapmayan ölür.

Malzemeden çalma sonun ölümü getirir.

Taş taş üstünde kalmasın, taşlar baş üstüne gelmesin.

Erken uyarı sistemi ile hayatta kalın.

Deprem öldürmez bilinçsizlik öldürür.

Önlem al, mezarlıktan yer alma.

Deprem önlenemez ancak korunulabilir.

Deprem felaketi ile ilgili sözler

Yaşamak istiyorsan depremden korun.

Derbeder olmak istemiyorsan deprem sigortası yaptır.

Deprem yıkar, sen yaparsın.

Depremde nefessiz kalmamak için yardım çantası.

Depremden korkma, insanlardan kork.

Sağlam evde otur, sağlam hayat yaşa.

Ömrünü sokaklarda değil evinde yaşa.

Deprem sarsar, insanlar ise yıkar.

Enkaz varsa insanlık enkazıdır.

Deprem öldürmez, deprem insanları uyarır.

Artçıları dikkate al evini sağlamlaştır.

Deprem gerçek, her zaman, her yerde hazır ol.

Deprem Odaklı Pozitif Kentsel Dönüşüm Yoksa Deprem Odak’sız Negatif Göçsel Dönüşüm Meydana Gelir.

Yaşamak için önlemler almalısın.

2024 Deprem Haftası ne zaman?

Türkiye’de Deprem Haftası her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanır.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir;

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün