Dualar

Her Tür Korkulardan Emin Olmak için Okunacak Dualar

Her türlü sıkıntı ve Korkulardan emin olmak için, korkularınızı yenmek için ve vesveseden kurtulmak için okunacak dualar ve Kuran'dan Sureler

Her türlü sıkıntı ve Korkulardan emin olmak için, korkularınızı yenmek için ve vesveseden kurtulmak için okunacak dualar ve Kuran’dan Sureler

Korkulardan emin olmak ve kurtulmak için;

Her türlü korku, vesvese, düşman tehlikesi gibi çekinilen, korkulan durumlarda okunan dualar ve Kuran-ı Kerim’den sureler

İhlas Suresi

İhlas-ı şerif (11) defa okunur. (Gece yatarken okunması da tavsiye edilmiştir.)

Bismillahirrahmanirrahim 

 1. Kul hüvellâhü ehad
 2. Allâhüssamed
 3. Lem yelid ve lem yûled
 4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi’nin Türkçe Meali (Anlamı)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

 1. De ki; O Allah bir tektir.
 2. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
 3. Doğurmadı ve doğurulmadı
 4. O ‘na bir denk de olmadı.

Ayetel Kürsi

Ayet el kürsi (11) defa okunur. (Gece yatarken okunması da tavsiye edilmiştir.)

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kursi Arapça

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ayetel Kursi Türkçe Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Felak ve Nas Sureleri

Korkulardan Emin Olmak için 7 şer defa Felak ve Nas Suresi okunur.

Felak Suresi

Felak Suresi Türkçe Okunuşu

 • Kul eûzu bi rabbil felak (felakı).
 • Min şerri mâ halak (halaka).
 • Ve min şerri gâsikın izâ vekab (vekabe).
 • Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad (ukadi).
 • Ve min şerri hâsidin izâ hased (hasede).

Felak Suresi Anlamı

 • De ki: “Ben, Felâk’ın Rabbine sığınırım.”
 • Yarattıklarının şerrinden.
 • Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.
 • Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden.
 • Ve haset ettiği zaman, haset edenin şerrinden.

Nas Suresi

Nas Suresi Türkçe Okunuşu

 • Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi).
 • Melikin nâs(nâsi).
 • İlâhin nâs(nâsi).
 • Min şerril vesvâsil hannâs(hannâsi).
 • Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs(nâsi).
 • Minel cinneti ven nâs(nâsi).

Nas Suresi Anlamı

 • De ki: “Ben insanların Rabbine sığınırım.”
 • İnsanların melikine (mâlikine).
 • İnsanların İlâhı’na (sığınırım).
 • Hannasın vesveselerinin şerrinden.
 • Ki o (hannas), insanların göğüslerine vesvese verir.
 • İnsanlardan ve cinlerden (insanların Rabbine, Meliki’ne ve İlâhı’na sığınırım).

Salaten Tüncina Duası

Salaten tüncina (11) defa okunur. 

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Anlamı : “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

“Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam, Allah’tan bir şeyin olmasını istediği zaman ellerinin içini yukarıya çevirirdi. Ancak bir şeyden sakınacağı zaman ise ellerinin içini aşağıya çevirirdi.” (Müsned, Ahmed b. Hanbel IV/56; Mecmau’z- Zevaid, X/168; Cemu’l-Fevaid, II/618; el-Fethu’l-Kebir, II/357)[/callout]

Daha sonra aşağıdaki ayet-i kerime okunursa Allah’ın izni ile faydası görülecektir;

Bismillahirrahmanirrahim 

“ve ma kadarullahe hakka kadrihi vel erdu cemiy’an kabdetühu yevmel kıyameti ves semavatü matviyyatün bi yeminih* suhanehu ve teala amma yeşrikün *

Peygamberimiz (s.a.v) bela, musibet ve korkular için bazı duaları nasihat etmiştir. Bunlardan bazıları ;

“Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.” (Müslim)

Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde :“Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin: ‘Allah’ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesinden ve yanıma gelmelerinden eksikliği olmayan Allah’ın sözlerine sığınırım.’ O zaman, hiçbir şey ona zarar vermez.” buyurmuştur.

“Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim” duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez. (İbni Mace)

Her türlü tehlike ve korku için “Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihi ve ikabihi ve şerri ıbadihi ve min hemezati’ş-şeytani ve euzü bike rabbi en yahdurun.” duası tekrar tekrar okunabilir.

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün