GündemYaşam

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2024

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan 1920'de ne oldu? Atatürk 23 Nisan'ı ne zaman çocuklara armağan etmiştir? 23 Nisan 2024 Çocuk Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan 1920’de ne oldu? Atatürk 23 Nisan’ı ne zaman çocuklara armağan etmiştir? 23 Nisan 2024 Çocuk Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 1920 mi, 1923 mü? 23 Nisan’ın önemi nedir? 22 Nisan okullar tatil mi?

23 Nisan neden Çocuk Bayramı oldu? Bu yıl 104.ncü yıl dönümü kutlayacağımız 23 Nisan’ı Atatürk ne zaman çocuklara armağan etmiştir? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kaçıncı yılını kutluyoruz 2024? 23 Nisan Çocuk Bayramı Tarihi, kökeni ve önemi nedir?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye ve KKTC’de her yıl 23 Nisan’da kutlanan ulusal bir bayramdır. “23 Nisan” olarak bilinen bu gün; yeni, bağımsız, laik ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1920 yılında Ankara’da ilk açılışının yıl dönümüdür.

Yeni bir başlangıç ​​olduğu ve çocukları gelecek olarak gördüğü için Atatürk bu günü çocuklara, dolayısıyla Çocuk Bayramı’na adamıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde millet iradesinin kararlılığıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanmaktadır.

23 Nisan 1920’de ne oldu?

23 Nisan 1920’de, Kurtuluş Savaşı sırasında, ülkenin tek meclisli parlamentosu olan Büyük Millet Meclisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesinden sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmaya başlamak için Ankara’da toplandı.

23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma namazından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı. 24 Nisan 1920 Cumartesi günü Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi.

Etkinliği kutlamak için, 23 Nisan 1921’de ulusal bayram ilan edildi ve bu, yeni cumhuriyetteki ilk resmi tatil oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı Türkiye’nin çocuklarına adadığı 1927 yılından bu yana, aynı zamanda Çocuk Bayramı da olmuştur.

1979’da UNICEF bu önemli ulusal günü uluslararası bir etkinlik olarak kabul etti. 1979’dan bu yana Türkiye, Çocuk Bayramı’nda 150 farklı ülkeden binlerce çocuğu ağırladı.

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” Mustafa Kemal Atatürk

23 Nisan Cuma bir bahar günü, Hacıbayram Camii’nde Cuma Namazı kılındıktan, kurbanlar kesildikten sonra; önünde “ruhani bayrakların taşındığı” büyük bir toplulukla gelinerek, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada, saat 13.45-14.00’te törenle TBMM açılır.

Meclis, en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey’in, konuşmasıyla oturum açılır. Şerif Bey, konuşmasında, “ulusumuzun iç ve dış tam bağımsızlık (istiklali tam) içinde yazgısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip kendisini yönetmeye başladığını bütün cihana duyurarak Büyük Millet Meclisini açıyorum” diyerek, Meclis’in amacını da açıklar.

23 Nisan ne zaman Bayram ilan edildi?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921’de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

23 Nisan’ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337’de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye’de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.”, ikinci maddesinde ise “Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur.” ifadesi yer almaktadır.

23 Nisan ilk ne zaman kutlandı?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921’de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı’nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

23 Nisan Bayramı, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile “Ulusal Egemenlik Bayramı” olarak kutlanmaya devam edildi.

Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, “Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü” ifadesi yer aldı.

1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da, 20 Nisan 1983’te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nın adı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak değiştirildi.

1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye’ye gelmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye, resmi olarak çocuk bayramını ulusal bayram ilan eden ilk ülke olmuştur.

Atatürk 23 Nisan’ı neden çocuklara armağan etti?

Atatürk, Çanakkale savaşından ve Kurtuluş savaşından babaları ölmüş, yetim kalmış çocukların kendilerine o babaların bir emaneti olduğunu düşünüyordu.

O çocuklar bize bu ülke için, bu vatan için can veren insanların emanetiydi ve o emanete iyi bakmaya hem bir vicdani sorumluluk olarak görüyordu. Hem de yalnızca ülkelerin değil insanlığın da geleceği çocuklardadır düşüncesiyle çocuklara bu bayramı armağan etmiştir.

23 Nisan’ın Anlam ve Önemi Nedir?

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Şüphesiz çocuklar bir milletin yapı taşlarıdır. Çocuklara önem vermek hem kendileri hem de ülkenin ve dünyanın geleceği için çok önemlidir. Bu durumun son derece farkında olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı çocuk bayramı olarak ilan etti.

23 Nisan 1920, Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğinin ilan edildiği tarihtir. 4 yıl sonra 23 Nisan 1924’te Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günün bayram olarak kutlanmasını istedi. Ve tam olarak beş yıl sonra, 23 Nisan 1929’da bu günü çocuklara adadı ve 23 Nisan, o tarihten itibaren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

Ankara’da çocukların resmi rolleri yetişkinlerden devralması ve törenlere katılan çocukların ailelere yerleştirilmesi geleneği 1929’da başladı. Günün resmi olarak kabulü 27 Mayıs 1935’te çıkarılan Milli Bayramlar ve Genel Tatiller Kanunu ile yapıldı. Tatilin uluslararası bir boyut kazanması ancak 1979’dan sonra oldu.

UNESCO, 1979 yılını ‘Çocuk Yılı’ olarak ilan etti. Bildiri, 1 Ocak 1979’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim tarafından imzalandı. Böylece 23 Nisan dünyadaki tüm çocukların bayramı oldu.

1959 Çocuk Hakları Bildirgesi’nin devamı niteliğindeki bildiri, yetersiz beslenme ve eğitime erişim eksikliği de dahil olmak üzere tüm dünyadaki çocukları etkileyen sorunlara dikkat çekmeyi amaçlıyordu. Bu çabaların çoğu 1989 yılında Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile sonuçlandı.

İlk kutlamaya altı ülke katıldı. Ancak katılım zamanla arttı ve şimdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına kırktan fazla ülkeden çocuklar katılıyor.

23 Nisan, Türkiye’nin dünyada çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek ülke olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu büyük ölçüde Ulu Önder Atatürk’ün çocukları bir milletin geleceği olarak düşünmesinden kaynaklanmaktadır. 23 Nisan’ı çocuklara adaması, onlara olan sarsılmaz güvenini ve sevgisini simgeliyor. Bu nedenle 23 Nisan’ın millet için taşıdığı önemi, Cumhuriyetin koruyucusu olan yeni nesiller bilinçlendirilmelidir.

23 Nisan Etkinlikleri ve Gelenekleri

Her yıl 23 Nisan’da düzenlenen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm Türkiye’de törenler ve çocuk bayramları düzenlenmektedir. Çocuklar TBMM’de yerlerini alırlar ve sembolik olarak bir gün ülkeyi yönetirler.

Kutlamaların en önemli merkezi yine Anıtkabirdir.

Egemenliğin padişahtan halka geçişinin sembolü, dünyanın tek çocuk bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenler ile Anıtkabir’i ziyaret eder.  Ardından Anıtkabir’e gelen TBMM Başkanı da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakır ve saygı duruşunda bulunulur, İstiklal Marşı okunur.

23 Nisan 2024 Çocuk Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Her yıl 23 Nisan günü, milli bir bayram olarak kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ın bu yıl 104. yıl dönümü kutlanacak. 104 yıl önce bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1920 yılında Ankara’da ilk açılışının yıl dönümüdür.

23 Nisan bu yıl Salı gününe denk geliyor.

  • 2024 – 23 Nisan Salı
  • 2025 – 23 Nisan Çarşamba
  • 2026 – 23 Nisan Perşembe

23 Nisan resmi tatil mi?

“Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’u kapsamında 23 Nisan resmi bayram günleri içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye genelinde ve KKTC’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Genel nüfus için bir izin günüdür ve okullar ve çoğu devlet daireleri, resmi kurumlar kapalıdır.

23 Nisan bu yıl hafta sonu Cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte hali hazırda okullar ve resmi daireler kapalı olacak ve 2 günlük tatil yapılacaktır. Bazı özel işletmeler Cumartesi açılış ve kapanış saatlerini değiştirebilmektedir.

22 Nisan tatil mi?

22 Nisan okullar tatil mi olacak? 22 Nisan Pazartesi tatil mi, okullar yarım gün mü?

Bu yıl hafta sonuna gelen 23 Nisan 2024 Salı günü, resmi tatil kapsamında ancak 22 Nisan Pazartesi öğleden sonra resmi tatil. Dolayısıyla 22 Nisan Bayramdan bir gün öncesi olması sebebiyle de yarım gün olarak değerlendirilmeyecek.

23 Nisan’da Eczaneler Açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milli bayramlarımız arasında yer alıyor ve bugün resmi kurum ve kuruluşlar tatil yapıyor. Bu yıl 23 Nisan’ın Salı gününe denk gelmesi nedeniyle pek çok kurum halihazırda kapalı olduğu için ekstra bir tatil yapılmıyor.

Eczaneler nöbetçi usulüne göre 7/24 hizmet veren en önemli sağlık kurumları arasında olmakla birlikte cumartesi günleri normal mesai saatleri arasında açık olan kurumlar arasında yer alıyor. Bugünün resmi tatil olması nedeniyle de 23 Nisan’da sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

Google’dan 23 Nisan’a Özel Doodle

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı unutmadı.

Google 2024 yılı için Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. TBMM’nin açılışının 104’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Google’un hazırladığı doodle ile 23 Nisan’ın önemi ve nasıl çocuk bayramı olduğu bir kez daha gündeme geldi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921’de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

Arama motoru Google’ın 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptığı özel doodle tüm internet kullanıcılarının açılış sayfasında yerini aldı. İşte Google’ın 23 Nisan’a özel doodle…

Bu yazılarda ilginizi çekebilir; 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün