Kuran-ı KerimNamaz

Alak Suresi

Kuran-ı Kerim'in 96. suresi olan Alak Suresi, Mekke'de nazil olmuştur ve 19 ayettir. Alak Suresi Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu ve Diyanet Meali

Kuran-ı Kerim’in 96. suresi olan Alak Suresi, Mekke’de nazil olmuştur ve 19 ayettir. Alak Suresi Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu ve Diyanet Meali

Alak Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır. Kur’an-ı Kerim’in ilk inen Suresidir.

96. Sure: Alak Suresi

Alak Suresi’ne “İkra suresi” de denir. Mekkede indirilmiş olup 19 ayettir.

Alak Suresinin ilk beş ayeti, Kur’an-ı Kerimden ilk nazil olan kısmı teşkil eder.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ikra’ bismi rabbikelleziy halak : Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. Halekal’insane min ‘alak : O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
3. Ikre’ ve rabbükel’ekrem : Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
4. Elleziy ‘alleme bilkalem : O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
5. Allemel’insane ma lem ya’lem : İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.

Sûre adını 2. ayette geçen el-alak kelimesinden almıştır. Bu kelime, “yapışkan, asılıp tutunan şey” demek olup, bundan maksad insanın, ana rahminin cidarına yapışan döllenmiş bir hücreden yaratıldığını hatırlatmaktır.

Konusu ve Hakkında Bilgi

Bu sûre-i şerife Hz. Peygambere (a.s) vahyin gönderilmeye başlamasını, okuma, yazma ve ilmin önemini vurgulayarak başlar. İkinci bölümde zenginleşen kâfirde azıtma ve tuğyan damarının kabardığını, üçüncü bölümde ise, başlıca örneğini Ebû Cehil’de bulan azgınların, dinin direği olan namazı engellemeye çalıştıklarını ve onların müstehak oldukları cezaya çarptırılacaklarını bildirir.

Kur’ân-ı Kerîm’in ilk inen âyeti

“İnsanı kan pıhtısından yarattı” meâlindeki ikinci âyet-i kerîmede (kan pıhtısı) mânâsına gelen “alak” kelimesi bu sûreye isim olmuştur. Sûre, ikra’ (oku) diye başladığı için İkra’ sûresi de denir. İlk beş âyet-i kerîmesi Kur’ân-ı kerîmin ilk inen âyetleridir.

Sûrede çeşitli hususlar bildirilmekte ve bu arada Peygamber efendimize cephe alanlar, kavuştukları nîmete karşılık nankörlükte bulunanlar, gurûra kapılanlar tehdit edilmekte, Resûlullah efendimize, bu gibi kimselere iltifat etmemesi, secdeye (namaza) ve sâlih (iyi) işlere devam ederek Allahü teâlâya mânevî yakınlığa kavuşmaya çalışması emrolunmaktadır.

Bu sûrenin son âyeti olan 19″ncu âyetini okuyan kimsenin secde etmesi sünnettir. Kur”ân-ı Ke-rîm”de 14 yerde secde vardır. 14″ncü secde âyeti de bu sûrenin sonundadır.

Sure adını, ikinci ayette geçen ve “asılıp tutunan” anlamına gelen “alak” kelimesinden almıştır. Sure, “oku” anlamına gelen ilk kelimesinden dolayı “İkra”‘ adıyla da anılmaktadır. 19 ayetten oluşan Alak suresi, Mekke’de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 96., nüzul sırasına göre ise 1. suredir. Baştan beş ayeti Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen sure kabul edilir.

Geri kalan 14 ayetinin ise sonraları Ebû Cehil hakkında indiği rivayet edilmiştir. Bazı müfessirler ise ilk inen surenin Müddesir, bazıları da Fatiha olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buhârî ve Müslim’de Hz. Âişe’ye isnat edilen rivayete göre Hz. Peygamber, inzivaya çekilmeyi âdet edindiği Hira mağarasında iken Ramazan ayının 27. gecesi (Pazar-Pazartesi) tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce ufukta nurdan bir şekil görmüş; o zamana kadar hiç karşılaşmadığı bu nuranî varlığın (Cebrail) kendisine seslendiğini duymuştur.

Hz. Peygamber olayı şöyle anlatır: “Melek bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı; sonra ‘Oku!’ dedi. Ben yine, ‘Okuma bilmem’ dedim. Beni tekrar kollarının arasına aldı, kuvvetle sıktı ve ‘Oku!’ diye tekrar etti. Ben yine ‘Okuma bilmem’ dedim. Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: ‘Yaratan rabbinin adıyla oku; O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir.”

Kabe İmamı Abdurrahman El Ussi – Alak Suresi

Arapça ve Türkçe Mealli Sesli Dinle

 

Alak Suresi Fazileti ve Sırları

Kur”ân sûrelerini okumak, Allâh ile konuşmak demek olacağından elbetteki kulun bütün dileklerini gerçekleştirecektir. Çünkü dilekleri veren, muradları veren ancak ve ancak Allâh”tır. Şu halde Kur”ân sûresi okuyanın eli boş çevrilmez. İşte bu gerçekler düşünülürse, insan hemen aşk ile, cânü gönülden diz çöküp Allâh kelâmı (sözü) olan Kur”ân sûrelerini okumaktan kendini alamaz.

Hangi mümin Alak Suresini bol bol zikrederse, Allahü Teala o mümine büyük derecede ecir ve sabır nasip eder,

Maddi manevi konularda, 7 kere okunursa Allahın izniyle okuyan kişinin istediği konu olumlu sonuçlanır,

Yapılan tüm işlerde sureyi 7 kere zikreden’in işleri rast gider,

Her kim alak suresini günlük olarak ihlaslı şekilde zikrederse, hafızası kuvvetlenir.

Her hangi bir işi olan ve bu iş görüşme yapacağı kişinin huzura gitmeden okursa işleri halledilir.

 

Abdulbasit Abdussamed Alak Suresi Dinle

Muhammed Sıddık Minsevi Alak Suresi Dinle

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

Alak Suresi Arapça, Latin Harfli Okunuşu Ve Türkçe Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Besmele

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ikra’ bismi rabbikelleziy halak
2. Halekal’insane min ‘alak
3. Ikre’ ve rabbükel’ekrem
4. Elleziy ‘alleme bilkalem
5. Allemel’insane ma lem ya’lem
6. Kella innel’insane leyatğa
7. Erra a hustağna
8. İnne ila rabbikerrüc’a.
9. Eraeytelleziy yenha
10. Abden iza salla
11. Eraeyte in kane ‘alelhüda
12. Ev emara bittakva
13. Eraeyte in kezzebe ve tevella
14. Elem ya’lem biennallahe yera
15. Kella lein lem yentehi lenesfe’an binnasıyeh
16. Nasıyetin kezibetin hatıeh
17. Felyed’u nadiyehu.
18. Sened’uzzebaniyete.
19. Kella la tütı’hü vescüd vakterib.

Alak Suresi Türkçe Meali

Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.

1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.
6. Gerçek şu ki, insan azar.
7. Kendini kendine yeterli gördüğü için.
8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
9. Gördün mü şu men edeni,
10. Namaz kılarken bir kulu (Peygamber’i namazdan)?
11. Gördün mü, ya o (Peygamber) doğru yolda olur,
12. Yahut takvâyı emrediyorsa?
13. Ne dersin o (meneden, Peygamber’i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!
14. (Bu adam) Allah’ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!
15. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).
16. O yalancı, günahkâr alından (perçemden),
17. O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın.
18. Biz de zebânîleri çağıracağız.
19. Hayır! Ona uyma! Allah’a secde et ve (yalnızca O’na) yaklaş!

Bu yazılar da ilginizi çekebilir;

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün