Kuran-ı Kerim

Fâtır Suresi 29 ve 30. Ayetleri

Fatır Suresi 29 ve 30 Ayetleri, Anlamları, Arapça ve Türkçe Okunuşları ve faziletleri

Fatır Suresi 29 ve 30 Ayetleri, Anlamları, Arapça ve Türkçe Okunuşları ve faziletleri

Fâtır Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Toplam 45 âyettir. Adını birinci âyette geçen “Fâtır”kelimesinden almıştır. Fâtır, kelime anlamı olarak; her şeyi en üstün sanatıyla yaratan, yoktan var eden demektir. Yine ilk âyette geçen “el-Melâike” kelimesinden dolayı “Melâike sûresi” diye de anılır.

Fâtır Suresi 29 ve 30. Ayetleri

İşlerinde bolluk ve bereket ve bol kazanç sağlamak için, özellikle ticaret ile uğraşanlar için ve müşterinin çoğalması ve ticari işlerinde başarı, bol kazan için, işleri bozulanların işlerinin yoluna girmesi için Fatır Suresi’nin 29 ve 30. Ayetlerini devamlı olarak okunması faziletlidir.

Hicri ayın ilk cuma günü yapılması daha faziletlidir.

Ayrıca; araçlarınızın İç kısmına Fatır suresini yazıp koyarsanız Allahü Teala’nın izniyle Otomobiliniz gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı korunur.

Fatır Suresini sürekli okuyan Kimsenin ömrü uzun olur.

Fatır Suresini sürekli zikreden mümin, şeytan’ın hışmına uğramaz.

İşlerinizin yolunda gitmesi, hanenizin ve iş yerinizin bereketlenmesi için, Fatır suresini bol bol zikredin.

Fâtır Suresi 29-30 Ayetleri – Arapça 

 

Fâtır Suresi 29. Ayet

 

Fâtır Suresi 29. Ayeti Arapça Okunuşu:

İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve ekâmûs salâte ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniyeten yercûne ticâraten len tebûr(tebûre).

Fâtır Suresi 29. Ayeti Türkçe Meali:

Şüphesiz, Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.

1. Inne : muhakkak
2. ellezîne : o kimseler, onlar
3. yetlûne : okuyorlar, okurlar
4. kitâbe allâhi : Allah’ın kitabı
5. ve ekâmû es salâte : ve namazı ikame ettiler
6. ve enfekû : ve infâk ettiler
7. mimmâ (min mâ) : şeylerden
8. rezaknâ-hum : onları rızıklandırdık
9. sirren : sır, gizli olarak
10. ve alâniyeten : ve alenî, açık olarak
11. yercûne : ümit ederler, umarlar
12. ticâreten : ticaret, kazanç
13. len tebûre : asla kesilmeyecek olan, devam edecek olan

 

Fâtır Suresi 30. Ayet

 

Fâtır Suresi 30. Ayeti Arapça Okunuşu:

Li yuveffîyehum ucûrahum ve yezîdehum min fadlihi, innehu gafûrun şekûr(şekûrun).

Fâtır Suresi 30. Ayeti Türkçe Meali:

Allah, kendilerine mükâfatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye (böyle yaparlar). Şüphesiz O, çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.

1. li : için, … ı
2. yuveffîye-hum : onlara vefa edilir, ödenir
3. ucûre-hum : onların ecirleri, mükâfatları
4. ve yezîde-hum : ve onlara artırır
5. min fadli-hi : kendi fazlından
6. inne-hu : muhakkak o
7. gafûrun : gafûr, mağfiret eden
8. şekûrun : şükredilen

 

FATIR SURESİ ANLAMI – TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

İlgili Konular

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu