Biyografiİslam Alimleri

Üftadezade Kutub İbrahim Efendi Kimdir?

Bursa'da yaşamış büyük velîlerden Üftadezade Kutub İbrahim Efendi kimdir? Kısaca Hayatı, ölümü ve kabri hakkında bilgileri bulabilirsiniz. 

Bursa’da yaşamış büyük velîlerden Üftadezade Kutub İbrahim Efendi kimdir? Kısaca biyografisi ve hayatı, ölümü ve kabri hakkında bilgileri bulabilirsiniz.

Üftadezade Kutub İbrahim Efendi (Kuddise Sırrihu)

Bursa’da yaşayan büyük velîlerden 1606 (H.1015) senesinde doğdu. Büyük velî Üftâde hazretlerinin torunudur. Babası Mustafa Efendi, dedesi Üftâde’nin dergâhında şeyhlik yapmış, 1608 târihinde vefât etmiştir.

Şeyh Mehmet Üftade hazretlerinin torunudur. Üftade dergahında; Üftade hazretlerinden sonra yerine Şeyh Mustafa Efendi geçer, oda vefat edince yerine oğlu İbrahim Sadık Efendi halife olur.

Kutub İbrâhim Efendi, Azîz Mahmûd Hüdâî’nin sohbetlerinde kemâle geldi.

Rivâyete göre, Üftâde Efendi bir gün Azîz Mahmûd Hüdâî’ye;

“Bizim evlâdımızdan biri size talebe olacak ve sizin vâsıtanızla hakîkat sırrına kavuşacaktır.” demiş, böylece torununun Hüdâî’den hilâfet alacağını kerâmetiyle haber vermiştir. Kutub İbrâhim Efendi, hilâfet alıp Bursa’ya dönerken; “Sultanım ne kadar zaman sonra ziyârete müsâde buyrulur?” diye arz edince, Hüdâî; “Biz sizin hizmetiniz için bu vakte kadar tevakkuf eyledik (bekledik).” diye cevap verdi.

Kutub İbrâhim Efendi 1628’de Bursa’ya vardığında, Azîz Mahmûd Hüdâî‘nin vefât haberi geldi. Kutup İbrâhim, Bursa’da dedesinin zâviyesinde 50 seneden fazla talebe yetiştirmekle meşgûl oldu. İnsanlara doğru yolu anlattı. Vefâtı yaklaştığı zaman; “Ben vefât edince naaşımı türbeye defnetmeyin. Dedemin huzûrunda cesedimin dahi ayak uzatması rûhumu sıkar.” buyurdu.

1678 (H.1089) senesinde vefât eden Kutub İbrâhim Efendi, vasiyeti üzerine Üftâde hazretlerinin türbesinin dışına defnedildi.

Vefâtına;

“Göçdi bin seksen dokuzda Cennet’e Kutb-ı zaman”

mısrası târih düşürüldü. Yerine oğlu Muhammed Efendi geçti.

Vefâtından 50 sene sonra, türbedâr ve câmi imâmı her gece rüyâlarında, Kutub İbrâhim Efendiyi gördü. İbrâhim Efendi onlara; “Rahatsızım, göğsüme bir tuğla parçası düştü, lütfen bu tuğlayı alın!” diyordu.

Aynı rüyâ birkaç akşam tekrar edilince, kabri açmaya karar verdiler. Lahid açıldığında, mezardan mis gibi bir koku yayıldı. Daha kefeninin çürümediği görüldü. Naaşının göğüs kısmına düşen tuğla parçası alınıp kabir kapatıldı.

Kabir taşında şunlar yazılıdır ;

”İza tehayyertüm fi’l-umuri fe’s-te’inü ehli kuburi”
İşlerinizde güçlükle karşılaşırsanız kabir ehlinden yardım dileyiniz.

Kabri;  Bursa’da – Üftade camii önündeki kabristanda bulunaktadır.

 

Kaynaklar:
1) Bursa Evliyâları; s.108
2) Vekâyi-ul-Füdalâ; c.1, s.573
3) Azîz Mahmûd Hüdâyî; s.127
4) Güldeste-i Riyâz-ı İrfân; s.112

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu