Kuran-ı Kerim

Tin Suresi

Kuran-ı Kerim'in 95. Suresi Tin Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Tin Suresi Arapça-Türkçe Okunuşu, Diyanet Türkçe Meali ve Fazileti

Kuran-ı Kerim’in 95. Suresi Tin Suresi Mekke’de nazil olmuştur, 8 ayettir. Tin Suresi Arapça-Türkçe Okunuşu, Diyanet Türkçe Meali ve Fazileti

Tin Suresi 8 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksan beşinci (95.) suresidir. Tin Suresi 30. Cüzde yer alır. Tin kelime anlamı olarak incir anlamına gelir. Mekke’de nazil olmuştur. 156 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 28. Suredir.

95. Sure : Tin Suresi  Hakkında Bilgi

(Arapça: سورة التين)

Kur’an-ı Kerim’in 95. suresidir. Mekke’de indirilmiştir. 8 ayettir. “Tin”; bir dağ adı veya incir demektir. Tûr-u Sînîn, üzerinde Allah’ın Hz. Mûsâ (a.s.) ile konuştuğu Tûr Dağı’dır.

Sinîn, bereketli demektir. Takvim, doğrultmak demektir. “Ağacı düzeltip doğrulttu” demektir, “Zaman onu dengeli, iyi görüşlü ve akıllı kıldı” mânâsına denir. Memnun, kesilen yani tükenen. Dîn, ceza demektir. “Karşılığını verdi” anlamına gelen fiilden türemiştir. “Yaptığın gibi sana karşılığı verilir” mânâsına gelen hadisinde de bu mânâda kullanılmıştır.

Nüzul yani iniş sırasına göre yirmi sekizinci (28) suredir. Tin suresi Mekke’de nazil olan sureler arasında yer almaktadır.

Konusu

Sure adını “Tin” kelimesinden almış olup bu sözcük “İncir” anlamına gelmektedir. Sure; İncir suresi olarak da bilinmektedir.

Surede; Zeytin ve incir isimleri zikredilerek bu ikisiyle yemin etmiştir. Çünkü bu ikisi yemiş veren ağaçlar arasında hayret verici olanlardır.

Rivâyet edildiğine göre Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’e bir tabak incir hediye edildi. O da ondan yedi ve ashâbına:

– “Yiyiniz. Eğer bir meyve cennetten indirilmiştir deseydim, budur, derdim. Çünkü cennetin meyveleri çekirdeksizdir. Onu yeyiniz. Çünkü o, basuru keser ve nıkris hastaliğina fayda verir.” Yine şöyle buyurmuştur:

“Zeytin ne güzel misvaktır. O mübarek ağaçtandır. Ağızı temizler ve (dişlerdeki) sarıliği giderir.” Yine şöyle buyurmuştur:

“O, benim misvağımdır ve benden önceki peygamberlerin misvağıdır.” İbni Abbâs (radıyallahü anh) dan şöyle nakledilmiştir.

“O (âyette yemin edilenler), sizin bu inciriniz ve sizin bu zeytininizdir.” Denildi ki:

“O ikisi: Şam’da o ikisinin (incir ve zeytinin) bittiği iki dağdır.”

Bu surede temel olarak insanın oldukça güzel bir şekilde yaratılmış olması, bu kadar güzel yaratılmış olan insanoğlunun oldukça aşağı bir mertebeye atılması ve neden bu mertebeye atılmış olduğu, buradan kurtuluş için iman ve amelin gerekli olması konuları anlatılmıştır.

Ebû Hureyre’nin şöyle Rivâyet ettiği zikredilmektedir:

“Kim, Allah hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir?” âyetini okursa “Evet ben de buna şahidim. Allah, hükmedenlerin en güzel hüküm verenidir.” desin. (Tirmizi)

Tîn Sûresi’nin Nüzûlü

Tîn Sûresi, Kuran-ı Kerim’deki iniş sırasına göre 28. Suredir. Bürûc sûresinden sonra, Kureyş sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Resulullah (s.av) şöyle buyurmuştur;

“Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, o kişi dünyada bulundukça Allah’ü Teala ona afiyet ve yakin (şüphe olmayan iman) verir. Ve vefat edeceği zamanda Allah’u Teala o kişiye bu sureyi okuyanların sayısınca sevap ve mükafat verir.”(Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil)

Tin Suresi Ezberle (Tekrarlı) Dinle

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

Tin Suresi Arapça-Türkçe Latin Harfli Okunuşu, Diyanet Türkçe Meali 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Besmele

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

Tin Suresi Arapça

Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vettiyni vezzeytuni
2- Ve turi siyniyne
3- Ve hazelbeledil’emiyni
4- Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin
5- Sümme redednahü esfele safiliyne
6- İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun
7- Fema yukezzibuke ba’du biddiin
8- Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

Türkçe Meali ve Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Andolsun o incire, o zeytine,
2- Sinin (Sina) dağına
3- ve bu güvenli beldeye ki,
4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.
6- Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.
7- O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?
8- Allah hakimlerin hakimi değil mi?

Fazileti ve Sırları 

Kim Tîn sûresini okursa, sağ olduğu müddetçe Allahü teâlâ ona (dünyâda) yakîn ve âfiyet verir. Vefât ettiği zaman da bu sûreyi okuyanların adedince sevâb verir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Günde 70 kere Tin Suresini okuyan kimse herkesin sevgisini kazanır, herkese şirin ve sevimli görünür.

Günlük olarak 7 kere okumaya devam eden kimse Allah’ın izniyle kötü ahlaktan ve kötü alışkanlıklardan kurtulur.

Arapça olarak sureyi cam bir kab içine yazarak, o kabın içini yağmur suyu ile doldurulur, daha sonra bu suyu tarla, bağ ve bahçeye dökülürse o yerdeki mahsul Allah’ın izniyle bereketlenir, ürünleri, meyve ve sebzesi bol olur.

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Allah razı olsun. Genel bilgiler ve açıklayıcı yazılar için emeğinize sağlık. Güzel yazılarınızın devamını diliyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün