Kuran-ı Kerim

Tekvir Suresi

Kuran-ı Kerim'in 81. suresi olan Tekvir Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 20 ayettir. Tekvir Suresi Arapça-Türkçe okunuşu, Diyanet Türkçe Meali ve Fazileti

Kuran-ı Kerim’in 81. suresi olan Tekvir Suresi, Mekke’de nazil olmuştur, 20 ayettir. Tekvir Suresi Arapça-Türkçe okunuşu, Diyanet Türkçe Meali ve Fazileti

Tekvir Süresi Mekke de nazil olmuştur. 29 ayettir. Kelimelerinin toplamı 104, harflerinin toplamı ise 530 dur. Süre ismini 1. ayetten almıştır. “Tekvir” güneşin toplanıp dürülmesi tabirlerini dile getirmektedir..

81. Sure – Tekvir Suresi Hakkında Bilgi

Tekvir Suresi adını, birinci ayetinden alır. “Tekvîr” kelimesi, surenin birinci ayetinde geçen ve “dürdü, durup sardı” anlamlarına gelen “kevvera” fiilinin mastarıdır. Sure, güneşin dürülmesinden (tekvir) bahsettiği için bu isimle anılmıştır. Bazı kaynaklarda “Küvviret” ismiyle de anılmaktadır.

Abdullah b. Ömer’den nakledildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Sanki gözleriyle görüyormuş gibi kıyamet gününü görmek isteyen kişi, Tekvir, İnşikak, ve infitar surelerini okusun.” (Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an, 74)

29 ayetten oluşan sure, Mekke’de inmiştir. Kuran-ı Kerim’deki sıralamada 81. suredir, nüzul sırasına göre ise 7. suredir.

Tekvir Suresi 1 ve 3 ayetlerinin kısa açıklamaları;

Güneşin dürülüp kararması: Bundan maksat ya güneşin ışığının sönmesi veya kütlesinin tamamen dağılması, bildiğimiz formunu ve işlevini kaybetmesidir.

Tekvir Suresi / Ayet 1: Güneş bürülüp dürüldüğü zaman.

Yıldızların dökülüp sönmesi: Güneş ışığının sönmesi, bir kısmı parlaklığı­nı güneşten alan diğer yıldızların da söneceğine işaret eder. Ayrıca kıyametin kopmasıyla kozmik sistem bozulunca yıldızların da birbirine çarpmak, yörüngelerin­den kaymak, çekimden kurtulmak gibi gelişmelerle mevcut düzen ve işlevlerini kaybedecekleri, uzay boşluğuna saçılacakları da düşünülebilir. (İbn Âşür, XXX, 141-142; ayrıca bk. İnfıtâr 82/2)

Tekvir Suresi / Ayet 2: Ve yıldızlar solduğu zaman.

Dağların sökülüp yürütülmesi: Bu ise yerkürede meydana gelecek olan şiddetli sarsıntı neticesinde, dağların parçalanması ve yerlerinden kopup dağılması anlamına gelir. (bk. Kehf 18/47; Nebe 78/20; Müzzemmil 73/14) Yerküredeki canlı ve bitkilerin hayat kaynağı olan güneşin yok olmasıyla, zaten burada da ha­yatın devam etmesi mümkün değildir. (bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu:V/488.)

Tekvir Suresi / Ayet 3: Ve dağlar yürütüldüğü zaman.

Tekvir Suresi Faziletleri :

1- Bir kimse bir zorluk ve müşkülatla karşılaşırsa Tekvir süresini 7 kere okur ve Cenabı Allah’tan kolaylıklar vermesini niyaz ederse Allah bu kuluna suhulet (kolaylık) nasip eder.

2- Bu süreyi okumaya devam edenler insanlar tarafından saygınlıkla karşılanır.

3- Bu süreyi okuyarak avuçlarına üfleyip sonra vucudunu mesh ederse üzerindeki korkulardan evham ve olumsuzluklardan kurtulur. Rahatlar.

4- Evinizde bir büyü olduğundan şüpheleniyor ve olduğunu bilidiğiniz bir büyünün yeri tespit edemiyorsanız bunun için yapmanız gereken şey Tekvir suresini okumaktır. Bunun için saklı büyünün yerini bulmak amacıyla niyet edilerek tekvir suresi okunur,okumanın bitiminde Allah’a büyünün yerini size bildirmesi için dua edilir ve uykuya yatılır. Allah cc’nin izni ile saklı büyünün yeri rüyanızda bildirilir.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

Tekvir Suresi Arapça, Latin Harfli Okunuşu Ve Türkçe Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

81/TEKVÎR-1: İzeş şemsu kuvviret.
Güneş bürülüp dürüldüğü zaman.

81/TEKVÎR-2: Ve izen nucûmun kederet.
Ve yıldızlar solduğu (enerjilerini tükettiği) zaman.

81/TEKVÎR-3: Ve izelcibâlu suyyiret.
Ve dağlar yürütüldüğü zaman.

81/TEKVÎR-4: Ve izel ışâru uttılet.
Ve yüklü develer salındığı (başıboş bırakıldığı), kıymetli dünya malları terkedildiği zaman.

81/TEKVÎR-5: Ve izel vuhûşu huşiret.
Ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman.

81/TEKVÎR-6: Ve izel bihâru succiret.
Ve denizler ateşlendiği zaman.

81/TEKVÎR-7: Ve izen nufûsu zuvvicet.
Ve nefsler eşleştirildiği (fizik vücutla birleştiği) zaman.

81/TEKVÎR-8: Ve izel mev’udetu suilet.
Ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman.

81/TEKVÎR-9: Bi eyyi zenbin kutilet.
Hangi günah sebebi ile öldürüldü?

81/TEKVÎR-10: Ve izes suhufu nuşiret.
Ve sayfalar (amel defteri) açıldığı (hayat filmi oynatıldığı) zaman.

81/TEKVÎR-11: Ve izes semâu kuşitat.
Ve sema (mekânlarından) sıyrılıp kaldırıldığı (perdeler açıldığı) zaman.

81/TEKVÎR-12: Ve izel cahîmu su’ıret.
Ve cehennem kızıştırıldığı (şiddetle alevlendirildiği) zaman.

81/TEKVÎR-13: Ve izel cennetu uzlifet.
Ve cennet yaklaştırıldığı zaman.

81/TEKVÎR-14: Alimet nefsün mâ ahdaret.
Her nefs, hazırlamış olduğunu bilmiş olacak (hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek).

81/TEKVÎR-15: Fe lâ uksimu bil hunnes(hunnesi).
Bundan sonra hayır, hünnese (merkezî çekim kuvvetine) yemin ederim.

81/TEKVÎR-16: El cevâril kunnes(kunnesi).
Cevalan edene (merkezî çekim kuvvetinin etrafında, yörüngede dönene).

81/TEKVÎR-17: Vel leyli izâ as’as(as’ase).
Ve kararmaya başladığı an geceye.

81/TEKVÎR-18: Ves subhı izâ teneffes(teneffese).
Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha (yemin ederim ki).

81/TEKVÎR-19: İnnehu le kavlu resûlin kerîm(kerîmin).
Muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür.

81/TEKVÎR-20: Zî kuvvetin ınde zil arşi mekîn(mekînin).
Yüce arşın sahibinin yanında büyük şeref (makam ve itibar) sahibidir.

81/TEKVÎR-21: Mutâın semme emîn(emînin).
O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır.

81/TEKVÎR-22: Ve mâ sâhıbukum bi mecnûn(mecnûnin).
Ve sizin arkadaşınız mecnun (deli) değildir.

81/TEKVÎR-23: Ve lekad reâhu bil ufukıl mubîn(mubîni).
Ve andolsun (resûl), O’nu (Cebrail A.S’ı) ufukta apaçık gördü.

81/TEKVÎR-24: Ve mâ huve alel gaybi bi danîn(danînin).
Ve o, gaybta vahyolunanı saklayıcı değildir (aynen tebliğ eder).

81/TEKVÎR-25: Ve mâ huve bi kavli şeytânin recîm(recîmin).
Ve O (Kur’ân), taşlanmış şeytanın sözü değildir.

81/TEKVÎR-26: Fe eyne tezhebûn(tezhebûne).
Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz?

81/TEKVÎR-27: İn huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).
O sadece âlemler için bir zikirdir.

81/TEKVÎR-28: Li men şâe minkum en yestekîm(yestekîme).
O, içinizden, istikamet üzere olmak (Allah’a yönelmek) isteyen kimse içindir.

81/TEKVÎR-29: Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbul âlemîn(âlemîne).
Ve âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Kardeşlerim, dindaşlarım. Hadi Kur’an-ı Kerim’deki ayetleri açıklayacak kadar ilmi yeterliliğiniz yok. Bu çok normal bir durum. Fakat niye güzelim ayetleri büyü bozma gibi bir saçmalığa alet ediyorsunuz. Allah’ın ayetlerinin bu buna benzer şekillerde bilgisizce kullanılmak istenmesi benim çok gücüme gidiyor. Yapmayın, etmeyin. Yazıktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün