Kuran-ı Kerim

Gâşiye Suresi

Kuran-ı Kerim'in 88. suresi olan Gâşiye Suresi, Mekke'de nazil olmuştur ve 26 ayettir. Gâşiye Suresi Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu, Diyanet Meali ve Fazileti

Kuran-ı Kerim’in 88. suresi olan Gâşiye Suresi, Mekke’de nazil olmuştur ve 26 ayettir. Gâşiye Suresi Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu, Diyanet Meali ve Fazileti

Gâşiye Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye” kelimesinden almıştır. Ğâşiye kelime anlamı olarak, kaplayıp bürüyen demektir.

88. Sure: Gâşiye Suresi

Hakkında Kısa Bilgi

Gâşiye  suresi Adını ilk ayette geçen “Gâşiye” kelimesinden almaktadır. “Gâşiye”, örten, bürüyen anlamlarına gelmektedir. Gâşiye, kıyametin isimlerinden olup onun ürkütücülüğünü ve insanları kuşatacak felâket oluşunu ifade eder. Bu kelimenin yer aldığı ayetin “(Resûlüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?” şeklinde ifade edilmesi ise, önemine dikkat çekme ve korkutma içindir. Sure, “Hel etâke” adıyla da anılmaktadır. 26. ayetten oluşan sure, Mekke’de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 88., nüzul sırasına göre ise 68. suredir.

Surenin Konusu

Cennet ve cehennem tasvirleri, Allah’ın varlığının, birliğinin ve kudretinin delilleri; varlıkların yaratılışlarından hareketle Allah’a ulaşmak.

GÂŞİYE SÛRESİ; Kuran-ı Kerim’in seksensekizinci suresi Mekkî olup yirmialtı ayettir. İsmini ilk ayette geçen “gâşiye” (kaplayan) sözcüğünden almaktadır.” Fasılası hâ, ayn, te, râ, mîm harfleridir.

Gâşiye, “bütün yönleriyle hata eden şey anlamındadır ve burada kıyamet karşılığında kullanılmıştır. Çünkü kıyamet, gelmiş geçmiş bütün insanları kapsar. “Gâşiye” ayrıca insan ve hayvanları saran bela anlamına da gelir ki, kıyamet de insanları korku ve dehşetle sarar (Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XXXI/150).

Gâşiye suresi, ilk inen surelerdendir. Mekke halkı, ahirete inanmıyordu. Bu nedenle sure, kıyamete dikkat çeken: “(Şiddet ve dehşetiyle herşeyi) sarıp kaplayacak olan (o felâket)in haberi sana geldi mi?” soru cümlesiyle başlar. Dikkatleri kıyamete doğru çeviren bu cümleyle cehennemliklerin durumları anlatılmaya başlanır

Gâşiye sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Yirmi altı âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen Gâşiye kelimesi sûreye isim olmuştur. Sûrede kıyâmet ve âhirete âit haberler bildirilmektedir. (İbn-i Abbâs-Taberî)

Allahü teâlâ Gâşiye sûresinde meâlen buyuruyor ki:

Cennet’te yüksek sedirler ve tahtlar vardır. (Gâşiye  Suresi Âyet: 13)

Gaşiye Suresi’nin Fazileti

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

Her kim Gaşiye suresini (vird olarak) okursa, Allah’u Teala (kıyamet gününde) onun hesabını kolay yapar.“(Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/417; Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 9/152)

  • Vücuttaki her trülü rahatsızlığın şifası için 3 gün yedişer defa okunur.
  • Bu sureyi yiyecek ve içeceklerin üzerine okursa, onların zararından korunmuş olur.
  • Kim Gâşiye sûresini okursa, Allahü teâlâ (kıyâmet gününde) onun hesâbını kolay eyler. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)
  • Bedendeki çeşitli ağrıları gidermek için bol bol okunmalıdır, Hergün 7 kere zikredilirse Yaradan’ın izniyle ağrılar sızılar bedeni terkeder,
  • Gaşiye suresini her kim ihlaslı bir şekilde okursa, Cenab-ı Allah (C.c) Büyük günde (Kıyamet Gününde) o kişiye merhamet kapılarını açar, Kıyamet günü Sorguları kısa sürer.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

Gâşiye Suresi Arapça, Latin Harfli Okunuşu Ve Türkçe Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Besmele

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

 

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu