Gündem

Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası Arapça-Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Allah'ın Esmaül Hüsna güzel isimlerinden oluşan İsm-i Azam olan, sabah ve ikindi namazları tesbihatında da okunan Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası

Allah’ın Esmaül Hüsna güzel isimlerinden oluşan İsm-i Azam olan, sabah ve ikindi namazları tesbihatında da okunan Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası

 

Mecmûatü’l- Ahzâb, II, 333’de bulunan, sabah ve ikindi namazlarının sonra okunan Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası Bediüzzaman’ın hususî tesbihatlarından olan bu dua, belli başlı ve mütedâvil hadîs kitaplarında yer almamaktadır.

Sâdâtı Ehl-i Beyt ile bazı veliler arasında intikal ede gelmiş ve böylece bazı mübârek zatlar tarafından hususî şekilde kaydedilmiştir. bkz.Risale-i Nur’un Kudsî Kaynakları, s. 736.

Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası

DUÂ-İ TERCÜMÂN-I İSM-İ Â’ZAM

Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası Arapça

Bismillâhirrahmânirrahim

Subhaneke ya Allâh tealeyte yâ Rahman ecirnâ mine’n-nâr bi afvikeyâ Rahmân
Subhaneke ya Râhiym tealeyte yâ Kerim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Hâmid tealeyte yâ Hâkim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Mecid tealeyte yâ Melik ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Kuddüs tealeyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Mü’min tealeyte yâ Müheymin ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Âziz tealeyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Mütekebbir tealeyte yâ Hâlık ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Evvel tealeyte yâ Âhir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Zâhir tealeyte yâ Bâtın ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Bâri tealeyte yâ Musâvvir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Tevvâb tealeyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Bâis tealeyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

Sübhânsın yâ Allah, yücesin yâ Rahmân!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Rahîm, yücesin yâ Kerîm!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Hamîd, yücesin yâ Hakîm!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Mecîd, yücesin yâ Melik!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Kuddûs, yücesin yâ Selâm!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Mü’min, yücesin yâ Müheymin!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Azîz, yücesin yâ Cebbâr!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Mütekebbir, yücesin yâ Hâlik!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Evvel, yücesin yâ Âhir!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Zâhir, yücesin yâ Bâtın!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Bâri’, yücesin yâ Musavvir!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Tevvâb, yücesin yâ Vehhâb!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Bâis, yücesin yâ Vâris!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

2

DUÂ-İ TERCÜMÂN-I İSM-İ Â’ZAM Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası – Arapça ve Türkçe Okunuşu – Anlamı, Faziletleri Arapça 2.Sayfa

Subhaneke ya Kâdim tealeyte yâ Mukim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Celil tealeyte yâ Cemil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Kâhir tealeyte yâ Kâdir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Melik tealeyte yâ Muktedir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Alim tealeyte yâ Âllâm ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Aziym tealeyte yâ Gâfur ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Hâlim tealeyte yâ Vedud ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Şehid tealeyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Kebir tealeyte yâ Müteâl ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Lâtif ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Semi’ tealeyte yâ Kefil  ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Kârib tealeyte yâ Bâsiyr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Hâkk tealeyte yâ Mübin ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Râuf tealeyte yâ Râhiym ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Sübhânsın yâ Kadîm, yücesin yâ Mukîm!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Ferd, yücesin yâ Vitr!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Nûr, yücesin yâ Settâr!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Celîl, yücesin yâ Cemîl!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Kâhir, yücesin yâ Kâdir!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Melîk, yücesin yâ Muktedir!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Alîm, yücesin yâ Allâm!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Azîm, yücesin yâ Gafûr!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Halîm, yücesin yâ Vedûd!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Şehîd, yücesin yâ Şâhid!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Kebîr, yücesin yâ Müteâl!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Nûr, yücesin yâ Lâtîf!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Semi’, yücesin yâ Kefîl!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Karîb, yücesin yâ Basîr!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Hakk, yücesin yâ Mübîn!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Raûf, yücesin yâ Rahîm!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

3

DUÂ-İ TERCÜMÂN-I İSM-İ Â’ZAM Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası – Arapça ve Türkçe Okunuşu – Anlamı, Faziletleri Arapça 3.Sayfa

Subhaneke ya Tâhir tealeyte yâ Müteâhhir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Mücemmil tealeyte yâ Mufâddil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Müzhır tealeyte yâ Mün’im ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Deyyân tealeyte yâ Sultân ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Hânnân tealeyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Ehâd tealeyte yâ Sâmed ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Hâyy tealeyte yâ Kâyyum ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Adl tealeyte yâ Hâkem ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Kuddûs ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh.

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller kaldırılır:

Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen teâleyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâzenâ ve meşâyîhena (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânenâ ve ehavâtenâ ve talebete Resâili’n-Nûri ve rufekâenâ ve akrebâena ahbâbene’l-mu’mînine’l-muhlisîne mine’n-nâr.

(Avuç içleri aşağıya çevrilir.)

Ve min kulli nâri vahfeznâ min şerri’n-nefsi ve’ş-şeytân ve min şerri’l-cinni ve’l-insân ve min şerri’l-bid’ati ve’d-dalâlâti ve’l-ilhâdi ve’t-tuğyân.

(Avuçlar tekrar yukarı çevrilir.)

Biafvike yâ Mucîr, bifadlike yâ Gaffâr, birahmetike yâ Erhame’r-râhimîn.

Allahumme edhılne’l-Cennete meâal ebrâr, bişefâati nebiyyike’l-muhtâr ve âlihi-l ethâr, ve eshâbihi-l ahyâr, ve sellim mâdâme-l leylu vennehâr,  Âmin, ve selâmun ale-l murselîn, ve-l hamdu lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.

Sübhânsın yâ Tâhir, yücesin yâ Mutahhir!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Mücemmil, yücesin yâ Müfaddil!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Muzhir, yücesin yâ Mün’im!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Deyyân, yücesin yâ Sultân!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Hannân, yücesin yâ Mennân!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Ehad, yücesin yâ Samed!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Hayy, yücesin yâ Kayyûm!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Adl, yücesin yâ Hakem!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

Sübhânsın yâ Ferd, yücesin yâ Kuddûs!

Affınla bizi Cehennem’den kurtar, yâ Rahmân!

1- Ey çok merhamet eden Hannân ve nîmeti bol olan Mennân! Sübhânsın! Senden başka ilâh yoktur. Bizi, Üstadımızı, anne-babamızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı ve hâlis dostlarımızı… Cehennem’den ve bütün ateşlerden kurtar. Bizleri, nefsin ve şeytanın şerrinden, cin ve insanın şerrin den, bid’aların, sapıklıkların, dinsizliğin ve azgınlığın şerrinden muhâfaza eyle… Ey Koruyan Mücîr affınla, ey günahları çok çok bağışlayan Gaffâr lütuf ve kereminle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi rahmetinle sığındığımız şeylerden bizi koru.

2- Allah’ım! Bizleri, Seçkin Peygamberinin şefâatiyle, itaatkâr kimselerle beraber Cennet’e koy! Duâlarımızı kabul et! Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

[display-posts]

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün