Hadis

Evlilik ile ilgili Hadisler

Evlilik ile ilgili hadisler, Evlilik, karı-koca, eşler iler ilgili hadisler, Kütüb-ü Sitte hadisleri, nikah ve nikahın önemi hakkında hadisler

Evlilik ile ilgili hadisler, Evlilik, karı-koca, eşler iler ilgili hadisler, Kütüb-ü Sitte hadisleri, nikah ve nikahın önemi hakkında hadisler yazımızda sizler için derledik.

Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen sahih kaynaklarıyla birlikte evlilik, karı-koca ve eşler hakkında hadisler

Evlilik İle İlgili Hadis-i Şerifler

Kur’an-ı Kerim’de Nur Suresi 32. Ayette, “Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin.” (Nûr  Suresi – 32) ve Rum Suresi 21. Ayet-i Kerimede ise ,

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum, 30/21) buyurulmaktadır.

Hz. Peygamber Efendimiz  (sallallahu aleyhi ve sellem) birçok hadislerinde müslümanları evlenmeye teşvik ederek; “Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim!” (Abdurrezzâk, el-Musannef, VI, 173; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 131);

“Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin.” (Buhârî, Nikâh, 3; Müslim, Nikâh, 1); “Nikâh benim sünnetimdir. Benim sünnetimi uygulamayan benden değildir. Evleniniz. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim.” (İbn Mâce, Nikâh, 1) buyurmaktadır.

Evlilik ve Nikâh bir anlamda medeni bir sözleşme, bir yönüyle de ibadet sayılmaktadır.

Peygamber Efendimiz’in Evlilik ve Nikah ile ilgili Hadis-i Şerifleri

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor:

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
“Evleniniz! Zira ben (Kıyamet günü diğer ümmetlere karşı) çokluğunuzla iftihar edeceğim.”
(Kütüb-i Sitte, 6536 )

*  * *

Hz. Aişe radıyallahu anha rivayet ediyor:

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

“Nikah benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir.
Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı siz(in çokluğunuz) ile iftihar edeceğim.
Kimin maddi imkanı varsa hemen evlensin.
Kim maddi imkan bulamazsa (nafile) oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır.”

(Kütüb-i Sitte, 6527)

*  * *

Ebu Rühm radıyallahu anh rivayet ediyor:

“Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
“En hayırlı şefaatlerden biri, evlenecek iki kişinin arasında yardımcı olmaktır.”
(Kütüb-i Sitte, 6570 )

*  * *

İbnu Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor:

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
“Sizin en hayırlınız, ehline karşı en iyi davrananınızdır. Ben aileme en iyi olanınızım.”
(Kütüb-i Sitte, 6572)

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Kadın dört sebepten biri için nikâhlanır: Malı, nesebi, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç ki hayır ve bereket göresin!” (Buhârî, Nikâh, 15, Müslim, Radâ, 53)

*  * *

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir:

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir! Her kim (özürsüz olarak) davete gitmezse, muhakkak ALLAH’a ve Resulüne isyan etmiş olur.” (Sahih-i Müslim)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı, hazır olunca cenâzeyi ve denk birini bulunca bekârı evlendirmeyi.” (Tirmizî, Salât, 13/171)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü evlilik, gözü haramdan alıkoyar ve iffeti en iyi şekilde korur.” (Buhârî, Savm, 10)

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Kadın dört şeyi, yani malı, güzelliği, soy-sopu ve dindeki kemâli için nikâhlanır. Siz dindâr olanını tercih ediniz ki, elleriniz hayır görsün!..” (Buhârî, Nikâh, VI. 123; Müslim, Radâ, 53)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Nikahın en hayırlısı kolay ve külfetsiz olanıdır.” Hadis-i Şerif (Ebu Davud, Nikâh, 31. II, 591)

*  * *

 “Zenginlerin dâvet edilip fakirlerin çağırılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir.” (Buhârî, Nikâh 72; Müslim, Nikâh 107. Ayrıca bkz. İbn-i Mâce, Nikâh 25)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet etsin! Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin!” (Ebû Dâvûd, Tatavvû 18, Vitir 13)

Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor:

Resulullah aleyhissalatu vesselam’a bir kadın geldi, yanında iki de çocuğu vardı. Kadın bunlardan birini sırtına almış, diğerini de yediriyordu.

Resulullah Aleyhissalatu vesselam onu görünce (takdirlerini) şöyle ifade buyurdular:
“Kadınlar çocuklarını karınlarında taşırlar, doğururlar ve onlara merhamet beslerler. Bunlar bir de kocalarına eziyet vermeseler, namazlarını kılanlar cennete girerler!”
(Kütüb-i Sitte, 6586)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindâr kadındır.” (Müslim, Radâ, 64; Ayrıca bkz: Nesâî, Nikâh, 15; İbn-i Mâce, Nikâh, 5)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Sahip olunan şeylerin en kıymetlisi; zikreden bir dil, şükreden bir kalp, kocasının îmanına yardımcı olan sâliha bir eştir…” (Tirmizî, Tefsir 9/9)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Kendi için evlenmek kolay olduğu hâlde evlenmeyen kişi benden değildir.” (Beyhakî, Şuâb, VII, 338/5095)

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Allah Teâlâ bir kimseye saliha bir hanım bahşederse, ona dininin yarısını koruma konusunda yardım etmiştir. Diğer yarısı konusunda da Allah’tan korksun.” (Müstedrek 2607)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın azadlısı Sevban radıyallahu anh rivayet ediyor:

Gümüş ve altın (biriktirme) ile ilgili ayet (Tevbe 34) nazil olduğu zaman,

Halk şu soruyu sordu:

“Öyleyse hangi malı biriktirmeliyiz?” diye birbirlerine sordular.
Hz. Ömer: “Bunu, ben sorup size haber vereyim!” dedi ve hemen devesine atlayıp gitti. Ben de peşinden gittim.

Hz. Ömer: “Ey Allah’ın Resulü hangi maldan edinelim?” diye sordu.

Aleyhissalatu vesselam da: “Her biriniz, şükreden bir kalp, zikreden bir dil, ahiret işinize yardımcı olacak mü’mine bir kadın edinsin” buyurdular.  (Kütüb-i Sitte, 6531)

Abdullah İbnu Amr (İbni’I-As) (r.a.) anlatıyor:

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananlardır.” (Kütüb-i Sitte, 6573)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Her biriniz, şükreden bir kalp, zikreden bir dil, ahiret işinize yardımcı olacak mü’mine bir kadın edinsin” buyurdular.” (Kütüb-i Sitte, 6531)

*  * *
Ebu Rühm (R.A.) rivayet ediyor:

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“En hayırlı şefaatlerden biri, evlenecek iki kişinin arasında yardımcı olmaktır.” (Kütüb-i Sitte, 6570 )

*  * *

Ebu Ümame (r.a.) rivayet ediyor:

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdular;

“Mü’min, ALLAH’a takvadan sonra en ziyade saliha bir zevceden hayır görür. Böylesi bir kadına emretse itaat eder. Ona baksa sürur duyar, bir şeyi yapıp yapmaması hususunda yemin etse, kadın bunu yerine getirerek onu yeminden kurtarır, kadınından ayrılıp uzak bir yere gitse, kadın hem kendi namusu ve hem de adamın malı hususunda hayırhah ve dürüst olur.” (Kütüb-i Sitte, 6532 )

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Size en değerli hazineyi haber vereyim mi? Saliha kadındır. Eşi ona baktı zaman ona sevinç verir. Ona bir görev verdiği zaman yerine getirir. Ondan ayrı kaldığı zamanlarda ise iffetini korur.” (Müstedrek 1418. Hadis)

*  * *

Hz.Enes İbnu Malik radıyallahu anh anlatıyor:

Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın şöyle söylediğini işittim:
“Kim Allah’a pak ve temizletilmiş olarak kavuşmak isterse hür kadınlarla evlensin.”  (Kütüb-i Sitte, 6535)

Abdullah İbnu Amr (İbni’I-As) radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: 
“Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananlardır.” (Kütüb-i Sitte, 6573)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Ey insanlar! Kadınların haklarına riâyet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların nâmuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz!” (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı, X. 398)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Evleniniz, boşanmayınız!.. Zira boşanma dolayısıyla Arş titrer.” (Ali el-Müttakî, IX, 1161/27874)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da beraberce veya her biri kendi başına iki rekat namaz kılarlarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ve Allah’ı çok zikreden kadınlardan yazılırlar.” (Ebû Dâvûd, Tatavvû 18, Vitir 13)

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet etsin! Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin!” (Ebû Dâvûd, Tatavvû 18, Vitir 13)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Sâliha kadın, kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir, kocasının meşrû isteklerini yerine getirir ve onun olmadığı yerde hem malını, hem de nâmusunu muhafaza eder.” (İbn-i Mâce, Nikâh, 5/1857)

*  * *

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Kocası kendisinden râzı olarak vefat eden kadın, cennete gider.” (Tirmizî, Radâ, 10; Ayrıca bkz. İbn-i Mâce, Nikâh, 4)

*  * *

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor:

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
“Nutfeleriniz için (kadının) hayırlısını tercih edin. Kendinize denk olanlarla evlenin, denklerinizin kızını isteyin.” (Kütüb-i Sitte, 6568)

*  * *

Enes’ten (r.a.) şöyle rivayet edildiğine göre:

Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular:

“Bazı kimselere ne oluyor ki, şöyle şöyle demişler. Ama ben hem namaz kılar, hem uyurum. Bazen oruç tutar bazende tutmam. Kadınlarla da evlenirim. İşte her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.” (Sahih-i Müslim, 2487)

Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayet ettiğine göre:

Resulüllah (s.a.v) ;

“Kadın halasıyla veya teyzesiyle, bir nikâh altında tutulamaz” buyurmuştur. (Sahih-i Müslim, 2514)

*  * *

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

 “Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Zira evlilik gözü (haramdan) daha çok uzaklaştırıcı, iffeti de çok daha koruyucudur. Evlilik külfetine güç yetiremeyenler ise oruç tutsun. Çünkü oruç, şehveti kıran bir şeydir.” Sahih-i Müslim, 2485)

Bu yazılar da ilginizi çekebilir;

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün