Kuran-ı Kerim

Fatiha Suresi ve Türkçe Meali

Fatiha Suresi

Fatiha, kelime anlamı olarak fethetmek yani açmak anlamlarına gelen bir kelimedir. Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğundan dolayı açmak-başlamak anlamına gelen Fatiha adını almıştır. Kur’an-ı Kerim’de ilk olarak inen ilk suredir. Fatiha suresi Mekke’de inmiş ve 7 ayetten oluşmaktadır.

Fatiha Suresi, Müddessir suresinden sonra Mekke’de inmiştir. Kuran-ı Kerim’de sure sıralamasına göre birinci, nüzul sırası itibarıyla beşinci sûredir.

Halk arasında yaygın olarak “El-Hamdülillah” suresi olarak da bilinir. Bu sureye “ana kitap” manasında “Ümmü’l-Kitâp”, “dinin esaslarını ihtiva eden” manasında “el-Esâs” isimleri verildiği gibi, ana hatlarıyla İslâm’ı anlattığı için “el-Vâfiye” ve “el-Seb’u’l-Mesânî”, birçok sırrı taşıdığı için “el-Kenz” gibi isimler de verilmiştir.

Peygamberimiz (sallalahu aleyhi vessellem) “Fatiha’yı okumak bütün dertlere devadır. Her nevi zehire karşı şifadır.” buyurmuşlardır. (Feyzü’l-Kadir, 4:418, 420)

Hz. Ali (ra) “Fatiha’yı şefaatçi yaparak ne isterseniz Allah verir” buyurmuştur. Bu sebepten dolayı Fatiha Suresi nazil olunca şeytan korku ve dehşete kapılarak feryat etmiştir.

Peygamber Efendimiz “Fâtiha’yı okumayanın namazı olmaz” buyurmuştur. Bundan dolayı beş vakit namazın her rekatında Fatiha Suresi’ni okumak vâciptir. Namaz kılan her Müslüman, bu sureyi günde kırk kere okumaktadır.

Fatiha Suresi Okunuşu ve Türkçe Meali

Besmele

Fatiha Suresi Arapça Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Türkçe Anlamı

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah’ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu