Kuran-ı Kerim

Fatiha Suresi Arapça-Türkçe Okunuşu ve Meali

Her namazda okunan Kuran-ı Kerim'in mukaddemesi, ilk suresi Fatiha Suresi Anlamı ve Meali Arapça-Türkçe okunuşu ve hadisler ile hakkında bilgiler

Her namazda okunan Kuran-ı Kerim’in mukaddemesi, ilk suresi Fatiha Suresi Anlamı ve Meali Arapça-Türkçe okunuşu ve hadisler ile hakkında bilgiler

Her namazda okunması mecbur olan, Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olan Fatiha suresi, her Müslümanın bilmesi ve ezblerlemesi gereken surelerdendir. Fazilet ve önemi açısından yüksek bir dereceye sahip olan bu sure aynı zamanda ilk nazil olan surelerdendir.

Peygamber Efendimiz Fatiha suresi ile ilgili hadislerinde bu surenin faziletlerine ve faydalarına dikkat çekmiş, önemini ve değerini bizlere bildirmiştir.

Fatiha Suresi Hakkında

Fatiha, kelime anlamı olarak fethetmek yani açmak anlamlarına gelen bir kelimedir. Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğundan dolayı açmak-başlamak anlamına gelen Fatiha adını almıştır. Kur’an-ı Kerim’de ilk olarak inen ilk suredir. Fatiha suresi Mekke’de inmiş ve 7 ayetten oluşmaktadır.

Fatiha Suresi, Müddessir suresinden sonra Mekke’de inmiştir. Kuran-ı Kerim’de sure sıralamasına göre birinci, nüzul sırası itibarıyla beşinci sûredir.

Halk arasında yaygın olarak “El-Hamdülillah” suresi olarak da bilinir. Bu sureye “ana kitap” manasında “Ümmü’l-Kitâp”, “dinin esaslarını ihtiva eden” manasında “el-Esâs” isimleri verildiği gibi, ana hatlarıyla İslâm’ı anlattığı için “el-Vâfiye” ve “el-Seb’u’l-Mesânî”, birçok sırrı taşıdığı için “el-Kenz” gibi isimler de verilmiştir.

Peygamberimiz (sallalahu aleyhi vessellem) “Fatiha’yı okumak bütün dertlere devadır. Her nevi zehire karşı şifadır.” buyurmuşlardır. (Feyzü’l-Kadir, 4:418, 420)

Hz. Ali (ra) “Fatiha’yı şefaatçi yaparak ne isterseniz Allah verir” buyurmuştur. Bu sebepten dolayı Fatiha Suresi nazil olunca şeytan korku ve dehşete kapılarak feryat etmiştir.

Peygamber Efendimiz “Fâtiha’yı okumayanın namazı olmaz” buyurmuştur. Bundan dolayı beş vakit namazın her rekatında Fatiha Suresi’ni okumak vâciptir. Namaz kılan her Müslüman, bu sureyi günde kırk kere okumaktadır.

Fatiha Suresi Okunuşu ve Diyanet Türkçe Meali

Besmele

Arapça Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Türkçe Anlamı

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah’ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün